היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיפ השבוע 10/7/2008

הטיפים של היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 
תבליט

היועצת קטיה שורצמן

תבליט

יועץ  ניהול סיכונים בביטוח כללי

תבליט

הקמה וניהול  אתרי ביטוח

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

כל הטיפים לשנת 2008

 

עו"ד קובי קפלנסקי: יש להגביל את השימוש בטופס ויתור על סודיות רפואית בהליך החיתום למשך 30 יום

למדריך עובד חברה

 

עו"ד קפלנסקי, משרד קפלנסקי קובי קפלנסקי, ממשרד מ. קפלנסקי עורכי דין, בנו של עורך הדין משה קפלנסקי, הוא עורך דין בעל ניסיון רב בייצוג מבוטחים מול חברות הביטוח. בפרקטיקה המקצועית עולים על פני השטח דברים שאינם צדים את עינו של המבוטח הרגיל, אלא רק כאשר מתרחש מקרה הביטוח אולם אז, בדרך כלל קשה מאוד, אפילו למומחים להתמודד עם תופעות שונות הנראות ממבט ראשון כנורמטיביות והוגנות.

 

אחת התופעות היא השימוש לרעה אשר מסלקי תביעות מסוימים עושים לפעמים בויתור המבוטח על סודיותו הרפואית לטובת המבטח. טופס זה נחתם כדרך קבע במסגרת מילוי טופס "הצעת הביטוח". לפי קובי קפלנסקי, יש להגביל את זכות המבטח לעשות שימוש בזכות זאת למטרות חיתום למשך 30 יום בלבד ממועד חתימת המבוטח על טופס הויתור וההצעה לביטוח.  לאחר מכן, תוכל חברת הביטוח לעשות שימוש בויתור למטרת בירור מצבו הרפואי של המבוטח כתוצאה ולאחר מקרה הביטוח בלבד.

 

קפלנסקי מזכיר את סעיף 43 לחוק חוזה הביטוח השולל מהמבטח את התרופות המוקנות לו על פי אותו חוק במקרה של הפרת חובת הגילוי מצד המבוטח לאחר שעברו שלוש שנים ממועד ההתקשרות בהסכם הביטוח למעט מקרה של הפרת חובת הגילוי בכוונת מרמה.

 

לדבריו, ניתן למצוא מקרים בהם חברות הביטוח עושות כמיטב יכולתן על מנת לשכנע את בית המשפט, כי המבוטח שיקר להן במזיד ואילו היו יודעות את מצבו הבריאותי כפי שהיה באמת לא היו מתקשרות עמו בהסכם ביטוח.

 

לא פעם מדובר במקרה ביטוח שהתרחש לאחר שחלפו שנים רבות מיום תחילת הביטוח והמבוטח אינו זוכר את הנסיבות ואת המעמד שבו ענה את התשובות שענה לשאלות שהוצגו לו בטופס הצעת הביטוח. וכך ניצב מול חברת הביטוח מבוטח חולה וניזוק הזקוק לעזרה רפואית ולסיוע כספי מול חברת ביטוח השולפת מולו את התשובות שענה לה בזמנו ומפנה נגדו אצבע מאשימה כאילו שיקר לה בהתייחס לעברו הרפואי קודם כריתת חוזה הביטוח. זאת במקום, לשלם לו את תגמולי הביטוח המגיעים לו על פי הפוליסה אותה רכש במיטב כספו.

המצב הטכנולוגי היום שונה מזה שהיה קיים בתחילת שנות השמונים כאשר נחקק חוק חוזה הביטוח. חברת הביטוח יכולה לקבל את התיק הרפואי של כל מבוטח במועד ההצטרפות תמורת מחיר סביר ביחס לתקופת ההתקשרות הארוכה ולחסוך בדרך זו סבל והוצאות מיותרים במהלך יישוב התביעה למבוטח וגם לעצמה.

 

חוזי ביטוח הם חוזי uberrimae fidei    חוזים בהם קיימת חובת תם לב מרבית של הצדדים.

שימוש בזכות הויתור על סודיות רפואית ואיסוף ההיסטוריה הרפואית של המועמד לביטוח בעת כריתת חוזה הביטוח, תעמיד את הצדדים במקום של תם לב מרבי.

 

המבטח ידע כבר בעת החיתום את ההיסטוריה הרפואית המלאה של המועמד לביטוח ואילו המבוטח ישלם את הפרמיה וידע  כי לא צפויות כנגדו טענות הנוגעות לעברו הרפואי בתקופה עד אשר רכש את פוליסת הביטוח.

 

לשם כך, יש לתקן כאמור את חוק חוזה הביטוח. אך גם אם לא יתוקן החוק או עד שיתוקן, הרי שהתחרות בין המבטחים עשויה להביא לכך שמבטח מסוים יציע למבוטחים במועד ההתקשרות בהסכם הביטוח כהטבה מיוחדת את נושא צמצום זכותו לעשות שימוש בויתור על סודיות רפואית למשך תקופה העולה על 30 יום ממועד החתימה, כאמור וכך אם מבטח אחד יעשה כן ויראו כי טוב, אפשר להניח לאור הניסיון בענף הביטוח כי מבטחים נוספים ילכו בעקבותיו.

 

בברכה,

שלכם

 

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרים

 


הגולשים ומקבלי הטיפ מוזמנים לכתוב תגובות וחוויות

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright