ההיסטוריה של הביטוח >  כיסוי בעת שירות צבאי בפוליסת חיים של מגדל משנת 1954

 

כיסוי בעת שירות צבאי בפוליסת חיים של מגדל משנת 1954

חתימה של ארהרד

 

כיסוי בעת שירות צבאי בפוליסת חיים של מגדל משנת 1954