ההיסטוריה של הביטוח >  תעודת ביטוח למקרה מוות של מגדל משנת 1954

 

תעודת ביטוח למקרה של מוות - חברת מגדל 1954

חתימה של ארהרד

 

תעודת ביטוח למקרה של מוות - חברת מגדל 1954