היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 
 

נדחתה על הסף תביעה ייצוגית נגד הפול בגין קורונה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

טיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

מה נכלל במסגרת הכיסוי המקובל לאחריות בגין פגיעה אישית?

מאת:  מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

 

כיסוי לפגיעה אישית לפי תנאי ביטבפוליסת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לפי תנאי ביט, קיימת רחבה לביטוח אחריות בגין פגיעה אישית Injury  Personal. מדובר למעשה על הרחבה מוגבלת (הן מבחינת גבול האחריות והן בחינת המקרים) לכיסוי אחריות בשל נזק פיננסי טהור שאינו נלווה בהכרח לנזק שנגרם לגוף ולרכוש.

 

המגבלה מבחינת גבול האחריות: מדובר על כיסוי בסיסי של 200,000 ₪ למקרה ולתקופה אותו ניתן להגדיל חפעמים בסיכום מראש עם חברת הביטוח.

 

מדובר על כיסוי הקשור לפעילותו של המבוטח כפי שהיא מוגדרת בפוליסה. כלומר ככל שהגדרת העיסוק המבוטח תהיה רחבה יותר (למשל: כל עיסוק המותר למבוטח על פי מסמכי ההתאגדות), כך גם יחול הכיסוי לביטח אחריות בשל נזק פיננסי טהור על קשת רחבת יותר של מקרים.

 

המקרים המבוטחים לפי הגדרתה של "פגיעה אישית":  

 

פגיעה באוטונומיה של הרצון – מדובר על פיצוי בגין עגמת נפש שנגרמה לאדם בשל שלילת חופש הבחירה. שופט העליון י.עמית, הגדיר את הפגיעה באוטונומיה בעניין  ע"א 6339/09 תנובה –נ' עזבון המנוח תופיק ראבי ז"ל ואח',: "שלילת כוח הבחירה של הנפגע בשל אי גילוי עניין מהותי, אך הביטוי של הפגיעה באוטונומיה הוא תחושות שליליות כמו כעס, תסכול, עלבון, גועל, זעזוע וכיוצא בזה."

 

חבות בשל חדירה לתחום הפרט (כולל פגיעה בפרטיות) – מדובר בעיקר על חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מדובר על עוולה אזרחית אך גם על עבירה פלילית.  פגיעה בפרטיות לפי החוק כוללת בין השאר גם " שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו, לשם ריווח". כלומר בעל עסק שאחד מלקוחותיו הוא ידוען, אינו מורשה לעשות שימוש בשמו או בתמונתו של אותו אדם מבלי לקבל את רשותו. יש לשים לב לכך שהחוק מדבר על ריווח באופן כללי ולא על ריווח כספי בלבד, כך שגם שימוש לשם הגדלת המוניטין של המשתמש הוא שימוש אסור.

 

לשון הרע, העלבת אדם – מדובר על חוק איסור לשון הרע - מדובר על עוולה אזרחית אך גם על עבירה פלילית. פרסום לפי החוק הוא פרסום: בעל פה, בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר. לשון הרע לפי החוק משמעו היא דבר שפרסומו עלול להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם, לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו, לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו, לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו.

 

מעצר שווא – או כליאת שוא הוא פעולה השוללת מהזולת את חופש התנועה. מדובר על עוולה אזרחית לפי סעיפים 26–27 לפקודת הנזיקין אך גם על עבירה פלילית לפי חוק העונשין. כליאת שוא מוגדרת לפי פקודת הנזיקין כ: "שלילת חירותו של אדם, שלילה מוחלטת ושלא-כדין, למשך זמן כלשהו, באמצעים פיזיים או על ידי הופעה כבעל-סמכות". החוק קובע גם שש הגנות למי שנתבע בשל כליאת שוא ובהן: "התובע לא היה שפוי בדעתו או היה לקוי בשכלו או בגופו, ושלילת חירותו היתה, או נראה שהיתה, נחוצה באופן סביר להגנת התובע עצמו או להגנת אנשים אחרים ובוצעה בתום לב ובלי זדון".

 

הפרה בתום לב של חובת סודיות -  גם כאן מדובר על חוק הפרטיות שקובע, בין היתר, כי פגיעה בפרטיות כוללת: "הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם, הפרה של חובת סודיות לגבי ענייניו הפרטיים של אדם, שנקבעה בהסכם מפורש או משתמע, שימוש בידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה נמסרה".

 

המקרים אשר אינם מבוטחים לפי ההרחבה הם:

 

אחריות בקשר עם זכויות קניין רוחני – מדובר על דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר, דיני עיצובים, סודות מסחריים ועוד. הכיסוי הביטוחי בשל תביעה בגין פגיעה בזכויות קניין רוחני (לגבי חלק מהמקרים) ניתן לרכוש לפי הרחבת כיסוי של פוליסה לפביטוח אחריות מקצועית.

 

הטרדה מינית חוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח – 1998. אפשרויות הביטוח כנגד תביעה בשל הטרדה מינית מוגבלות מתוקף הוראות הרגולציה המיוחדת בענין זה.

 

 


כל שאלה או פניה נוספת - אך ורק באמצעות האתר

 

פורסם ביום 15/72021

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright