היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

הכרעות הפיקוח רכב דירה 2014

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 תביעות ביטוח

תביעות ביטוח רכב

הכרעות פניות הציבור של הפיקוח בביטוחי רכב ודירה 14

מאת מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

 

 

ההכרעות ברישום של קוביה

באתר האינטרנט של הפיקוח על הביטוח מתפרסמות החלטות המחלקה לפניות הציבור של הפיקוח על הביטוח לשנת 2014. לקראת סוף שנת 2014, להלן החלטות של הפיקוח לשנת 2014, בנושאי ביטוח רכב ודירות, כפי שפורסמו באתר הפיקוח על הביטוח.

 

19/11/2014 - תוקף חוזה ביטוח טרם הפקת הפוליסה – המבוטח קיבל תגמולי ביטח בזכותו של סוכן הביטוח. לקוח פנה לסוכן ביטוח וביקש לחדש את פוליסת ביטוח המקיף לרכב. ההצעה לביטוח רכב נחתמה ואילו הפוליסה עצמה הופקה חמישה ימים אחרי החתימה על ההצעה. הרכב היה מעורב בתאונת דרכים וניזוק. חברת הביטוח דחתה התביעה, בטענה שבמועד התאונה לא היה לרכב כיסוי ביטוחי בתוקף.

 

במסגרת בירור התלונה על-ידי היחידה לפניות הציבור, אישר סוכן הביטוח את טענת הלקוח, לפיה הוא ערך למבוטח פוליסת ביטוח במועד שקדם להפקת הפוליסה וכי היא היתה בתוקף במועד קרות מקרה הביטוח. הפיקח הכריע לטובתו של המבוטח לאור גרסתו של סוכן הביטוח ובהתאם לאמור בחוק חוזה ביטוח, הקובע כי משלב המשא ומתן ועד לשלב כריתת החוזה סוכן ביטוח נחשב כשלוחה של חברת הביטוח.

 

19/11/2014 - חובת חברת ביטוח ליידע מבוטח בדבר ליקויים בטפסי דיווח על עברו הביטוחי. לקוח רכש פוליסת ביטוח רכב מקיף. בעת הצטרפותו לביטוח דרשה ממנו חברת הביטוח להעביר אליה,  אישורים לגבי עברו הביטוחי במהלך שלוש השנים שקדמו למועד תחילת הפוליסה. הלקוח העביר לחברה הצהרות חתומות על ידו, אך לא העביר אישורים בדבר העדר תביעות מחברות ביטוח קודמות.

 

לאחר קרות מקרה ביטוח ברכבו, פנה הלקוח לחברת הביטוח ותבע לקבל את התשלום שמגיע לו בגין הנזק שנגרם למכוניתו. חברת הביטוח טענה כי האישורים שהעביר לידיה הלקוח אינם תקינים, ובעקבות זאת דרשה ממנו תוספת תשלום בדיעבד. לפיכך, חברת הביטוח קיזזה את החוב שנוצר ללקוח – כתוצאה מדרישתה להעלאת הפרמיה בדיעבד – מהתשלום שהגיע לו במסגרת תביעת הביטוח.

 

בירור היחידה לפניות הציבור העלה כי בעת ההצטרפות לפוליסה חברת הביטוח לא יידעה את הלקוח לגבי ההשלכות של אי המצאת אישור אודות עברו הביטוחי, ולא הבהירה לו שאם לא ימציא לידי החברה אישור תקין, תתייקר הפרמיה של הפוליסה, כפי שאכן התרחש במקרה זה. בנוסף, חברת הביטוח לא הציגה בפני היחידה לפניות הציבור ראיה לכך שהיא שלחה ללקוח הודעה המבהירה שהאישורים שהמציא בדבר עברו הביטוחי אינם תקינים או אינם מקובלים עליה.

 

נוכח ממצאי הבירור, השיבה החברה ללקוח את הסכום שהפחיתה מתגמולי הביטוח המגיעים לו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. כמו כן, החברה ערכה את התיקונים הדרושים בנהליה הפנימיים על מנת למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד.

 

19/11/2014 - זהות הגוף המממן הוצאות פינוי במד"א במקרה של תאונת דרכים. לקוח בביטוח ביטוח חובה נפגע בתאונת דרכים ופונה לטיפול רפואי באמצעות אמבולנס. הוא פנה לקופת החולים שלו בבקשה לממן את הוצאות הפינוי באמבולנס. מנגד, קופת החולים טענה שהאחריות למימון ההוצאות מוטלת על חברת הביטוח.

 

בהתאם לתשובת קופת החולים פנה הלקוח לחברת הביטוח. חברת הביטוח הפנתה אותו חזרה לקופת חולים, בטענה שעלות הפינוי נכללת בסל שירותי הבריאות, ולכן האחריות היא של קופת החולים.

 

הלקוח פנה ליחידה לפניות הציבור, וביקש לדעת על מי מוטלת החובה לשלם את הוצאות הפינוי. במסגרת בדיקת היחידה את נסיבות המקרה התברר, כי המקרה אינו עומד בקריטריונים שנקבעו בסל שירותי הבריאות לפינוי באמבולנס. משכך, היחידה מצאה כי הגורם שנדרש לשלם את הוצאות הפינוי הוא חברת הביטוח שביטחה את כלי הרכב של הלקוח. בעקבות זאת, שילמה חברת הביטוח ללקוח את הוצאות הפינוי.

 

19/11/2014 - השתתפות עצמית אחת בגין רעידת אדמה לביטוח שני מבנים בפוליסה אחת. לקוח רכש פוליסת ביטוח דירה אחת עבור שתי דירות בשני מבנים נפרדים. במסמכי הפוליסה בגין כל דירה פורט בנפרד סכום הביטוח, וכנגדו העלות הנדרשת לכיסוי הביטוחי. עם זאת, בסעיף המפרט את הכיסוי הביטוחי מפני רעידות אדמה אוחדו שני המבנים לסכום ביטוח אחד, תוך ציון שהמבוטח יישא בהשתתפות עצמית של 10% מסכום הביטוח במקרה של  רעידת אדמה.

 

הלקוח פנה ליחידה לפניות הציבור בטענה שבעתיד, אם תהיה רעידת אדמה, הוא עלול להידרש לשאת בהשתתפות עצמית של מלוא סכום הביטוח עבור שני המבנים יחד, גם אם יינזק רק מבנה אחד.

 

במסגרת בירור הפנייה עם חברת הביטוח, הורתה היחידה לפניות הציבור לחברה לערוך תיקון בפוליסה, כך שגם בסעיף רעידת אדמה יהיה פירוט של סכום הביטוח ועלותו עבור כל מבנה בנפרד.

 

19/11/2014 - אחריות חברת הביטוח לטיב השירות של ספק שירות מטעמה. לקוחה רכשה פוליסת ביטוח דירה, שכללה כתב שירות לתיקון נזקי צנרת באמצעות ספק שירות מטעם חברת הביטוח. עקב תקלה בצנרת בדירתה פנתה הלקוחה לחברת הביטוח בבקשה לתקן את הצנרת שניזוקה. כמתחייב בתנאי הפוליסה, שלחה חברת הביטוח ספק שירות מטעמה.

 

ספק השירות מטעם חברת הביטוח תיקן באופן לקוי את הצנרת, ובעקבות כך גדלו נזקיה של הלקוחה. היא פנתה לחברת הביטוח, אך תלונותיה על השירות הלקוי ועל הסחבת בטיפול בעניינה מצד ספק השירות לא זכו למענה.

 

במסגרת בירור היחידה לפניות הציבור, נמצא ליקוי בהתנהלות חברת הביטוח, הן מבחינת העיכוב הרב שחל עד להתערבותה וטיפולה במקרה והן מבחינת השירות שהעניק ספק השירות מטעמה. בעקבות זאת, פיצתה חברת הביטוח את הלקוחה בגין הנזקים שנגרמו לה. כמו כן, על מנת למנוע מקרים דומים.

 

בעתיד, התחייבה החברה לנקוט בהליכי מעקב ופיקוח מול ספקי השירות הפועלים מטעמה.

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright