ההיסטוריה של הביטוח >  ביטוח אש פריצה לדירה של ללוידס משנת 1963

 

ביטוח אש פריצה לדירה של ללוידס משנת 1963

 

ביטוח אש פריצה לדירה של ללוידס משנת 1963