היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

פילים לבנים בביטוח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את המדריך/הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


על ביטוח | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחיםטיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לעסק  | עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק  | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

פילים לבנים בביטוחי פרט

  מאת: קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

מעטים ערים לקיומן של שתי אפשרויות בביטוחי פרט (רכב ודירה) הקיימות על הנייר בלבד, כאשר המבטחים והמבוטחים אינם עושים בם כל שימוש.

 

מדובר באפשרויות המפורטות בשתי הפוליסות התקניות. הפוליסה לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון והפוליסה לביטוח הדירה ותכולתה.

 

 

פיל לבן בביוטח דירההפיל  הלבן בביטוח דירה - האפשרות לכלול בביטוח כיסוי לסיכוני חשמל ולליפוף מנועים חשמליים, לפי תקנות 4 ו5 של הפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה:
" 4 סיכוני חשמל  - נוספה לפוליסה הרחבה לענין סיכוני חשמל, תכלול ההרחבה אבדן ונזק שנגרמו למכשירים חשמליים ולמיתקנים חשמליים כתוצאה ממתח יתר, עומס יתר, קצר, קשת חשמלית וחימום עצמי.

 

 5 ליפוף מנועים  - נוספה לפוליסה התקנית הרחבה לענין ליפוף מנועים, תכלול ההרחבה כיסוי הוצאות ליפוף מנועים חשמליים וסלילי שנאי מתח המוזנים מרשת החשמל, כשהנזק נגרם ממתח יתר, עומס יתר, קצר, קשת חשמלית וחימום עצמי; כן תכלול ההרחבה כיסוי הוצאות פירוק, הרכבה והובלה עד לשיעור של 20% מהוצאות הליפוף. "

 

הסיבה: חברות הביטוח משווקות כיסוי לפי כתב שירות לתיקון מכשירי חשמל מסויימים וגם הפוליסה עצמה אינה כוללת חריג לעניין נזקי חשמל בניגוד לפוליסה העסקית כך שנזקים למערכת החשמלית שמקורם באירוע מבוטח כמו למשל אש, ברק וסערה מבוטחים בלאו הכי ללא תורך בהרחבה מיוחדת לעניין זה.

 

 

פיל לבן בביטוח רכבהפיל הלבן בביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון - האפשרות לערוך ביטוח מודולארי לפי כיסוי החובה, כלומר לוותר על כיסוי מפני גניבה או התנגשות, התהפכות או תאונה, לפי האמור בסעיף 1. ב לפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון.

 

"על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מבוטח, בשלב הצעת הביטוח, בהודעה מפורשת שתתועד אצל המבטח, לוותר על אחד בלבד מהכיסויים המפורטים להלן:
(1) כיסוי למקרה של התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא, כאמור בסעיף 2)1) לפוליסה התקנית;

(2) כיסוי למקרה גניבה, כאמור בסעיף 3)1) לפוליסה התקנית;

..."
 

הסיבה: המטרה המקורית היתה ליצור מוצר מורכב אשר יקשה את השיווק באמצעות החברה לביטוח ישיר. בפועל התמודדו חברות הביטוח מול החברה לביטוח ישיר בהצעת מחירים ותנאי ביטוח נוחים יותר וזנחו את האפשרות לביטוח רכב מקיף מודולארי שעשויה היתה ליצור פתח לאי הבנות של מבוטחים מול סוכני ביטוח לאחר שהיה קורה נזק אשר הוגדר בפוליסה כבלתי מבוטח.

 

הטיפ בעניין זה הוא להימנע מהצגת האפשרויות שאינן בשימוש באתרי האינטרנט של הסוכנים וכך גם האפשרות לכיסוי משלים לחובה בביטוח רכב אשר שיווקו נאסר על ידי הפיקוח על הביטוח עוד בשנת 2004.

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright