ההיסטוריה של הביטוח >  ביטוח חברי הקרן הקיימת בחברת חוץ

 

מעטפת פוליסה של מזרח שרות לביטוח עומדת לחידוש ב 1940

 

מעטפת פוליסה של מזרח שרות לביטוח עומדת לחידוש ב 1940