מכתב של המשמר בגרמנית משנת 1962 - חתום ע"י מר זיגפריד המבורגר

 


 

ההיסטוריה של הביטוח >  מכתב של המשמר שרות לביטוח משנת 1962 בשפה הגרמנית

מכתב של המשמר שרות לביטוח משנת 1962 בשפה הגרמנית

 

מכתב של המשמר שרות לביטוח משנת 1962 בשפה הגרמנית