היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח משכנתא והבנק

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 


 

ביטוח משכנתא ורשלנות הבנק

מאת: עוה"ד ארתור בלאייר ויצחק פרנלדס

 

 

עו"ד ארתור בלאייר עו"ד יצחק פרנלדס

בנק שנתן משכנתא ללקוח התרשל באי-הקפדה על תשלומי פרמיות ביטוח, וחויב בפיצוי בכ-350,000 שקלים.

 

בשנת 1999 בני הזוג ריקי ואברהם סעדיה נטלו הלוואת משכנתא מבנק הפועלים. כתנאי לקבלת ההלוואה חייבם הבנק לערוך ביטוח משכנתא שכולל רכיבים של ביטוח חיים וביטוח מבנה. בשנת 2004 בני הזוג ביקשו להעביר את הביטוחים לחברת ביטוח אחרת, "הראל", במטרה להוזיל את עלויות הביטוח.

 

בהתאם למסמכי הביטוח החדש, תשלום הפרמיה הראשון היה מיועד להורדה מחשבון הבנק באפריל 2004, באמצעות הוראת קבע שניתנה לצורך כך. וכך אמנם נעשה בהצלחה בקשר עם ביטוח מבנה; אך הוראת הקבע לגבי ביטוח חיים לא כובדה והתשלום הראשון חזר בגלל תקלה שאירעה בבנק.

 

בחלוף כמה חודשים בני הזוג ערכו בבנק הוראת קבע חדשה וסברו שהתקלה תוקנה. אך כפי שהתברר בדיעבד, גם הפעם הוראת הקבע לא נקלטה במחשבי הבנק. כתוצאה מכך תשלומי הפרמיה לביטוח החיים לא הועברו לחברת הביטוח, ולבני הזוג לא היה כיסוי.

 

בינואר 2005 אברהם סעדיה שוב פנה להראל בבקשה לעריכת ביטוח חיים, אלא שחברת הביטוח דחתה אותו משום שחודש קודם לכן התגלה אצלו גידול בלבלב. כעבור כמה שנים אברהם נפטר מהמחלה.

 

בסמוך לאחר פטירת אברהם פנתה אלמנתו לחברת הביטוח בבקשה לקבל את תגמולי ביטוח החיים של המנוח לסילוק המשכנתא, אך הראל סירבה לבקשה בשל היעדר ביטוח, והאלמנה הגישה תביעה נגד הבנק והראל.

 

בית משפט השלום קיבל את התביעה נגד הבנק, תוך חיובו בפיצוי האלמנה ב-75% מהנזק – כ-350,000 שקלים. שני הצדדים לא שבעו נחת מהקביעה וערערו על פסק הדין. אך בית המשפט המחוזי בתל-אביב התיר את פסק דינו של השלום על כנו (10.11.14).

 

השופטים ק' ורדי, י' שנלר ו-ח' ברנר סברו, כדעת בית משפט השלום, שהבנק כתוצאה מהתנהלותו הרשלנית אחראי לנזק שנגרם לאלמנה – אי-סילוק יתרת המשכנתא על-ידי הראל בגלל היעדר ביטוח החיים של המנוח. השופטים מצאו כי הפועלים הפר את חובת הזהירות כאשר לא וידא שהוראת הקבע אמנם מכובדת. חובתו לעשות זאת בנסיבות העניין הייתה מובהקת, משום שהוא זה שהתעקש על עריכת הביטוח מלכתחילה, מאחר שהיה מוגדר בפוליסת ביטוח החיים כמוטב בלתי חוזר וכי היה לו אינטרס ראשוני לדאוג למניעת תקלות בהקשר זה.

 

גישת המחוזי הייתה, כאמור, כדעת הערכאה הראשונה, שקבעה: "הבנק הינו מוטב בלתי חוזר בפוליסה, עריכת ביטוח חיים נעשתה על פי בקשתו וכתנאי ללקיחת ההלוואה, בנסיבות אלה היה רשאי הלקוח להניח כי הבנק מטפל ביעילות ובזהירות בהוראת הקבע ובהעברת הפרמיות, ועוד היה רשאי להניח כי אם תקרה תקלה יהא הבנק הראשון להזדעק ולבקש לתקן את ההפרה בטרם תבוטל הפוליסה."

 

בצד זאת שופטי המחוזי גם הסכימו לקביעת השלום להכיר ברשלנות תורמת של המנוח והאלמנה. בית משפט השלום קבע כי הם אחראים לנזקיהם בשיעור של 25%, זאת משום שלא פעלו בדחיפות לתשלום הפרמיה ישירות להראל על-אף ההתראה שקיבלו על כך. הקביעה נותרה אפוא בלא שינוי: בנק הפועלים חויב בתשלום 75% מגובה הנזק (יתרת הלוואת המשכנתא) והוצאות המשפט של המנוחה, בסך של כ-350,000 שקלים.

 

[ע"א (מחוזי – ת.א.) 34329-10-13 בנק הפועלים בע"מ נ' סעדיה (10.11.14)] 


 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright