היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח וילות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

ביטוח הדירות הסטנדרטי במדינת ישראל מבוסס על תנאי הפוליסה התקנית. תנאים אלו אינם נותנים את הפתרון לצורכי הביטוח המיוחדים של  וילות ובתים פרטיים. במקרים אלו  יש צורך לבדוק את הכיסוי לפי הפוליסה ולהתאימו לצרכים המיוחדים של המבוטח. כאשר הפוליסה אינה כוללת כיסוי מסוים אפשר לבקש להוסיפו לביטוח וחברת הביטוח עשויה להיענות בחיוב על מנת להשוות תנאים, בנוסף למחירים, מול המתחרים. היעדרו של חריג מסוים עשוי להצביע על מתן כיסוי ביטוחי או על תנאים נוחים יותר לכיסוי לעומת המתחרים, כמו למשל חריג לגבי בריכות שחיה המופיע רק בחלק מהפוליסות וניתן לביטול בתנאים מיוחדים, כאשר כל מבטח קובע תנאים משלו לכיסוי ואין זהות בין התנאים השונים של המבטחים.  

 

§     בריכות שחיה, פסול סביבתי, צמחיה, מדשאות, ציוד השקיה, מחסנים, מוסכים, ריהוט גינה וכו'.- מומלץ למצוא את הפוליסה שנותנת את הכיסוי הבסיסי לרכוש זה (כיום יש מבטחים שנותנים כיסוי ביטוחי עד גבול אחריות ולנזקים מוגבלים ומוגדרים בפוליסה) או לבקש להתאים את הביטוח המוצע לכם.   


§     נזקי מגע והתנגשות כלי רכב בדירה - במרבית הפוליסות
אין כיסוי להתנגשות הרכב הנהוג על ידי המבוטח או בן משפחה המתגורר עמו בדירה. מבטחים אחדים מרחיבים את הכיסוי לכלול התנגשות של כל נהג (כיסוי שהוא חשוב יותר למי שמתגורר בקומת קרקע או בבית פרטי) או לבקש מחברת הביטוח הקיימת להרחיב את הכיסוי.


§    
עבודה בבית
בחלק ניכר מהבתים הפרטיים, עובדים בבית. בשל מהפכת המחשבים, יותר ויותר אנשים עוברים לעבוד היום בביתם. הפוליסה התקנית אינה מכסה: נזק לאותם חלקי מבנה המשמשים לעסק בלבד וכן לתכולה הנמצאת בהם. כיסוי גניבה פריצה ושוד לכל תכול הדירה שאינה משמשת למגורים בלבד, מסמכים, ציוד ומלאי המשמשים לעסק ופריטים המוחזקים בקומיסיון. אצל חלק מהמבטחים ניתן לרכוש כיסוי ביטוחי לפעילות עסקית בדירה.

 §     למי שבנה את הבית בעצמו ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי מכסה בדרך כלל אחריות לפי פקודת הנזיקין בלבד. מי שבנה את הבית בעצמו באמצעות קבלני משנה נחשב כיצרן המבנה וזאת משום שלפי חוק האחריות למוצרים פגומים מבנה נחשב למוצר.  חוק זה מתייחס למקרי מוות ונזק גופני בלבד (אינו חל לגבי נזקי רכוש אשר בגינם ניתן לתבוע את היצרן לפי דיני הנזיקין האחרים) והוא מטיל אחרות חמורה על היצרן. ביטוח צד ג' רגיל עשוי לא לכסות תביעות או אפילו הוצאות הגנה בשל נזק אש או התפוצצות כאשר שעילת התביעה (או אחת מהעילות) תהיה פגם בבניה. הפתרון שאי מציעה הוא לבקש ביטוח צד ג' על-פי כל דין ולציין שהבניין בו אתם מתגוררים לא ייחשב כמוצר גם גבול אחריות צריך להגדיל ככל האפשר.

 

 §     ההשוואה לפי הטבלאות דלהלן היא לפי נוסח הפוליסה המופיע באתר המבטח, נכון ליום 23/12/2007:

הנושא

התקנית

"הפניקס"

הבית שלי

"מגדל"

עד הגג

"כלל"

כלל ראשון לבית בטוח

"הראל"

אדירה זהב

"מנורה"

רימון מורחב

ביטוח חלקי המבנה המשמשים לעסק בלבד

אין

יש אם נרכש כיסוי לפעילות עסקית ושווים נכלל בסכום הביטוח

יש אפשרות לבטח.

יש אפשרות לבטח.

אין למעט כולל משרד בבית שכלול בכיסוי הבסיסי

יש אפשרות לבטח

כיסוי התנגשות כלי רכב נהוגים ע"י המבוטח או מי מבני משפחתו

אין

יש

אין

אין

אין

אין

10% סכום ביטוח נוסף

אין

יש

יש

יש

אין

אין

הגבלה לביטוח אבדן שכר-דירה

6 חודש

  12 חודשים כלול בתעריף.

6 חודש

6 חודש

6 חודש

6 חודש

ביטוח בריכה ומבנים אחרים בחצר בבתים פרטיים.

אין

 

 

 

עד 5% מס. הביטוח המבנה כנגד אש, ברק  והתפוצצות בלבד כלול בתעריף.

יש כיסוי למחסן אך לא לבריכה עד 10% מס. ביטוח המבנה ועד 0.5% לפריט צמחיה.

כנגד אש, ברק  והתפוצצות כלול בתעריף.

עד 5% מעל לס. ביטוח המבנה ועד 0.5% לפריט צמחיה.

כנגד: אש, ברק, התפוצצות, כלי טיס וכלי רכב (לא ע"י המבוטח או בני ביתו) ור. אדמה - אם נכלל בלבד כלול בתעריף.

אין

עד 5% מעל לס. ביטוח המבנה ועד 0.5% לפריט צמחיה.

כנגד: אש, ברק, התפוצצות, כלי טיס וכלי רכב (לא ע"י המבוטח או בני ביתו) ור. אדמה - אם נכלל בלבד כלול בתעריף.

ביטוח צמחיה בגינה וציוד השקיה

אין

עד %2 מס. הביטוח המבנה כנגד אש, ברק  והתפוצצות בלבד כלול בתעריף.

כיסוי חבות בגין בריכה בביטוח צד ג'

אין  צד ג'

בתקנה

יש

אין

יש

יש

אין

 

הנושא

שירביט

"איילון"

הכל בה

 

"אליהו"

פוליסה לביטוח מושלם לבית

"ביטוח ישיר"

"אישי ישיר"

הכשרה ביטוח

 

"איי. אי ג'"

"שומרה"

בונוס זהב לדירה

"ביטוח חקלאי"

 

ביטוח חלקי המבנה המשמשים לעסק בלבד

אין

אין

אין

אין

 

אין

אין

 

אין

 

אין

כיסוי התנגשות כלי רכב נהוגים ע"י המבוטח או מי מבני משפחתו

 

אין

אין

אין

אין

אין

אין

יש

%10 סכום ביטוח נוסף

אין

אין

אין

אין

אין

אין

אין

יש

הגבלה לביטוח אבדן שכר-דירה

6 חודש

6 חודש

6 חודש

6 חודש

6 חודש

6 חודש

6 חודש

  12 חודשים כלול בתעריף.

ביטוח בריכה ומבנים אחרים בחצר בבתים פרטיים.

אין

אין

אין

אין

אין

אין

אין

 עד 5% מס. הביטוח המבנה כנגד אש, ברק  והתפוצצות בלבד כלול בתעריף.

ביטוח צמחיה בגינה וציוד השקיה

אין

אין

אין

אין

אין

אין

אין

 כמו הפניקס

כיסוי חבות בגין בריכה בביטוח צד ג'

יש

אין

יש

אין

יש

אין

יש

יש

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright