ההיסטוריה של הביטוח >  ביטוח חברי הקרן הקיימת בחברת חוץ

 

מכתב בנושא ביטוח פקידי הקק"ל של דוד בן גוריון לאוסישקין

 

מכתבו של בו גוריות לאוסישקין משנת 1931 בנושא ביטוח פקידי קק"ל בחו"ל