היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 
 

אי המצאת הפוליסה והאינרנט

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

טיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

הקשר שבין חוזר אי המצאת הפוליסה וחוזר האינטרנט

מאת:  מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

 

פוליסה של חברת יהודה מתוך מדריך ההיסטוריה של הביטוחאחת הסוגיות השכיחות שאני עוסקת בהם בשנים האחרונות היא סוגיית איתור תנאי הפוליסה של עסק באתרים של חברות ביטוח שלא נמסרו למבוטחים לטענתם במועד ההתקשרות בביטוח וזאת כאשר קיים חוזר ביטוח כללי 1997/5 מיום 9/12/1997  בעניין "אי המצאת הפוליסה המלאה ותנאי הפוליסה (ה"רשימה") למובטחים" לפיו מבטח אינו רשאי להסתמך על תנאי באותו חלק של הפוליסה שלא נמסר למבוטח וחוזר נוסף 2018-88 "מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי" שמחייב את חברות הביטוח להציג את תנאי הפוליסות שלהן באתרי האינטרנט של החברות.

 

כלומר, לפי מצב הרגולציה שקיים כיום, נדרשות חברות הביטוח להציג באתרי האינטרנט שלהן את תנאי הפוליסות המשווקות על ידן ואלו אשר שווקו על ידן בעבר והן אינן רשאיות להסתמך על סייג לביטוח שמופיע באותו חלק של הפוליסה שלא נמסר למבוטח.

 

בפועל כאמור, קיימים לא מעט מקרים בהם מתגלה קושי להגיע לתנאי פוליסה בארכיון האינטרנט של חברת הביטוח.

 

פסק דין שניתן ע"י העליון בעניין "סל ביצים" הפנה אף הוא את הזרקור לסוגיית אי המצאת הפוליסה למבוטח באשר חברת ביטוח חויבה לשלם תגמולי ביטוח בשל גניבת משאית על ידי עובד (ארוע שאין לגביו כיסוי ביטוחי לפי אף פוליסה שהיא) וזאת בשל העובדה שחברת הביטוח לא המציאה את הפוליסה למבוטח. ראו רע"א  4032/17 הפניקס חברה לביטוח בע"מ ומאיר רמות סוכנות ביטוח בע"מ נ' חברת ס.א.ל  שיווק ביצים בע"מ ואח'.

 

מהאמור ניתן להבין לכאורה, כי האינטרס של חברות הביטוח הוא לעשות המרב על מנת שהמבוטחים יקבלו לידיהם את הפוליסות המלאות ולמצער לדאוג לכך שתנאי הפוליסות יהיו זמינים ושקופים לעין כל באתרי האינטרנט של המבטחים, אך כאמור, לא כך הדבר.

 

על כן, עלה בדעתי להציע לפיקוח על הביטוח, לסוכנים ולחברות רעיון מהפכני מסוג win win כך שגם לחברות הביטוח יהיה כדאי להציג את התנאים של הפוליסות באתרי האינטרנט שלהן באופן שיביא לצמצום הטענות המופנות כנגדן בעניין זה בבתי המשפט ובכך יביא גם להקלה מסוימת על העומס שמוטל על המערכת המשפטית בשל תביעות הביטוח השונות.

 

למה הכוונה?

 

הפיקוח על הביטוח יתקין חוזר, או שהכנסת תחוקק תיקון לחוק חוזה הביטוח לפיו מסירת הפוליסה המלאה למבוטח ייחשב גם  פרסום נוסח תנאי הפוליסה המלאים באתר החברה ובמקביל, יתפרסמו באתר האינטרנט של הפיקוח על הביטוח כל תנאי הפוליסות של כל חברות הביטוח בישראל.

 

רצוי גם באותה הזדמנות לחייב את חברות הביטוח לציין באתרי האינטרנט שלהן את גבולות האחריות הבסיסיים לביטוחי האחריות החוקית ולכל הפחות בביטוחי פרט (רכב ודירה) כך שהמבוטח יוכל להשוות את העלות והתועלת שפרמיה הנמוכה יחסית אותה הוא בוחר לשלם (ההפרש בגבול אחריות חוקית כלפי צד שלישי למשל יכול להיות 1 מיליון ₪ ולפיכך את ההפרש בפרמיה שבין תוכניות הביטוח השונות יש לראות בהתאם).

 

טענה לאי המצאה של פוליסה מלאה תתקבל רק אם מדובר במבוטח שאין לו כל גישה לאינטרנט מכל סיבה שהיא לרבות מגבלות ראיה.

 

הטובה שתצמח למבוטחים תהיה גם באפשרות שתיפתח בפניהם להשוות את תנאי הפוליסות השונות ולא רק את המחירים.

 

כלומר, הטענה של אי המצאת הפוליסה למבוטח לא תהיה עוד טענה אוטומטית, אלא תחייב את המבוטחים לעבור מעל לרף מסוים שיקבע ברגולציה או בחקיקה – טובת המבטחים.

 

מצד שני, טובת המבוטח תהיה באפשרות לבדוק ולהשוות את תנאי הפוליסות השונות לרבות גבולות האחריות ולדאוג להתאים לעצמם את הפוליסה המתאימה ביותר לא רק מבחינת הפרמיה אלא גם ובעיקר מבחינת הכיסוי.

 


כל שאלה או פניה נוספת - אך ורק באמצעות האתר

 

פורסם ביום 10/6/2021

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright