ההיסטוריה של הביטוח >  מכתב של מגדל בגרמנית משנת 1959

 

מכתב של מגדל בגרמנית משנת 1959

 

מכתב של מגדל בגרמנית משנת 1959