ההיסטוריה של הביטוח >  פוליסת דירה של לוידס משנת 1939

 

פוליסה לביטוח דירה של לוידס משנת 1939

 

פוליסה לביטוח דירה של לוידס משנת 1939