רישיון סוכן הביטוח של הסוכן מיכאל נחמה משנת 1964

באדיבות שלמה נחמה מנכ"ל סוכנות "מייק ביט"

רישיון סוכן ביטוח של מיכאל נחמה משנת 1962