היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח כשאין רישיון נהיגה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

תביעות ביטוח רכב
 

נפצעתם בתאונה כשנהגתם בלי רישיון? אפשר שהביטוח ישלם

מאת: עוה"ד ארתור בלאייר ויצחק פרנלדס

 

 

עו"ד ארתור בלאייר עו"ד יצחק פרנלדס

בהתאם לחוק נוסע או נהג שנפצע בתאונת דרכים זכאי לפיצויים ממבטח החובה של הרכב שבו הוא נהג או נסע בעת התאונה. אך החוק שולל את הזכות לפיצוי מנפגעים שנקלעו לתאונות כאשר נהגו ברכב בלי רישיון.

 

ומה לגבי רישיון שהותלה?

 

אלא ששאלת קיומו או היעדרו של רישיון נהיגה אינה תמיד פשוטה בכל הנוגע לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

 

קלים הם המקרים שבהם מדובר בנפגעים שמעולם לא החזיקו ברישיון, נהגו ברכב ונקלעו לתאונה. במקרים שכאלה אף מבטח לא יחויב לשלם.

 

ישנן נסיבות שבהן הדין מגביל או שולל מנהג את רישיונו. כך, לדוגמה, כאשר הנהג לא משלם את אגרת הרישוי התקופתית או כשעל רישיונו מוטלות מני הגבלות במסגרת הליכי הוצאה לפועל. האם גם במקרה של פגיעה בתאונה שעה שרישיונו של הנהג הפצוע לא היה בתוקף בנסיבות שכאלה –חברת הביטוח תוכל להימנע מהחובה לשלם פיצויים? לא.

 

החוק מבהיר כי הפטור מחובת התשלום לא יחול בנסיבות שבהן רישיונו של הנהג פקע מחמת אי-תשלום אגרה או מחמת הגבלה שהוטלה במסגרת הליכי הוצאה לפועל. כלומר, אם נהגתם ברכב לפני שהספקתם לחדש את רישיון הנהיגה באמצעות תשלום אגרה או כאשר רישיונכם הוגבל בהליכי הוצאה לפועל ונפצעתם בתאונת דרכים – על חברת הביטוח לשלם לכם פיצויים בעד נזקיכם.

 

התליית רישיון בגלל עבירות תנועה

החוק לא מדבר על מצבים אחרים שבהם יפוצה אדם הנוהג ברכב בלי רישיון.

 

לכן מקרים שבהם רישיונו של הנהג נשלל בגלל עבירות תנועה שביצע אינם באים בגדר אותם חריגים, כלומר נהגים שכאלה, אם נפצעים בתאונות דרכים, פשוט לא יפוצו.

 

אך כאן לעתים מתעוררת השאלה המעניינת אם הנהג יודע על כך שרישיונו הותלה בגלל עבירות תנועה ועדיין המשיך לנהוג.

 

למודעות לשלילת הרישיון או להיעדרה נודעת חשיבות מכרעת בשאלת הזכות לפיצוי. מקרה שנדון באחרונה (4.12.15) בבית משפט השלום בעכו ממחיש את הסוגיה. שם דובר על נהג שנפגע בתאונת דרכים שעה שרישיונו נשלל לפי שיטת הניקוד, כלומר בשל עבירות תנועה רבות שביצע.

 

למי הגיע הדואר הרשום?

הנהג, שנפצע בגופו בתאונה, פנה לחברת הביטוח בבקשה לקבלת פיצויים בגין נזקיו, אך תביעתו נדחתה בטענה כי בעת התאונה נהג בלא רישיון. הנהג טען בבית המשפט כי לא ידע על התליית רישיונו, בעוד חברת הביטוח ביקשה לשכנע שהוא ידע על כך היטב.

 

במוקד הבירור המשפטי עמדה השאלה אם רשות הרישוי אכן יידעה את הנהג על כך שרישיון הנהיגה שלו הותלה. אמנם תקנות התעבורה קובעות שהודעה על התליית רישיון ועל החובה לבצע קורסים של נהיגה נכונה "יראו אותה כמסורה לנהג בתום 15 ימים מיום משלוחה", כלומר עצם האסמכתא לכך שהודעה נשלחה לנמען בדואר רשום לכאורה די בה כדי להסיק שהנמען קיבל את המכתב. אך הדין עדיין מאפשר לנהג לסתור חזקה (הנחת מוצא) זו ולהוכיח שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלה.

 

במקרה זה שתי הודעות בעניין התליית הרישיון שנשלחו לכתובת הנהג הוחזרו לשולח לאחר שלא נדרשו על-ידי הנמען. חברת הביטוח טענה שהנהג ידע על ההודעות ובכוונה נמנע מלקבלן, אך טענתה לא התקבלה. הנהג ניצל בזכות העובדה שהתגורר בסכנין, וההודעות נשלחו לכתובת כללית "סכנין" ועל שם הנהג בלבד – כאשר עורכי דינו הוכיחו שבסכנין מתגוררים עוד לפחות 3 בני אדם הנושאים אותו שם. טענתה של חברת הביטוח נדחתה אפוא ובית המשפט לא פטר אותה מחובת הפיצוי.

 

[ת.א. (שלום – עכו) 47606-11-13 גנטוס נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ (4.12.15)]

 

הכותבים ממשרד מקונן-בלאייר-איתן שעוסק בנזיקין, ביטוח ומשפחה

הכותבים לא ייצגו בתיק

 

31/12/2015

 


 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright