היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיפ השבוע 27/1/2008

הטיפים של היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 
תבליט

היועצת קטיה שורצמן

תבליט

יועץ  ניהול סיכונים בביטוח כללי

תבליט

הקמה וניהול  אתרי ביטוח

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

כל הטיפים לשנת 2008

 

ביטוח עבודות קבלניות דולרי - הסכנות

 

 

 

ביטוח עבודות קבלניות נערך בד"כ לתקופות ארוכות ופוליסות רבות נערכו ועדיין נערכות בדולר של ארה"ב. ההתדרדרות שחלה בשער הדולר חושפת את המבוטחים בפוליסה הקבלנית, כמו כל מבוטחי פוליסות הרכוש הדולריות בישראל לשתי סכנות הנובעות מהעלייה בערך הרכוש לעומת סכום הביטוח הדולרי.

סכנה אחת היא ביטוח חסר וסכנה שניה היא קבלת סכום נמוך מדי במקרה של נזק טוטאלי או נזק שמתקרב אליו כאשר סכומי הביטוח נמוכים באופן ניכר מעלות ההקמה מחדש של הפרויקט.

 

א. ביטוח חסר - הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות כמו כל פוליסה אחרת לביטוח רכוש כוללת סעיף ביטוח חסר הגוזר על המוטב קבלת פיצוי יחסי כאשר סכום הביטוח נמוך מערך הרכוש.

 

הואיל וקיימות גרסאות שונות לסעיף ביטוח חסר (סעיף 60 לפי חוק חוזה הביטוח, עליו ניתן להתנות). מעניין לראות את נוסח הסעיף בתנאי ביט 08 של הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, סעיף המופיע כלשונו אף בפוליסות ביט לביטוח עבודות קבלניות בשנים הקודמות.

 

המועד שבו בודקים את קיומו של הביטוח החסר הוא מועד קרות מקרה הביטוח (בניגוד לאמור בחוק חוזה הביטוח, יום כריתת חוזה הביטוח ולאמור בפוליסה התקנית לביטוח דירה ותכולתה, יום תחילת הביטוח)

 

להלן, ציטוט הסעיף:

"אם בעת קרות אבדן או נזק כלשהו מתברר כי סכומי הביטוח לפי הסעיפים השונים לפרק א'  קטנים מ 90%-  מהסכומים בהם חייב היה הרכוש להיות מבוטח תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין סכומי הביטוחלבין 90%  משווי הרכוש לפי הגדרת הפוליסה."

 

אולם כאשר בודקים את הגדרת הסכומים בהם חייב היה הרכוש להיות מבוטח, אנו מגיעים למועד עריכת הביטוח:

"סעיף 1 - שווי הפרוייקט
סכום הביטוח חייב להיות שווה למלוא העלות של הפרוייקט המושלם לפי הערך בעת עריכת הביטוח,  כולל שינויים שיחולו בערכו במהלך תקופת הביטוח מכל סיבה שהיא  למעט שינויים שיחולו במדד.  על המבוטח חלה החובה לעדכן סכום ביטוח זה במהלך תקופת הביטוח על ידי הודעה למבטח."

 

כלומר לצורך חישוב ביטוח חסר בפוליסה קבלנית אין לקחת בחשבון הגדלה בערך הפרויקט בשל שינויים שחלו במדד מיום עריכת הביטוח ועד ליום קרות מקרה הביטוח. בפוליסה הנקובה בדולר, מחליף שער הדולר את שער המדד, וכך יוצא, כי לעניין חישוב ביטוח החסר בפוליסה זו, אין לקחת בחשבון את עליית ערך הפרויקט בשל השינוי שחל בשער הדולר.

 

ב. נזק טוטאלי או כמעט טוטאלי - מאידך גיסא אחריות המבטח מוגבלת לסכום הביטוח הדולרי הנקוב ברשימה וכך כאשר מדובר בהפרשים גבוהים בשל שער הדולר, רצוי לבדוק בעיקר בביטוח פרויקטים העומדים המתקרבים לסיומם את צורך בהגדלת סכום הביטוח בעבור הפרויקט למקרה של נזק טוטלי כאשר סכום הביטוח לא יספיק לכסות את עלות השיקום בשל הפער שנוצר עקב ההידרדרות בשער הדולר.

 

 

בברכה,

שלכם

 

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרים

 


הגולשים ומקבלי הטיפ מוזמנים לכתוב תגובות וחוויות

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright