התקציב החודשי של מחלקת הביטוח של פלתורס לשנת 1940

 

על פלתורס, המבטח הוותיק ביותר הפועל בישראל

למדריך ההיסטוריה של הביטוח

התקציב השנתי של מחלקת הביטוח של פלתורס לשנת 1940 - הדף הראשון

התקציב השנתי של מחלקת הביטוח של פלתורס לשנת 1940 - הדף השני