היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

תקנות העמילות - קושי בהבנה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

מדריך סוכן הביטוח

 

תקנות העמילות החדשות קושי בתרגום למציאות

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

הציור יחסיות מאת קורניליוס אשרביום 16/9/2013, פרסם הפיקוח על הביטוח טיוטה של תקנות הפיקוח בנושא דמי עמילות. ככל שחוזרים וקוראים את התקנות המוצעות, כך עולה וגובר הקושי בתרגום האמור בהן לשפת המציאות הקיימת בענף הביטוח לאור הנהוג והמקובל ביחסי התגמול שבין סוכני הביטוח לבין המבטחים, כאשר המסקנה המתחייבת היא שמי שהגה וכתב את התקנות חף מכוונות רעות אבל נראה גם שהוא חף מכל הבנה וידע בהתנהלות הקיימת ובהבנות שכבר קיימות בין סוכני הביטוח, המבטחים והפיקוח על הביטוח.

 

אחד הדברים הראשונים הבולטים לעין בחסרונם הוא היעדר התייחסות להוצאות שיווק, דיוור, פרסום, מתנות למבוטחים, תדמית ותקשורת המוצאות על ידי סוכני הביטוח, יותר מתמיד. דוגמא בולטת היא הוצאות ניהול אתר אינטרנט. לפי התקנות המוצעות דמי העמילות שאינם עמלת שירות בשל מוצר הן הוצאות משרד והדרכה בלבד. כאשר בפועל נושאים סוכני הביטוח בהוצאות רבות נוספות.

 

לאור האמור בתקנות, כי " לא ישולמו לסוכן ביטוח דמי עמילות שאינם עמלת שירות, עמלת יעד או החזר הוצאות הדרכה מקצועית", ניתן להבין לפי התקנות החדשות נאסר על המבטחים להשתתף בהוצאות השיווק של הסוכנים הכוללות כמעט תמיד את שמו של המבטח? או שמדובר בהוצאות שבכלל אינן נופלות בגדר הגדרת דמי עמילות, לפי ההחלטה של עו"ד רחל רטוביץ שמתפרסמת באינטרנט בעניין  האגודה לתרבות הדיור.

 

מתוך הפרסום:

 

"שוקה אלתרמן, מנהל מחוז תל-אביב של האגודה לתרבות הדיור,... שיגר בעקבות כך תלונה למפקח על הביטוח: "האגודה קיבלה כסף מחברת הביטוח למרות שאסור לה לקבל. ממסמכי 1994 עולה כי האגודה התחייבה שלא לקבל יותר כספי פרסום מחברת ביטוח, ובעקבות כך בוטלה התלונה נגדה לפרקליטות ולמשטרה".

 

וזו התשובה שהוא קיבל מעו"ד רחל רטוביץ, סגנית בכירה לממונה על שוק ההון והביטוח: "מהפנייה לא ברור אם מדובר בדיוור חומר של חברת ביטוח באמצעות גוף כמו האגודה לתרבות הדיור או קבלת דמי עמילות עבור כל ועד בית המצטרף לביטוח, כאשר האגודה לכאורה מתווכת בעסקת ביטוח. בעוד בפעולה הראשונה אין משום עבירה, בפעולה האחרונה יש משום חשש לעבירה על הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח. בנסיבות אלה לא ניתן לקבוע אם יש ממש בתלונתך בשל העדר ראיות... אם הנך סבור שיש בידך ראיות, הנך רשאי לפנות למשטרת ישראל".

 

כלומר, לפי תשובת הפיקוח בעבר, דמי דיוור שאינם מתייחסים לעסקה מסוימת אינם דמי עמילות ואילו לפי התקנות המוצעות אין אזכור לדמי הדיוור כלל וכלל ומעמדם אינו ברור.

 

ניסיון לתרגם את האמור בתקנות לשפת המעשה מעלה אסוציאציה של הציור "יחסיות" של מאוריציוס קורנליוס אשר הכוללים תיאור של מבנים אבסורדיים שיכולים להתקיים רק בציור על הנייר אבל בפועל אם יבנו מבנים כדוגמתם הם לא יובילו לאף מקום. חלק מהנוסחים אינם ברורים וקשה לעמוד על כוונת המחוקק. ואדגים בציון השאלות המתעוררות כעניין דמי עמילות לפי התקנות המוצעות:

 

מונחים חדשים בנושא העמלות מבחינת חוק הפיקוח:

 

 "עמלת יעד" מונח המוגדר כ"דמי עמילות בשל עמידה ביעד מכירות".

 

"עמלת שירות" – מונח המוגדר כ"דמי עמילות בשל מוצר מסוים שאינם עמלת יעד או החזר הוצאות הדרכה מקצועית, המשולמים לסוכן ביטוח באופן שוטף לרבות החזר הוצאות משרד".

 

מנוסח המשפט המחובר לא ברור אם החזר הוצאות משרד כלול בעמלת השירות או אינו כלול בהם. כלומר האם המילה "לרבות" לפני הוצאות משרד מתייחסת להחזר הוצאות הדרכה מקצועית (כי אז ההוצאות אינן כלולות בעמלת שירות) או שהיא מתייחסת לדמי עמילות... שאינם.. ואז היא כן מתייחסת לדמי עמילות?!

 

לגבי אי תשלום דמי עמלת שירות בקשר לעמית שהקשר עמו נותק או עמית שנפטר, האם ניתן להבין, כי נוצר מצב, הפוטר את סוכן הביטוח מחובת מתן שירות באיתור כספי העמית ופדיונם לעמית עצמו או ליורשיו. האם לכך התכוון המחוקק? או שהכוונה היא שסוכן הביטוח יעניק את שירותיו באותם מקרים ללא תמורה?

  

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright