היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח רכב לפני התקנות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 פוליסת רכב לפני הפוליסה התקנית
 

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תוכן ומקימת אתרים

 

ההיסטוריה של הביטוח

 

הפוליסה התקנית הראשונה לביטוח רכב פרטי פורסמה לראשונה בשנת 1982, בסמוך לפרסומו של חוק חוזה הביטוח.  בשנת 1986, פורסמו תקנות חדשות שביטלו את התקנות הישנות.

 

הפוליסות לביטוח מקיף לרכב פרטי שהיו מקובלות בישראל עד 1982, היו דומות אך לא זהות לחלוטין לפוליסות שקיימות כיום.

 

סקירת פוליסה משנת 1978, של חברת הביטוח לביא שפעלה באותה תקופה בישראל, ממחישה את ההבדלים.

 

הפוליסה היא למכונית פולקסוואגן פרטית משנת ייצור 1969 לפי הערכת השווי ע"י המבוטח כולל אבזרים ע"ס 50,000 ל"י. הרשימה נושאת את סמל התאחדת סוכני הביטוח בישראל.

פוליסה לביטוח רכב של נורשיפקו - לביא

מקרה הביטוח לפי פיסקא 1 - אבדן או נזק:

א. התנגשות מקרית, התהפכות מקרית, או התנגשות או התהפכות כתוצאה מקלקול מכני או בלאי.

מקרים אלו מבוטחים גם כיום ובנוסף להם ניתן כיסוי ביטוחי גם לתאונה מכל סוג שהוא.

 

ב. אש, התפוצצות חיצונית, התלקחות או ברק או גניבה במחתרת או התפרצות לתוך בית או גניבה או שיטפון או סופה וסערה

 

מקרים אלו מבוטחים גם כיום ובנוסף להם כולל הביטוח כיסוי גם כנגד נזק שנגרם תוך כדי גניבה ובעת נסיון גניבה, התפרצות הר געש ושלג וברד.

 

ג. מעשה זדון - כיסוי הקיים גם כיום למעט למקרה שהנזק נגרם בידי המבוטח או בידי מי מטעמו במתכוון. אולם סביר להניח שנזק שכזה לא היה מבוטח גם בעבר.

 

דבשעת הובלה בדרך, ברכבת, בדרך מים פנים ארצית, במעלית או במדלה.

כיסוי זה אינו קיים כיום ונראה, כי אין בו צורך מיוחד. מקור הכיסוי בפוליסות הישנות היה הביטוח שנעשה לכלי רכב בבריטניה והועתק לפוליסות בישראל.

 

כיסוי להוצאות שמירה והעברה למוסך היה מוגבל ל20% מסכום התיקונים המוסכם וכיום אינו מוגבל עוד בשיעור מסכום התיקונים, אלא שכאז כן עתה מדובר בהוצאות סבירות (או "הוצאות הגיוניות", לפי הפוליסה הישנה).

 

בתקופה שלפני מוסכי ההסדר, המבוטח היה רשאי להרשות את תיקון הרכב בתנאי שמחיר התיקון לא עלה על 100 לא"י מעל להשתתפות העצמית והיה עליו למסור לחברת הביטוח באופן מיידי אומדן מפורט של התיקון  ולהגיש לחברת הביטוח את כל העזרה הדרושה כדי שתיווכח לדעת, כי התיקון היה הכרחי וכי מחירו מתקבל על הדעת.

 

 

 


פיסקא 2 - אחריות כלפי צד שלישי

רשימה והרחבה לנזקי טבעביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג' ניתן בגבולות אחריות של 100,000 ל"י.

סכום זה בהצמדה למדד נותן כיום 100,000 ש"ח.

 

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג' בשל נזקי רכוש הוציא מכלל ביטוח אחריות בשל נזק לרכוש בבעלות המבוטח, או שנמסר לידיו הנאמנות או לשמירתו או לפיקוחו של המבוטח או של אחד מבני משק ביתו. סייג זה חל אף על נהג הרכב שאינו המבוטח (וכך גם כל תנאי הפוליסה וסייגיה) וזאת בדומה לסייג הקיים כיום המוציא מכלל ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש שבבעלות המבוטח או נהג הרכב, או לרכוש הנמצא בפיקוחם או בשמירתם של המבוטח או נהג הרכב או אחד מבני ביתם.

 

הרחבה מעניינת וחשובה לדעתי שהיתה קיימת באותה תקופה ונשמטה מהפוליסה החדשה, מקנה כיסוי ביטוחי לאחריות המבוטח בשל נהיגה במכונית פרטית שאינה בבעלותו של המבוטח (אך לא אופנוע) ולא הושכרה לו לפי חוזה שכירות-קניה.

 


 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright