היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח רכב - הכרעות פיקוח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

תביעות ביטוח רכב  

                 

ביטוח רכב - הכרעות הפיקוח על הביטוח

   מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

 

המדריך לביטוח רכבמדריכים וטיפים

ביטוח רכב מקיף
ביטוח רכב צד ג'
הרחבות ביטוח רכב

ביטוח רכב חובה  

 

היחידה לפניות הציבור במשרד הפיקוח על הביטוח מבררת את תלונות הציבור על הגופים המפוקחים ע"י הפיקוח על הביטוח בישראל חברות ביטוח, סוכני ביטוח,  קרנות פנסיה וקופות גמל .

 

בירור התלונות נעשה מתוקף הסמכות המוקנית למפקח על הביטוח  לפי חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (ביטוח).

 

כאשר הפיקוח על הביטוח מוצא,  כי התלונה שהוגשה מוצדקת  הוא רשאי להורות לתקן את הליקוי שנמצא  סמכותו של המפקח בעניין זה, סמכות מעין שיפוטית,  ולפי הוראות סעיף 102 לחוק הפיקוח ביטוח, המפוקחים רשאים לערער על ההחלטה בפני בית המשפט המחוזי.

 

המטרות של הפיקוח על הביטוח בבירור תלונות הציבור, הן:

מיצוי זכויות המבוטחים, הגברת האכיפה על הגופים המפוקחים,  גיבוש מדיניות הפיקוח בנוגע ליחסים שבין הגופים המפוקחים ובין הצרכנים  וכן  איתור ליקויים מערכתיים בשוקי הביטוח, הפנסיה והגמל .

 

הכרעות הפיקוח בדוח לשנת 2005 - התוכן: מה לא יכלל בדוח תביעות ביטוח, שמירת הצעת ביטוח חובה

 

 

 הכרעות הפיקוח בדוח לשנת 2006 - התוכן: החזר  דמי ביטוח למבוטח שמכר את רכבו, מבטח אינו רשאי  לדחות תביעה, כאשר העילות לדחיית התביעה לא השפיעו על מקרה הביטוח או על חבות המבטח,  הפוליסה התקנית לביטוח רכב מכסה נזקי סופה, על השמאי לתת רק את שומת הנזק ולא לברר את החבות,  מבטח וסוכן  הביטוח חייבים לוודא טרם חיובו של מבוטח בדמי ביטוח כי מסמכים שצוינו, כי צורפו להצעת הביטוח, אכן צורפו, בחישוב  תגמולי ביטוח באובדן גמור או באובדן גמור להלכה ניתן להפחית רק משתנים במחירון שניתן לכמתם,  בחישוב  תגמולי ביטוח באובדן גמור או באובדן גמור להלכה כאשר רכב היה בבעלות חברות להשכרה יש לחשב את ההפחתות משווי הרכב בסדר יורד ולא במצטבר, באובדן  גמור על מבטח לנמק הפחתה בתגמולי ביטוח מעל לשיעור המינימאלי במחירון, מבוטח  שגרם נזק לצד ג' זכאי לקבל אישור מהמבטח על התשלום לצד ג' בגין הנזק לפני  שהוא משלם השתתפות עצמית , המבטח נושא  בתוצאות של אי מתן הדרכה למבוטח.  

 

הכרעות הפיקוח בדוח לשנת 2007 - התוכן: סוכן ומוסך - תשלום עמלות שלא כדין,  ביטוח רכב- "חדש תמורת ישן", ביטוח רכב - חיוב בפרמיה גבוהה מזו שסוכמה בין הסוכן למבוטח.

 

הכרעות הפיקוח בדוח לשנת 2008 - התוכן: איסור הפחתת תגמולי ביטוח בשל גורמים משתנים מפחיתים במקרה של אובדן מוחלט, איסור הפחתת תגמולי ביטוח בשל נהיגה בשכרות, עיכוב בסילוק תביעת צד ג', אי קיום חובת ההנמקה, ביטוח רכב חובה - חיוב כפול בשל החלפת תעודת ביטוח.

 

 הכרעות הפיקוח בדוח לשנת 2009 - התוכן: ביטוח רדיו ברכב - גובה תגמולי הביטוח במקרה של גנבֵה, משמעות המונח תאונה ואופן פעולת השמאות,  ניכוי בשל רשלנות תורמת מצד ג'

 

הכרעות הפיקוח לשנת 2010 - אין הכרעות בנושא ביטוח רכב.

 

הכרעות הפיקוח בדוח לשנת 2011 - חובה להודיע על הזכות לבחור שמאי חוץ ולהעביר דוחות שומה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright