ביטוח משולב בחיסכון לתיכון - 1958

תשלומי החיסכון לחינוך תיכון מתחילים בגיל 0 של הילד/ה

הביטוח נועד להבטיח המשך תשלומים למקרה של מות ההורה.