היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח טרור לפי פוליסת דירה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

אפשרות לכיסוי נזקי טרור לפי פוליסת דירה

מאת: קטיה שורצמן יועצת לנהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים

 

 

השריפה בחיפה במהלך הכיבוי

חלק מהפוליסות הקיימות לביטוח הדירה ותכולתה ביטוח הדירה ותכולתה במדינה ישראל, אך לא כולן, מאפשרות לרכוש כיסוי כנגד סיכוני טרור שנגרמו למבנה או גם לתכולה המבוטחים לפי פרקי הרכוש.

 

הסיבות לכיסוי המיוחד הן החריגים בפרקי הפוליסה למעשי טרור מצד אחד ומצד שני מגבלת השיפוי לפי חוק מס רכוש בעבור נזקי טרור  שאינו כולל את רכיב הבלאי למבנה (אולם בפועל השיקום נעשה לפי עלות כחדש והמבטחים לא נדרשו להשלים את החסר) ולגבי ביטוח תכולה קיימות מגבלות לפי מספר הנפשות בדירה לפי טבלה של מס רכוש והתשלום אינו כולל פיצוי בשל תכשיטים ודברי ערך אחרים.

 

הכיסוי לפי אותן הפוליסות המאפשרות את רכישת הכיסוי תמורת פרמיה נוספת הוא מעל התשלום שנעשה על ידי מס רכוש ומוגבל לגבולות הקו הירוק.

 

כך למשל מוגדר מקרה הביטוח לפי אחת הפוליסות האמורות כנזק פיזי לרכוש המבוטח לפי פרק המבנה אן גם פרק התכולה ע"י מעשה טרור כפי שהוא מוגדר שאירע בגבולות השטח הגיאוגרפי המוגר לפרק זה - שטח מדינת ישראל בגבולות הקו הירוק (כפי שהיה עד יום 4.6.1967).

 

מעשה טרור מוגדר באותה פוליסה - כחבלה או פעולה מזיקה לרכוש המבוטח שבוצעה באלימות למטרות פוליטיות, כולל שימוש באלימות למטרות הפחדת הציבור או חלק ממנו, על ידי איש או אנשים בין אם פועלים בשם או בקשר עם ארגון כלשהו ובין אם לא, וכולל מעשים שנעשו על מנת לקדם את ההתקוממות הידועה בשם “אינתיפאדה“.

 

הגבלת אחריותו של המבטח לפי פרק לביטוח הטרור – היא כאמור עד סכום ההפרש שבין סכום הביטוח של הרכוש המבוטח, לפי פרקי המבנה או גם התכולה, לבין סכום הפיצוי שהמבוטח זכאי לקבל ממדינה ישראל לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ“א 1961.

 

הביטוח אינו מאפשר למבוטח לקבל תגמולי ביטוח - בגין סכום שהמבוטח זכאי לקבלו מכוח חוק מס רכוש ולא שולם למבוטח בשל אי-קיום הוראה מהוראות חוק מס רכוש, או בשל כך שהמבוטח לא תביעה למס רכוש וקרן פיצויים.

 

תגמולי ביטוח מזעריים לפי פרק הטרור  – ללא קשר להיקף הנזק שיכול להיות אפילו נמוך מסכום זה הוא סכום השווה ל 10%- מהסכום אשר שולם בפועל בגין נזקי טרור על-ידי מס רכוש וקרן פיצויים. כיסוי מינימאלי זה נעשה לפי דרישות של הפיקוח על הביטוח מהמבטחים.

 

סייגים לכיסוי הביטוחי:

  • נזקי פריצה, או גניבה, או שוד שנגרמו לבולים, כסף מזומן, יצירות אומנות ופסלים.
     

  • שבר זכוכית או שמשות, כאשר לא נגרם נזק לרכוש אחר.
     

  • כל נזק המוצא מכלל ביטוח במסגרת “חריגי הפוליסה האחרים.

חובת ההוכחה – על המבוטח להוכיח, כי הנזק שנגרם לרכוש המבוטח אכן נובע ממעשה טרור. לשם כך, נגרש המבוטח להמציא למבטח אישור בכתב של המשטרה או משרד הביטחון, או אישור בכתב של מנהל מס רכוש וקרן פיצויים.

 

ראו גם: כיסוי טרור בביטוחי דירה ועסק - השוואה

 

 

פורסם ביום 25/11/2016

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright