ההיסטוריה של הביטוח >   מכתב נלווה לפוליסת ביטוח חיים של י.מ. טקטלי

 

 מכתב נלווה לפוליסת ביטוח חיים של י.מ. טקטלי

שימו לב למונח : "שח רחוק" בפינה הימנית העליונה של המסמך, חידוש של אליעזר בן יהודה למילה "טלפון"....

מכתב נלווה לפוליסת ביטוח חיים של י.מ. טקטלי משנת 1938