1. חוזר בנושא ביטוח ילדים שנשלח בשנת 1934 לסוכן הביטוח מיכאל נחמה מהחברה הארצישראלית לביטוח כללי בע"מ  - נשיא הכבוד: מאיר דיזנגוף

  2. מיכאל נחמה בתערוכת ביטוח 1936

 

באדיבות שלמה נחמה מנכ"ל סוכנות "מייק ביט"

מכתב תודה לסוכן מיכאל נחמה

סוכן הביטוח מיכאל נחמה בתערוכת ביטוח משנת 1936

העובדי החברה הארצישראלית עם מאיר דיזנגוף יושב  על הכיסא ראשון מצד שמאל יחיאל רבינוביץ ומיכאל נחמה יושב למטה במרכז

מכתב סיון העבודה של מיכאל נחמה משנת 1937