היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 
 

ביטוח נזקי ביזה - לפי איזה כיסוי?

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

טיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


כיתוב "בלעדי לאתר"

 

 

ביטוח נזקי ביזה - מהומות או פריצה או אין כיסוי?

מאת:  מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

 

נזקי מהומות לרכבהסיקור המורחב של המהומות ברחבי ארצות הברית שפרצו בסוף חודש מאי 202 ותחילת חודש יוני בעקבות הריגתו של ג'ורג' פלויד על המשטרה העלו על הפרק את סוגיית כיסוי נזקי ביזה לפי הפוליסות לביטוח רכוש המקובלות בישראל וזאת מאחר שגם במדינתנו כבר היו מקרים של פרעות וביזה ואין כל ערובה לכך שלא יחזרו להתרחש.

 

השאלה העולה על הפרק היא לגבי הכיסוי הביטוחי לביזה. האם מדובר על נזקי פרעות או פריצה?

 

חשיבות השאלה נובעת מההבדלים שבין שני הכיסויים לפי ביטוח אש מורחב כמפורט בטבלה להלן:

 

פריצה

פרעות

גבול אחריות משני

בד"כ יש

הכיסוי הוא עד גבול האחריות לנזק ראשון הקבוע בפוליסה

אין

הכיסוי הוא על מלוא סכום הביטוח

דרישה למיגון מיוחד

בד"כ יש

אין

חובת גילוי לגבי ניסיון נזקים

בד"כ יש

אין

תוספת פרמיה

(העשויה להשפיע על היקף הכיסוי לגבי חובת הגילוי)

בד"כ יש

בפוליסות העסקיות יש
 

בתנאי ביט אין

 

 

הסוגיה עולה בשל ניסוח הפוליסה לביטוח אש מורחב שאינה מתייחסת לאפשרות של ביזה.

 

כלומר הכיסוי לסיכוני פריצה ושוד אינו כולל התייחסות לנושא של מהומות (להבדיל מהתייחסות שקיימת בכיסוי פריצה לסיכון של נזק בזדון) ומצד שני כיסוי נזקי פרעות (א מהומות לפי חלק מהפוליסות)אינו כולל בדרך כלל התייחסות לנזקי פריצה (להבדיל מהתייחסות שקיימת לסיכון פריצה בחלק מהפוליסות בכיסוי נזק בזדון).

 

נוכל להדגים את האמור לפי הנוסח שקיים בתנאי ביט 2019:

 

נזק בזדון

"נזק שנגרם על ידי פעולת זדון של אדם כלשהו (בין אם הפעולה נעשתה בשעת הפרעה של שלום הציבור ובין אם לאו) ובלבד שפעולה זו אינה נמנית על אחד או יותר מהפעולות הנכנסות לגדרם של האירועים המוזכרים בסייג 2.12 לסייגים הכלליים לחבות המבטח (בחלק 2 של פוליסה זו).

כיסוי זה אינו מכסה נזק המכוסה על פי הרחבה 1.3" פריצה ושוד" בהרחבות לפרק א', בין אם נרכשה ובין אם לא, וכן גניבה שאינה בגדר פריצה כהגדרתה בהרחבה 1.3 הנ"ל."

 

התייחסות לנזק בזדון בכיסוי פריצה

"על אף האמור לעיל, מוסכם בזה כי נזק פיזי לרכוש שלא נגנב, כולל הנזק הפיזי למבנה, כתוצאה מהכניסה או היציאה האלימה, שנגרם במהלך פריצה או שוד, ייחשב כנזק בזדון כמוגדר בסעיף 11.2 מהסיכונים המבוטחים בפרק זה ואינו כפוף לגבול האחריות המצוין ברשימה לעניין הרחבה זו."

 

שביתות ופרעות

"1.10.2 פעולת אדם כלשהו, הלוקח חלק עם אחרים בהפרעת שלום הציבור (בין אם בקשר לשביתה או השבתה ובין אם לאו), ובלבד שאינה נמנית על אחד או יותר מהאירועים המוזכרים בסייג 2.12 לסייגים הכלליים לחבות המבטח (בחלק 2 של פוליסה זו).

2.10.2 פעולת רשות חוקית כלשהי, תוך כדי דיכוי או ניסיון לדכא הפרעה המנויה בסעיף 1.10.2 לעיל, או להקטין את תוצאותיה.

3.10.2 פעולה מכוונת של עובד שובת או מושבת, שנעשתה לקידום שביתה או מתוך התנגדות להשבתה.

4.10.2 פעולת רשות חוקית כלשהי, תוך כדי מניעה או ניסיון למנוע פעולה המנויה בסעיף .10.2 לעיל, או להקטין את תוצאותיה.

למען הסר ספק, כיסוי זה מכסה אך ורק אבדן או נזק פיזיים לרכוש המבוטח עקב פעולה פיזית מכוונת הפוגעת ברכוש הנ"ל ואינו מכסה במפורש כל אבדן או נזק הנובע מעצם הפסקת העבודה בכללותה או באופן חלקי, או מהאטה או מהפסקה מוחלטת או זמנית של תהליך או פעילות כלשהם."

 

עינינו הרואות שכיסוי נזקי פרעות אינו מתייחס בכלל לסיכון של ביזה לגביו קיימת משמעות להתקיימות תנאי מיגון שסוכמו עם המבוטח.

 

(התייחסות לסיכון ביזה קיימת רק כחריג בתנאי הפוליסה לביטוח כנגד סיכוני טרור)

 

לא רק זאת אלא שבמרבית המקרים אם לא בכולם נקבעים תנאי המיגון בפוליסה כרלוונטיים לעניין כיסוי סיכוני פריצה ושוד ללא התייחסות שהיא לסיכון פרעות.

 

לסיכום

חברת הביטוח היא הגורם שניסח את הפוליסה ועל כן במקרה של חוסר בהירות נוטים בתי המשפט לפרש את הפוליסה נגד המבטח ולטובת המבוטח. אין זאת אומרת שפקידי התביעות בחברות הביטוח לא יעשו כמיטב כוחם על מנת לשייך את האירוע למקרה של פריצה ככל שהדבר יהיה נוח לחברות הביטוח ועורכי הדין שמייצגים את חברות הביטוח לא יהססו לתמוך בעמדן בבתי המשפט.

 

הדרך הפשוטה בה יכולות לנקוט חברות הביטוח היא כמובן לעדכן את הפוליסות לביטוח רכוש ולכלול את הכיסוי לסיכון ביזה כסיכון בפני עצמו או לכלול אותו במסגרת סיכון פרעות ובכך למנוע אי הבנות ועימותים מיותרים עם לקוחות.

 

וגם אפשר, כי מדובר בכלל על אירוע שאינו מבוטח ככל שהגדרת האירוע יכולה ליפול בהגדרת המונח "מרי" שמופיע בסייג לעניין סיכוני מלחמה וטרור.

 

 


 

כל שאלה או פניה נוספת - אך ורק באמצעות האתר

 

פורסם ביום 5/6/2020

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright