היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אובדן כושר בקרן פנסיה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

תביעות ביטוח
 

מבוטחים בקרן פנסיה? רק נדמה לכם שאתם מכוסים

מאת: עוה"ד ארתור בלאייר

 

 

עוה"ד ארתור בלאייר

שוק הביטוח מציע לנו מוצרים בלי די. אפשר להסתנוור מרוב ההיצע: ביטוחי בריאות מכף רגל ועד ראש, ביטוח נסיעות, תאונות אישיות, נכות, רכוש, חיים ועוד. מבין כל אלה חשוב במיוחד, אם לא החשוב שבהם, הוא ביטוח מפני אובדן כושר עבודה. מי שאינו יודע, לכל הפחות משנת 2008 הדין בישראל מחייב מעסיקים לבטח את עובדיהם בין השאר מפני אובדן כושר עבודה (עד תקרה מסוימת). בגדול, שוק ביטוח אובדן כושר עבודה מתחלק לשתי קטגוריות: הכיסוי שמוענק במסגרת ביטוח מנהלים ופנסיית נכות שבקרנות הפנסיה שבמהותה נועדה לסייע לעמית במקרים של אובדן כושר עבודה.

 

רבות דובר על מאפיינים כאלה ואחרים של סוגי ביטוח שונים. לתהודה מיוחדת זכה נושא שיעור דמי הניהול שנגבים על-ידי מבטחים שונים. כך, רבים יודעים שדמי הניהול בקרנות הפנסיה לרוב נמוכים מאלה של ביטוחי מנהלים, ושיקול העלות לעתים מנחה לקוחות להעדיף קרן פנסיה על-פני ביטוח מנהלים.

 

אך מה שלא זוכה לסיקור תקשורתי ראוי הוא התוכן של אותם מוצרי ביטוח ובייחוד אופי הכיסוי שמעניקה כל תכנית ותכנית. לדעתי, מדובר בשיקול חשוב בהרבה משיקולי העלות, ולבחירה בתכנית ביטוח כזו או אחרת לעתים משמעות מכרעת לגבי יכולתו של המבוטח לקבל כספים מחברת הביטוח במקרה שבו הוא, חלילה, יאבד את כושר השתכרותו ויזדקק לכך.

 

ובכן, ישנם הבדלים משמעותיים בין הכיסוי הביטוחי שמעניק ביטוח מנהלים לזה של קרן פנסיה. ביטוח אובדן כושר עבודה שנרכש במסגרת פוליסת ביטוח מנהלים נועד, כאמור, להבטיח את הכנסתו של המבוטח במקרה שבו יאבד את כושר השתכרותו מכל סיבה שהיא. אלא שלרוב ביטוח זה כפוף לסייג המופיע במרבית הפוליסות שמכונה "עיסוק סביר אחר". במילים אחרות, אפילו אם המבוטח מאבד את יכולתו להמשיך לעבוד בעבודה שבה עבד, עדיין חברת הביטוח לא חייבת לשלם לו תגמולים חודשיים אם על-פי קביעתה הוא מסוגל לעסוק בעיסוק אחר שתואם את ניסיונו, הכשרתו והשכלתו.

 

מה זה אומר? רופא שאינו מסוגל להמשיך לעבוד במקצועו אמנם לא יידרש לעבוד בניקיון, אך בהחלט יתכן שיספיק לחברת הביטוח שיהיה מסוגל לעבוד בשיווק מכשירים רפואיים כדי להיות פטורה מחובת התשלום. בתי המשפט אמצו שורה של מבחנים שלפיהם ניתן לקבוע אם עיסוק מסוים שמוצע כחלופה לעבודה קודמת יכול לענות להגדרה של "עיסוק סביר אחר" במובן הביטוחי. אחד החשובים שבהם הוא שמירה על שיעור ההכנסה. כך, אם אותו רופא השתכר ב-20,000 שקלים לחודש כאשר עבד במקצועו, ולאחר אובדן כושר העבודה הוא יכול להשתכר ב-12,000 לחודש בשיווק מכשירים רפואיים, לא תענה עבודת השיווק להגדרה של עיסוק סביר אחר. קרי, חברת הביטוח תאלץ לשלם לרופא תגמולים חודשיים.

 

זאת בכל הנוגע לביטוחי אובדן כושר עבודה בפוליסות ביטוחי מנהלים. כאמור, החלופה השנייה שמציע השוק היא פנסיית נכות שמשולמת לעמיתים בקרנות פנסיה. בשונה מפוליסות ביטוח, התנאים לקבלת פנסיית נכות מוסדרים בתקנוני קרנות הפנסיה ואותם תקנונים מונים תנאי שדומה בהגדרתו לסעיף עיסוק סביר אחר שבפוליסות ביטוח מנהלים.

 

אפשר היה להניח שהמבחנים שפיתחו בתי המשפט בקשר עם פרשנות החריג של עיסוק סביר אחר בפוליסות ביטוח מנהלים יחולו באותה מידה גם על תקנוני קרנות הפנסיה. כך גם הניח ליאור מועלם, נהג שהיה עמית בקרן פנסיה. לאחר גילוי מחלה קשה איבד ליאור את היכולת לנהוג ברכב כבד ורישיונו נשלל.

 

לאחר תשלום פנסיית נכות זמנית, בשלב מסוים הקרן הפסיקה לשלם לליאור לאחר שקבעה כי הוא מסוגל "לעבוד בעבודה מתאימה", שאינה עבודה כנהג, במשרה מלאה. ליאור מצא עבודה כאב בית והשתכר בה ב-4,500 שקלים לחודש, בעוד בעבודתו הקודמת הרוויח פי שניים מזה. ליאור לא הסכים עם קביעת הקרן ועתר לבית הדין לעבודה בטענה שיש להחיל על המקרה אותם מבחנים שמקובלים לגבי פרשנות סעיף "עיסוק סביר אחר" שבפוליסות ביטוחי מנהלים.

 

אלא שבית הדין האזורי דחה את הטענה העקרונית של ליאור. בית הדין הבהיר שיש הבדל משמעותי בין ביטוחי אובדן כושר עבודה לביטוח נכות במסגרת קרן פנסיה. הכיסוי הביטוחי שמוענק בקרן פנסיה בהתאם לתקנון מצומצם בהרבה מהכיסוי בביטוח מנהלים, הדגיש בית הדין, לכן לא ניתן להחיל את המבחנים שביקש להחיל ליאור. כך, בשונה מאשר בביטוחי אובדן כושר עבודה, ירידה בשכר כבמקרה של ליאור אינה הופכת את העיסוק החדש של ליאור לבלתי מתאים.

 

ערעור שהגיש ליאור לבית הדין הארצי נדחה. הארצי אישר את הקביעה של האזורי וחתם את פסק דינו במילים אלה:

 

"תוצאת פסק הדין לליאור הינה קשה, שכן למרות שחלה ירידה משמעותית בהכנסתו עקב האירוע הרפואי הוא אינו זכאי לתשלום מקרן הפנסיה על פי תקנון הקרן. משמעות הדברים היא שרכישת ביטוח בקרן הפנסיה עשויה להקנות כיסוי ביטוחי חלקי בלבד בנסיבות שבהן נפגעת יכולתו של העמית להמשיך ולעסוק בתחום העיסוק המסוים שבו עבד בעבר, וכפועל יוצא מכך נגרמת לו גם ירידה משמעותית בהכנסות, כפי שהיה במקרה זה. אולם, תוצאה זו מתחייבת מתקנון קרן הפנסיה, כמובהר לעיל. נוסיף, כי על פני הדברים נראה שלפחות חלק מעמיתי קרנות הפנסיה אינם מודעים לכך שביטוח הנכות במסגרת הביטוח הפנסיוני מקנה להם ביטוח חלקי. נוכח האמור, נראה שיש מקום לשקול דרכים ליידע את עמיתי קרנות הפנסיה בדבר מהות והיקף הזכאות לפנסית נכות, על מנת שיוכלו לכלכל את צעדיהם ולשקול אם לרכוש ביטוח נוסף, למקרה שמצב בריאותם ימנע מהם להמשיך לעבוד בעיסוקם הספציפי ויגרום לירידה בהכנסתם."

 

לכן כדאי מאוד להכיר את ההבדלים המהותיים בין הכיסויים שניתנים בביטוחי מנהלים לאלה המוענקים בקרנות הפנסיה, ולא להחליט רק על בסיס שיקולי עלות צרים.

 

[ע"ע (ארצי) 45568-11-13 ליאור מועלם נ' מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ (9.1.17)]

 

מאת עו"ד ארתור בלאייר (המחבר לא ייצג בהליכים)

 

 

 

23/4/2017

 

 
   

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright