היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 

 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

חדשות הביטוח ליום 3/6/2021

 

  חדשות     

  

חוקים פסיקה חוזרים

  

כתבות ומאמרים

       

עדכון תקנות  לביטוח רכב רכוש

איור עדכון תקנות לביטוח רכבהמבוטחים יוכלו להחליף מבטח ולבטל ביטוח מכל סיבה מבלי לשלם קנסות יציאה הואיל וחישוב הסיכוי בעבור פרמיה מוחזרת כאשר המבוטח מבטל ביטוח יהיה לפי חישוב פרו-רטה (יחסי לתקופה) בדומה לנוהל הקיים בביטוחי דירה.

 

עוד על תקנות רכב רכוש


פעילות בטיחות בבניה  של המוסד לבטיחות וגיהות

טבלת רישום נפגע תאונת עבודה המוסד לבטיחות ולגיהות מאפשר לעקוב באופן שוטף אחר העדכונים באתר היום הלאומי לבטיחות בבנייה.


עוד על בטיחות בבניה


שיווק לגיל השלישי

פתח המצגת לגיל השלישימוצע  להטיל הוראות המחייבות כי הצירוף לביטוח של בני הגיל השלישי ושל אנשים עם מוגבלות יבוצע ע"י נציגי שירות שיוכשרו לטיפול באוכלוסיות אלה וכן כי יוצע להם לצרף מי מטעמם לשיחת הצירוף. בנוסף מוצע לקבוע כי הליך המכירה יבוצע בשלבים על מנת להבטיח כי הצירוף לביטוח של בני הגיל השלישי או של אנשים עם מוגבלות יהיה לאחר גמירת דעת מצדם להצטרף לביטוח. 


עוד על שיווק לגיל השלישי


בקשה להחליף מנהל עיזבון רחמני

מר לוי יצחק רחמני מייסד איילון

לשכת סוכני הביטוח רשאית להוציא משורותיה חבר עמותה שלא שילם דמי חבר לאחר שנדרש לשלם אבל זאת רק  לאחר זימון החבר לשימוע ולאחר פרק הזמן שנקבע בתקנון להסדרת התשלום ממועד הפניה.

 

עוד על מנהל עיזבון רחמני


מהו מועד הגשת התביעה?

פטיש שופטיםאסתר נחליאלי חיאט שופטת המחוזי בתל אביב – יפו  אישרה תביעה ייצוגית וקבעה, כי מועד הגשת התביעה לפי סעיף 28(א) לחוק חוזה ביטוח הוא מועד הגשת התביעה למבטחת ולא מועד מסירת המסמך האחרון שכלל לא ברור מהו "המסמך האחרון" ומהי משמעותו תהיה סובייקטיבית. הצדדים חויבו לפרס, על חשבון חברות הביטוח, הודעה מפורטת בדבר אישור התובענה כייצוגית בשני עיתונים יומיים נפוצים בגופן קריא ולהעביר עותק לעיון בית המשפט בטרם פרסום.

ת"צ 4398-09-15 בן יתח נ' מנורה, ת"צ 6889-10-15 ראובן נ' שומרה, ת"צ 19583-09-15 ואקנין נ' שירביט, ת"צ 16073-09-15 בניסטי נ' איי.די.איי. 26/5/2021


תעודת החובה שולמה בסמוך לאירוע התאונה

 

פטיש שופטיםי' עמית שופט העליון דחה ערעור על פסיקת המחוזי שדחה את ערעורו של נפגע בתאונת דרכים על דחיית תביעתו בשלום שקיבל את גרסת הפול להיעדר כיסוי ביטוחי. "בית משפט קמא בחן היטב את כלל הראיות שבאו בפניו, ומצא כי הנסיבות שתיאר המערער [המבקש] באשר לאופן שבו הוסע לצורך ביצוע התשלום בבנק על ידי פלונית שאינו מכיר, מביתו לבנק ובחזרה, וכן לוחות הזמנים להם טוען המערער אינם סבירים. כן הדגיש כי המערער לא זימן לעדות את אותה עדה, ואף לא הביא עדים אחרים שיכול והיו תומכים בגרסתו. על יסוד תמיהות אלו ותמיהות נוספות שפורטו בפסק הדין, מצא בית המשפט כי אין ליתן אמון בגרסת המערער ודחה תביעתו. מסקנות אלו מקובלות עלינו".

 

רע"א  2796/21 פלוני נ' "הפול" 19/5/2021

 


האם הצעה לצמצום כיסוי ביטוחי מחייבת את חברת הביטוח?

פטיש שופטיםהרשמת הבכירה, עינת דינרמן מהשלום בעכו קבעה, כי הצעה חתומה שנמסרה ע"י מבוטח לסוכן הביטוח לצמצום ביטוח הרכב מביטוח מקיף לביטוח צד ג' מחייבת את חברת הביטוח למרות שפוליסת הביטוח טרם הופקה. מדובר על מחלוקת בשל תשלום פרמיה לחברת הביטוח שדרשה מהמבוטח הפרשי פרמיה שלא שולמו על ידו בשל ביטוח המקיף ואילו המבוטח טען שיש לזכותו בהפרש שבין עלות ביטוח המקיף לבין עלות ביטוח צד ג'. "התובעת אינה יכולה להישמע בטענה לפיה הנתבע היה מבוטח בפועל בביטוח מקיף ואינו יכול לפעול ככל העולה על רוחו ולשלם עבור ביטוח צד ג' שלא היה לו, שכן הנתבע פעל בהתאם להצעת הביטוח אשר נחתמה על ידו ומהווה חוזה כדין."

תא"מ 23766-03-18 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' קאסם 19/5/2021


חברת הביטוח לא הוכיחה נטל כוונת מרמה

פטיש שופטים

רונית אופיר שופטת השלום בבת ים קיבלה תביעה של מבוטח כנגד חברת ביטוח בשל גניבת רכב וקבעה, כי חברת הביטוח לא הרימה את הנטל המוטל עליה להוכחת את טענת המרמה וטענתה לביום הגניבה. "אין אני יכולה להתעלם מכך שעדותו של התובע בבית המשפט הותירה שובל של אי נוחות, ויצרה רושם חמקמק. ... אולם מכאן ועד קביעה כי התובע היה שותף לקשר של ביום גניבה, ישנו מרחק שאינו ניתן לגישור על סמך הראיות שהוצגו בפניי. מדובר בטענה חמורה המטילה חשד בתובע למעורבות בפלילים."

תא"מ 38667-07-18 ברוך נ' ישיר חברה לביטוח 18/5/2021


בתביעת ערעור נתקבלה תביעת תחלוף נגד עיריית אום אל פאחם

 

פטיש שופטיםמאזן דאוד שופט המחוזי בחיפה קיבל ערעור של חברת ביטוח נגד רשות מקומית וחייב את הרשות לפצות את חברת הביטוח ששילמה תגמולי ביטוח למבוטחה בשל נזק לרכב שנגרם בתחומי הרשות.  " העירייה כרשות מקומית לשלומו ולביטחונו של הציבור בשטחה, נובעת מחובותיה הקבועות בפקודת העיריות [נוסח חדש] ומדיני הנזיקין הכלליים. אין צורך להכביר מילים על אודות החובות המוטלות על רשויות מקומיות, על פי דין, כלפי ציבור הבאים בתחומיה. על הרשות המקומית מוטלת החובה לשמור על ניקיונם ועל עבירותם של הרחובות שבתחומה ועל תקינות המערכות שבאחריותה, ומחובות אלו נגזרת חובת הזהירות המושגית של הרשות המקומית כלפי העוברים ושבים בתחומה."        

 

ע"א 58179-12-20 מגדל נ' עירית אום-אל-פחם ואח' 3/5/2021


ניתוח לשינוי מין הוא כאירוע ביטוחי לפי פוליסת ביטוח בריאות

 

פטיש שופטיםמשה תדמור ברנשטיין, שופט השלום בתל אביב יפו, חייב את חברת הביטוח לשלם תגמולי ביטוח לפי פוליסת בריאות לטרנסג'דר בעבור מימון לניתוח הסרת חזה שעבר במסגרת הליך שינוי המין מנקבה לזכר. אין לקבל את הטענה, כי אין מדובר בניתוח בשל ״מצב בריאותי״, מאחר ואינו ניתוח חיוני במסגרת שינוי המין. החיוניות איננה נובעת מהצורך בשינוי המין הפיזי, אלא מהצורך להתאים את הגוף להכיל את המגדר שאליו אדם שהוא טרנסג׳נדר משייך את עצמו. הניתוח בענייננו הוא מקרה ביטוח על פי הגדרתו בפוליסה, לאחר שהתובע הרים את הנטל להוכיח שבמדובר ב״מצב בריאותי״ שהניתוח הוא מענה מחויב לו. ״מצב בריאותי״ שבנסיבות ״אירע לראשונה במהלך תקופת הביטוח״. קבלת פרשנות הפוליסה כעמדת הנתבעת, עלולה, בנסיבות ענייננו, להוביל לקו תפיסתי שנגוע באפליה אסורה לעומת אנשים אחרים שלהם מצוקה נפשית בשל מצב רפואי שמצריך ניתוח שיכול לסייע להטבת מצבם הנפשי."

 

תאמ (ת"א) 19482-08-19 אלמוני נ' איילון  9/5/2021


לחדשות קודמות

אתגר ביטוח רכב אוטונומי - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


תציעו הנחה בפרמיה גם כשלא מבקשים או לפחות הסבר - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


מלחמת אזרחים וכיסוי ביטוחי - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


בגין מעשה במתכוון יש אחריות בנזיקין אבל אין ביטוח - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


זכותו של מבוטח שלא להפעיל פוליסה - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


המשכיר כמוטב לתגמולי ביטוח לרכוש עליו עובדים - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


צריך כיסוי לתביעות בגין לשון הרע בפוליסות דירה - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


לזכרה של אושר דרעי – תחזיקו מזרקי אפיפן במסעדות! טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


חריגים מוחלטים בפוליסה – הלכות סלוצקי ופיקאלי אינן חזות הכל - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


דפי החדשות של האתר אינם מתעדכנים - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


העליון - העברת זכות תביעה מחברה אחרת מכח דין - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


הלכת אלסוחה ונזק נפשי בשל אובדן בעל חיים - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


דרוש מרכז מידע ארצי למלחמה בהונאות ביטוח - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


העליון - יישום הלכת אלסוחה על נפגעי טרור - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


מהו יום מסירת התביעה? - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


פיצוי על עבודה מהבית יוביל למיקור חוץ - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright