התנאים הכלללייים של פוליסה של מגדל משנת 1946 חתומה ע"י ארהרד