פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

צד ג' סירות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

  

 

 

צד ג' סירות לפי חוק חוזה הביטוח

מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

 

 

 

כלי שיט קטנים במרינה של יפו

ערב חג הפסח, התקבלה במערכת האתר, פוליסה חדשה של חברת "שירביט" לביטוח צד שלישי לכלי שיט לפי חוק חוזה הביטוח.

 

וכך כותב מייק ברוקס, מנהל המחלקה הימית של שירביט לסוכני החברה:

 

"אנו שמחים להודיע על השקת פוליסה ימית מעודכנת.

עד עכשיו ביטוח ימי היה פתור מחוק חוזי ביטוח 1981.

 

בעקבות פסקי דין בהם קבעו בתי המשפט כי כוונת המחוקק לא הייתה לצד ג', שהרי חוק נוסף פקודת הספנות מחייבת לעשות ביטוח צד ג'. ולא ייתכן אף לקבוע כי חייבים לעשות ביטוח שיהיה כפוף לחוק אנגלי.  במיוחד כשמדובר על כלי שייט ישראלים, השטים במים טריטוריאלים ישראלים בלבד (דוגמת אופנוע ים או סירה שאין להם גם הרשאה לעבור מעבר ל 4 מייל מהחוף), הדבר לא הגיוני, ומשכך פסקו הם לפי החוק הישראלי, פקודת הנזיקין.

 

 לאור מצב זה התעורר הצורך לשנות את הפוליסה בכל הקשור לצד ג', לכתוב אותו בעברית ולהכפיף את הכיסוי לחוק הישראלי.

 

אני שמח לבשר לכם כי פעולה זו בוצעה ואושרה ע"י המפקח על הביטוח".

 

דבריו של ברוקס, זוכים לחיזוק גם באמור בספרות המשפטית ביטוחית.

 

כך כותב עו"ד ירון אליאס בספרו "דיני ביטוח" הוצאת "דין וביטוח" 2009 עמ' 48 פרק 2  "מקורות משפט הביטוח בישראל":

 

"שאלת היסוד בקשר לסיוג התחולה של חוק חוזה הביטוח על הביטוח הימי נוגעת למהותו של מושג "ביטוח ימי"? השאלה הנשאלת היא, האם כל נזק מבוטח שהתרחשותו הייתה כרוכה במעורבות של כלי שיט, נופל לגדרה של הפוליסה הימית?

 

התשובה לכך שלילית. לפי ההגדרה המקובלת, הביטוח הימי הוא ביטוח מפני "סיכוני הים" המרחפים מעל גוף האנייה ומעל המטען שהיא מובילה. לפי הגדרה זו, ביטוח ימי כולל ביטוח גופי אוניות וביטוח הובלות מטענים בים משמע , אין הביטוח הימי (sea perils of the) משתרע  על אירועי  נזק שמקורו אינו  בסיכוני הים או בסכנות הים."

 

ועוד כותב אליאס בספרו:

 

"ביסוד הפסיקה המתוארת לעיל מונחים שני נימוקים עיקריים. הנימוק האחד הוא נימוק פרשני הנסמך על תכלית החקיקה. לפי נימוק זה, האופי הגלובלי של ענף הביטוח הימי, הנשלט על-ידי עקרונות וכללים בינלאומיים, הוא העומד ביסוד פטירת הביטוח הימי מעולו של חוק חוזה הביטוח. ברם, אופי גלובלי זה של הביטוח הימי הולך ונחלש ככל שמתרחקים מביטוח סיכונים ימיים טהורים. מכאן שהרציונל המונח ביסוד הוראת ההחרגה שבחוק חוזה הביטוח אינו תקף לגבי סיכונים רגילים שאינם ייחודיים לביטוח הסחר הימי הנימוק השני, שאף אותו ניתן לסווג כנימוק פרשני, נצרך להיסטוריה החקיקתית של חוק חוזה הביטוח. לפי נימוק זה, ניתוח דברי ההסבר להצעת חוק חוזה הביטוח מעלה כי המחוקק התכוון להחריג את תחולת החוק רק לגבי הסחר הימי. בדברי ההסבר להצעה נאמר במפורש כי "החוק יחול מבחינה מהותית, גם על ביטוח ימי...אלא שבביטוח ימי יוסיפו לחול, לפי שעה, ההוראות המיוחדות של החוק העותומאני על הסחר הימי. "

 

אליאס מציין בספרו כי קיימת גם גישה שונה בפסיקה, אשר אינה מוצדקת לדעתו .

 

הפוליסה החדשה של שירביט (נוסח מלא מופיע באתר החברה) מכסה אחריות על פי פקודת הנזיקין בגין כלי השיט המתואר ברשימת הפוליסה. הכיסוי הוא לאחריות הנובעת מ אירוע תאונתי ובלתי צפוי שגרם לצד שלישי לנזק גוף, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי וגם או נזק או אובדן לרכוש. כך שבכל מקרה, אין כיסוי לאובדן כספי טהור.

 

הכיסוי ניתן לאחריותו של המבוטח הנובעת מבעלות ו/או הפעלה של כלי השיט וגם או מהאחריות החוקית לגרירה באמצעות כלי השיט של גולשי סקי מים ו/או אמצעי גרירה אחר, לרבות אחריותם האישית של הגולשים עצמם.

 

הכיסוי לפי הפוליסה כולל גם אחריות חוקית לסירות שרות ו/או סירות הצלה ו/או כלי ספורט מים בלתי ממונעים אחרים השייכים לכלי השיט ובלבד שכולם (פרט לסירות ההצלה) שצוינו ברשימת הפוליסה ואשר השימוש בהם קשור לשימוש והפעלה הרגילים של כלי השיט.

 

הפוליסה החדשה של שירביט כתובה בעברית ובאנגלית וכוללת רשימה של שמונה תנאים מוקדמים לכיסוי ושלושים ואחד חריגים, שביניהם לקרוב משפחה מדרגה ראשונה, נזק שנגרם מחוץ למים הטריטוריאליים של מדינת ישראל, מקרה שנגרם בשל היות המבוטח ו/או המשיט ו/או סקיפר ו/או אנשי צוות נתונים להשפעת אלכוהול/סמים מסוכנים וכן סייגים מקובלים בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי.כמו קנסות, פיצויים עונשים ותשלומים לדוגמא, סיכוני מלחמה וטרור, סיכונים גרעיניים, זיהום, חמרי וכלי מלחמה נטושים, אחריות מקצועית, מרוצים וסייגים נוספים.

 

 


כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright