היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיפ השבוע 14/9/2008

הטיפים של היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 
תבליט

היועצת קטיה שורצמן

תבליט

יועץ  ניהול סיכונים בביטוח כללי

תבליט

הקמה וניהול  אתרי ביטוח

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

כל הטיפים לשנת 2008

 

 

יישום הוראות חוזר השמאים בתביעות רכב צד ג'

 

למדריך תביעות רכב

 

הבעיות העיקריות העולות בטיפול בתביעות רכב המוגשות כנגד צד ג' הן:

 

 1. היעדר טיפול בתביעה בשל אי קבלת הודעה מהמבוטח.
   

 2. סחבת ארוכה ואי מתן תשובות לסוכן הביטוח של התובע.
   

 3. ניכוי אחוזי רשלנות תורמת של התובע באופן גורף וללא הנמקה.
   

 4. אי הכרה של המבטח הנתבע במלוא עלות שכ"ט השמאי של התובע.
   

 5. אי הכרה של המבטח הנתבע בהערכת עלות התיקון לפי דוח השמאי מטעם התובע.

 

הוראות חוזר השמאים מחודש אוקטובר 2007 חלות גם על תביעות צד ג' רכב, כפי שניתן ללמוד מכותרת החוזר: "שמאות ביטוח רכב (רכוש וצד ג') " ומהאמור בסעיף 9 לחוזר:

" הוראות חוזר זה יחולו על פוליסות ביטוח בענף ביטוח רכב (רכוש), וכן יחולו במלואן גם לעניין תביעות צד ג' בכל מקרה שבו הניזוק בחר בשמאי חוץ מתוך רשימת שמאי החוץ של המבטח של המזיק. אין בעצם בחירת שמאי חוץ על ידי צד ג' כדי לקבוע את אחריותו של המבטח."

 

יישום הוראות החוזר לגבי תביעות צד ג' עשוי לפתור את שתי הבעיות האחרונות ברשימה הנ"ל:

 

שכ"ט שמאי - כאשר התובע בתביעת צד ג' בוחר שמאי חוץ מתוך רשימת שמאי החוץ של המבטח הנתבע (המחויב לשלם את שכרו), נמנע הויכוח על גובה התשלום המגיע לשמאי והמבוטח חוסך לעצמו את עלות מימון שכר הטרחה עד קבלת ההחזר מחברת הביטוח של הנתבע.

 

אי הכרה של המבטח בהערכת הנזק - באופן חלקי או מלא - לפי הוראות חוזר השמאים אפשרות הערעור של המבטח מצומצמת ביותר והיא תחומה בזמן תגובה קצר ביותר לפי האמור בסעיף 3 ו' לחוזר:

 

"הצעת התיקון והשומה של שמאי החוץ יהיו הצעת התיקון והשומה הקובעות, אלא אם כן הציג המבטח בכתב הצעת תיקון או שומה נגדיות (של כל שמאי שהוא) והודיע על רצונו לערער על הצעת התיקון או השומה לשמאי מכריע כמפורט להלן, לא יאוחר מיום עבודה אחד מיום עריכת הצעת התיקון על ידי שמאי החוץ ומסירתה למבטח או שבוע ממועד העברת השומה למבטח, לפי העניין."

 

כמו כן מחייב החוזר את חברות הביטוח לדווח לפיקוח על הביטוח אחת לשנה (לפי סעיף 8 לחוזר), בין היתר, על:

 

 1.  מספר מקרי הביטוח בביטוח רכב רכוש צד ג' בלבד בשנה הקלנדרית הקודמת למועד הדיווח.
   

 2. מספר הערעורים שהגיש המבטח ותוצאותיהם (כולל פירוט מספרי הפוליסות) בשנה הקלנדרית הקודמת למועד הדיווח.
   

 3. מספר הערעורים שהגישו המבוטחים ותוצאותיהם (כולל פירוט מספרי הפוליסות) בשנה הקלנדרית הקודמת למועד הדיווח.

 

הערה:

לפי הוראות החוזר גם המבוטח רשאי להגיש ערעור על  עם הדוח של שמאי החוץ שנבחר על ידו לפי הוראות סעיף 3 ז' לחוזר:

"המבוטח יהיה רשאי לערער על הצעת התיקון או על השומה של שמאי החוץ, ובלבד שהציג הצעת תיקון נגדית והודיע על רצונו לערער לפני תיקון הרכב, או הציג שומה נגדית לא יאוחר משבוע לאחר שנמסרה לו השומה של שמאי החוץ."

 

 

 

 

בברכה,

שלכם

 

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרים

 


הגולשים ומקבלי הטיפ מוזמנים לכתוב תגובות וחוויות

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright