היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 

 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

חדשות הביטוח ליום 12/7/2021

 

  חדשות     

  

חוקים פסיקה חוזרים

  

כתבות ומאמרים

       

רן עוז מנכ"ל מגדל לישראכרט

רן עוזמבחינת עוז, התגמול בחרת כרטיסי האשראי עדיף על פני התגמול בחברת ביטוח שהוא כפוף למקסימום רגולטורי. הפנייה לעוז מישראכרט הגיעה עם מסר לפיו תפקיד המנכ"ל שמור לעוז ככל שירצה בתפקיד.

עוד על רן עוז עוזב


התרחבות ווי שור גלובוטק ורכישת איילון

מר לוי יצחק רחמני, ז"ל מייסד איילון לפי המצגת של ווי שור גלובוטק לבורסה לניירות ערך אמורה העסקה לרכישת מניות איילון לבוא לידי סיומה ביום 1/5/2022.בנוסף הודיעה החברה, כי הכניסה לארה"ב נמשכת בהתאם לתוכנית העסקית: התקבלו אישורים למדינות ניו ג'רזי, אלינוי ופנסילבניה.
 

עוד על התרחבות ווי שור


ביטוח הדירקטורים של הכשרה

שמעון מירוןרכישת ביטוח אחריות הדירקטורים אושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה שהתקיימה ביום 27/5/2021. הכללתו של יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה, מר אלי אלעזרא בפוליסת הביטוח אושרה על-ידי ועדת הביקורת, ועדת התגמול והדירקטוריון בהתאם לחוק החברות.

 

עוד על דירקטורים הכשרה


קנס ללוידס על חידושים

הפעמון של ללוידס

בהפיקוח על הביטוח הבריטי אמר, כי היה מצב של סיכון לפגיעה במבוטחים לאור העובדה שקרוב לוודאי חידוש הביטוח נערך תמורת פרמיה גבוהה יותר מזו ששולמה על ידי המבוטחים בשנים הקודמות וגבוהה יותר מזו שהוצעה למבוטחים חדשים או לאלו שביקשו להחליף מבטח.
 

עוד על קנס ללוידס


לחדשות קודמות

נדחה ערעור בעליון על החלטה שלא לסלק על הסף תביעה כנגד נושאי משרה

פטיש שופטיםד' מינץ שופט העליון דחה ערעור על החלטת המחוזי שלא לסלק על הסף תביעה כנגד נושאי משרה בטענה שבתקופת כהונתו כמנכ"ל משותף במשיבה 1 וכדירקטור במשיבה 2, כל אחד מנושאי המשרה הנתבעים סייע במעשיו או מחדליו לביצוע מעשי הונאה ומרמה חמורים והם אחראיים ביחד ולחוד לנזקים שנגרמו לתובעות. "קבלת בקשה לסילוק תביעה על הסף הוא סעד קיצוני שמוביל לדחיית או מחיקת התביעה מבלי לבררה לגופו של עניין. משכך, הלכה היא כי השימוש בסעד זה שמור למצבים יוצאי דופן שבהם ניכר כי אין ולו סיכוי קלוש שבירור התביעה לגופה יניב לתובע את הסעד המבוקש על ידו בהתבסס על העובדות הנטענות".

רע"א 3905/21 רן שטרקמן נ' אלביט הדמיה בע"מ ואח' 15/6/2021


העליון דחה ערעור על החלטת המחוזי בעניין תחלוף

 

פטיש שופטיםי' עמית שופט העליון דחה ערעור על החלטת המחוזי שקיבל באופן חלקי ערעור על פסיקת השלום לגבי תביעת תחלוף שנתקבלה במלואה בשלום.  מדובר על תביעת תחלוף לגבי נזקי הצפה חברת הביטוח טענה, כי שאקווה ספרינג התקינה את מערכת סינון המים ואת הצינור שחיבר בינה לבין לברז המים, צינור שהיווה את מקור הנזילה. נטען כי הצינור נבנה מחומרים בלתי מתאימים למערכות מי ברז. " עניינה של המבקשת אינו חורג מדל"ת אמותיו של המקרה הקונקרטי שלפנינו. כפי שפורט לעיל, בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת המבקשת במישור המשפטי בנוגע לנטל הראיה, וקבע כי המשיבה לא הוכיחה את גרסתה במידה הנדרשת. למרות זאת, במישור העובדתי, בית המשפט קבע על בסיס עדויותיהם של עדי המבקשת".

 

רע"א  4110/21 אקווה ספרינג מתקני שתיה בע"מ נ' הראל  23/6/2021

 


העליון על אחריות העירייה להסרת מכשולים

פטיש שופטיםי' עמית שופט העליון דחה ערעור על פסיקת מחוזי וקבע, כי: "במקרה שלפנינו, ההסכם בין המבקשת והתאגיד קובע שהתאגיד הוא שיישא באחריות על תקינותה של מערכת הביוב; אך מקובלת עליי מסקנתו של בית המשפט המחוזי, שלפיה אין בכך כדי לפטור את המבקשת מאחריותה כאמור. אף לא ניתן ללמוד מהסעיפים אליהם הפנתה המבקשת בחוק תאגידי מים וביוב, או מהסעיפים שנזכרו בפסק הדין של בית משפט השלום בחוק זה, כי המבקשת אינה אחראית להסרת מכשולים הנובעים מתשתיות הביוב שבתחומה"

רע"א  4082/21 עיריית אום אל פחם נ' מגדל  ואח' 8/7/2021


העליון – כאבי גב בשל החלפת גלגל אינם תאונת דרכים

פטיש שופטים

י' עמית שופט העליון דחה ערעור על פסיקת המחוזי שדחה תביעתו של נהג משאית לפי חוק הפלת"ד שטען כי נפגע בגבו בעת שביקש להחליף גלגל. " "תאונת דרכים" היא מאורע בו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה. במעט המקרים שנדרשו ליסוד ה"מאורע" בספרות ובפסיקה (בעיקר בערכאות הנמוכות), דובר על מאורע פתאומי וחד פעמי. עוד נקבע כי "מאורע" הוא התרחשות המהווה יחידה בפני עצמה, להבדיל מהליך הדרגתי וממושך המורכב מגורמים שונים ...איני רואה להרחיב בסוגיה של נזק שנגרם כתוצאה משימוש ברכב מנועי באופן מצטבר ומתמשך ובמיקרוטראומות, לגביהם הובעה עמדה כי הם אינם עולים כדי "מאורע" כמשמעותו בחוק הפיצויים".

רע"א  4211/21 ביטוח חקלאי  נ' אליסף אלאל 8/7/2021


אין מקום ליתן בכורה לפרשנות המאסדר לגבי הנחיותיו

 

פטיש שופטיםהרכב של שבעה שופטי העליון שישבו בדיון נוסף בראשותו של כבוד המשנה לנשיאה (בדימ') ח' מלצר, קבע בדעת רב, כי  אין מקום ליתן מעמד בכורה למאסדר לגבי פרשנות להוראותיו. "יש לציין כי אם ההשוואה נעשית, למשל, ביחס לדברי הסבר לחקיקה, משום שאלה מהווים אינדיקציה מסוימת לאופן שבו ראוי לפרש את החוק הרלבנטי, ובכל זאת הם לא זוכים למעמד בכורה, הרי שמקל וחומר שעמדתו של מאסדר ביחס להנחיותיו לא צריכה לזכות אפילו במעמד כזה, שכן לא ייתכן שעמדתו הפרשנית תזכה למעמד פרשני גבוה מזה שניתן לדברי הסבר לחקיקה".

 

דנ"א 4960/18 שולמית זליגמן נ' הפניקס ואח' 4/7/2021

 


היפוך הראיה בחובת הוכחת רשלנות בשל נזק

 

פטיש שופטיםהשופט יעקב שפסר, סגן נשיאת המחוזי מרכז-לוד דחה ערעור על פסיקת השלום שדחה את תביעת המערער לתשלום פיצוי בגין איחור בהחזרת חזקה במושכר ונזקים שנגרמו לו בעקבות שריפה. " ובענייננו, המשיב הוא גם "תופש המקרקעין" וגם "בעל המיטלטלין" מהם יצאה האש, נטל הראיה מוטל עליו להוכיח שמקור האש לא נובע מרשלנותו. המשיב לא עמד בנטל זה ....  הלכה למעשה הועבר למערערת מלוא הסכום לצורך תיקון נזקי השריפה ואף למעלה מכך ..., אזי המסקנה היא, כי בפועל לא חל פיגור בהשבת המושכר למערערת, בהתאם לקבוע בחוזה ולכן, המשיב אינו חייב בפיצוי מוסכם."

 

ע"א 20543-12-20 אינג' רוזנצוויג יהושע נ' טל מילר 18/6/2021


נדחתה על הסף תביעה ייצוגית נגד הפול בגין קורונה - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן


מעבר דירה וביטוח - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


פיקאלי – בדיון נוסף של העליון: אין כיסוי ביטוחי לנהג צעיר שלא נכלל בביטוח - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן,


אתגרי הביטוח של ממשלת השינוי החדשה  - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


יש אפשרות לויתור על תחלוף בביטוחי אחריות - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


הקשר שבין חוזר אי המצאת הפוליסה וחוזר האינטרנט  - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


מועדים שונים להשלמת כינון - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


אתגר ביטוח רכב אוטונומי - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


תציעו הנחה בפרמיה גם כשלא מבקשים או לפחות הסבר - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


מלחמת אזרחים וכיסוי ביטוחי - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


בגין מעשה במתכוון יש אחריות בנזיקין אבל אין ביטוח - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


זכותו של מבוטח שלא להפעיל פוליסה - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


המשכיר כמוטב לתגמולי ביטוח לרכוש עליו עובדים - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


צריך כיסוי לתביעות בגין לשון הרע בפוליסות דירה - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


לזכרה של אושר דרעי – תחזיקו מזרקי אפיפן במסעדות! טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright