היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 
 

פיקאלי בדיון נוסף בעליון - אין כיסוי לנהג צעיר שלא נכלל בביטוח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

טיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

פיקאלי - אין כיסוי לנהג צעיר שלא נכלל בביטוח

מאת:  מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

 

תקציר פסק הדין באתר העליוןביום 7/7/2021 פרסם בית המשפט העליון את הפסק שהדין שניתן על ידו בדיון נוסף בפרשת פיקאלי.

 

בפסק דין המשתרע על פני 69 עמודים והפך על פיה החלטה קודמת של העליון לפיה נקבע ברב דעות, כי נהיגה שלא בכוונת מרמה של נהג צעיר מהגיל המרבי של הנהג שנקבע בפוליסה לביטוח רכב שאינה שוללת את הכיסוי הביטוחי אלא מהווה החמרה בסיכון שדינה כדין אי גילוי על שינוי בעניין מהותי (סעיף 17 לחוק חוזה הביטוח) ולפיכך היא מזכה את הנהג הצעיר בכיסוי יחסי לפי היחס שבין הפרמיה שנגבתה על ידי חברת הביטוח לבין הפרמיה שחברת הביטוח היתה גובה לו ידעה שמדובר על נהג שגילו צעיר יותר מגיל הנהג הצעיר ביותר המורשה לנהוג ברכב לפי תוכנית הביטוח שנרכשה.

 

כלומר, לפי הקביעה הראשונית של העליון  אם בפוליסה לביטוח רכב שהוגבלה לנהיגה של אדם שגילו 30 שנים ויותר נהג אדם שגילו 24, התשלום של תגמולי הביטוח יהיה יחסי. כלומר, אם המבוטח שילם רק 80% מהפרמיה שהיה משלם בעבור נהיגה של נהג בן 24 הוא יוכל לקבל 80% מסכום הנזק שנגרם.

 

מעתה, לאור הפסיקה החדשה של העליון בדיון הנוסף (שהתקיים ביום 8/9/2020), נהג בן 24 שנהג ברכב שמבוטח לנהיגה של נהג שגילו 30 שנים ויותר לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא שבכלל.

 

מדובר בשתי בקשות לדיון נוסף שנדונו על ידי הרכב של חמישה שופטים של בית המשפט העליון: דנ"א 5325/19 ודנ"א 5326/19 הכשרה חברה לביטוח בע"מ נ' אבי פיקאלי ואח'.

 

פסק ההדין התקבל ברוב דעות של המשנה לנשיאה (בדימ') ח' מלצר והשופטים: נ' הנדל ו-י' עמית, כנגד דעתם החולקת של השופטים: ד' ברק-ארז ו-ע' גרוסקופף.

 

גם היועץ המשפטי לממשלה היה צד להליך ואיגוד חברות הביטוח הצטרף כידיד בית המשפט.

 

מתוך פסק הדין שניתן ע"י המשנה לנשיאה (בדימ'), השופט ח' מלצר:

"השאלה המשפטית המונחת להכרעתנו היא האם במקרה בו פוליסת ביטוח לרכב (מקיף, או צד ג') כוללת מגבלת גיל לנהג, ובעל הרכב מאפשר לאדם שאיננו עומד במגבלת הגיל לנהוג ברכב, ובמהלך הנהיגה נגרם נזק לרכב, או לרכב אחר – נשלל הכיסוי הביטוחי, או שמא מדובר בהחמרת סיכון, כמשמעה בסעיפים 17 ו-18 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (להלן: חוק חוזה הביטוח, או החוק), המזכים בתגמולי ביטוח מופחתים.

....

פסק הדין הקיף סוגיות רבות, ולכן תיאורו כאן ייעשה תוך התמקדות רק בעיקרי הדברים. בתמצית, שופטי דעת הרוב (חברתי השופטת ד' ברק-ארז וחברי השופט ע' גרוסקופף) סברו כי אי עמידה במגבלת הגיל היא החמרת סיכון, שחל לגביה ההסדר היחסי הקבוע בסעיף 18 לחוק חוזה הביטוח. לעומתם, חברי השופט י' עמית קבע, בדעת מיעוט, כי אי העמידה במגבלת הגיל איננה בגדר החמרת סיכון, ולכן תוצאתה היא שלילת הכיסוי הביטוחי.

...

עקרונות חוזה הביטוח: בתחום ביטוח הרכב, למבוטח יש כוח לעצב את גבולות הסיכון המבוטח, באמצעות בחירת המוצר הביטוחי המתאים לו. מגבלה הנוגעת לגיל, או לזהות הנהג – היא דוגמא מובהקת לכך. במקרה שבפנינו, המבוטח בחר בפוליסה מוזלת, הכוללת מגבלת גיל. לו רצה, הוא יכול היה לבחור בפוליסה יקרה יותר, שאיננה כוללת מגבלת גיל. בכך, המבוטח תחם את גבולות הכיסוי הביטוחי, והגדיר במו ידיו את הסיכון המוסכם, שבהתקיימו יהיה זכאי לקבל תגמולי ביטוח. מדובר בבחירה של המבוטח, ולא בדרישה, שמקורה במבטחת (ובכך מתבטאת אחת מנקודות השוני ממה שנפסק בעניין סלוצקי).

...

עסקינן בשאלה המשפטית הבאה: במקום בו מבוטח רכש פוליסת ביטוח רכב לגבי נזקי רכוש, שבה הותנה שגיל הנהג יהיה מעל 30, ואילו התאונה אירעה בעת שנהג ברכב נהג שגילו צעיר מגיל 30 – האם עסקינן במקרה של החמרת סיכון שמקנה תגמולי ביטוח מופחתים ויחסיים, או שמא מדובר בהפרת חוזה הביטוח, או באי-תחולה שלו, שתוצאתם שלילת הכיסוי הביטוחי.

אקדים ואומר כי, לשיטתי – החלופה השנייה שציינתי היא הנכונה.

...

לשיטתי, מקרה בו ילד מקבל רישיון נהיגה ו"מצטרף לקבוצת הנהגים במשפחה" – הוא מקרה שנתון לשליטתו של המבוטח. רוצה המבוטח, יכול הוא להרחיב את הפוליסה של הרכב, כך שתכלול גם את הנהג הצעיר שהתווסף. בחירתו שלא לעשות כן, וליתן לילדו שאיננו עומד במגבלת הגיל לנהוג ברכב – היא בחירה מודעת. לא מדובר איפוא באירוע חיצוני שאיננו נתון לשליטת המבוטח, שזהו סוג המצבים, אשר לגישתי, נועד הסעיף הנ"ל לטפל בהם.

...

יש להבהיר כי הסעיפים בחוק חוזה הביטוח, אשר עוסקים בשינויים בסיכון, נוגעים, מטבע הדברים, לסיכון שהוסכם עליו ואשר השתנה במהלך חיי החוזה, ולא לסיכונים חדשים שמלכתחילה לא נכללו בחוזה. בתוך כך, העובדה כי גיל הנהג הוא משתנה שיש לו השפעה על הסיכון להתרחשות מקרה הביטוח – איננה משמיעה כי הוא גורם ל"החמרת סיכון" במובנם של סעיפים 17 ו-18 לחוק חוזה הביטוח, אלא שיש לבחון האם הסיכון שהוחמר הוא הסיכון המוסכם, או סיכון שלא נכלל בחוזה הביטוח.

...

העולה מכל המקובץ (לרבות המשפט המשווה), מלמד לפיכך כי במקרים בהם המבוטח הפר את חוזה הביטוח, או גרם בעצמו לקיום התנאי המסכל – הפוליסה איננה מכסה את המצב, והמבטח אמור להיות פטור מתשלום תגמולי הביטוח, ובתי המשפט כלל לא יידרשו להסדרים החקיקתיים בדבר החמרת סיכון."

 

ראו גם:

שתי בקשות לדיון נוסף בתיק פיקאלי

בקשה לדיון נוסף בתיק פיקאלי בכנס אידה

 


כל שאלה או פניה נוספת - אך ורק באמצעות האתר

 

פורסם ביום 7/7/2021

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright