עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח תלמידים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

ביטוח תאונות לתלמידים

 

 תאונות תלמידים ביטוח תאונות רגיל והחוק

מאת קטיה שורצמן, מרצה, יועצת לניהול סיכונים ותביעות בביטוח כללי

 

 

תיקון לחוק לימוד חובה המחייב את קיומו של ביטוח תאונות לתלמידים

 

כיסוי מופלג בפרמיה שהיא מעבר לאבסורד

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים בישראל, למרות השם הדומה, שונה מביטוח תאונות אישיות רגיל במובנים רבים, החל בהיקף הכיסוי הביטוחי הכולל גם פציעות של הורים מלווים, עובר לסכומי פיצויים נדיבים ביותר כאשר הפיצוי למקרה של נכות הכוללת פיצוי "מענק חומרה" (פיצוי שאינו מקובל באף פוליסה אחרת לביטוח תאונות אישיות) וכלה בפרמיה ממוזערת מעבר לאבסורד.

 

מספר התלמידים המבוטחים בביטוח תאונות אישיות לתלמידים עומד על כ 1.3 מיליון תלמידים ולמעשה מודבר בביטוח הקבוצתי הגדול ביותר בביטוח תאונות אישיות בישראל.

 

עלות הביטוח בעבור תלמיד בשנת תשע"ו הוגבלה על ידי משרד החינוך לסכום של עד 75 ₪ לתלמיד וזאת לאחר התייקרות בשיעור של 50%  לעומת השנה הקודמת כאשר הפרמיה לתלמיד הוגבלה לסכום של 50 .

 

אם נשווה את עלות ביטוח התלמידים לעלות ביטוח תאונות אישיות לפי פוליסה מקובלת המחושבת לפי תעריף של 1 פרומיל (אלפית) מסכום הביטוח למקרה מוות ו 1פרומיל (אלפית) מסכום הביטוח למקרה נכות.

 

כלומר עלות הביטוח להורי תלמיד בסכומים הנתונים לפי פוליסה מקובלת היתה  אמורה להיות 705 ₪ ולא 75 ₪!

 

בנוסף לכך, יש לקחת בחשבון, כי לאור העובדה שאופניים חשמליים אינם נחשבים, נכון להיום, כרכב מנועי, אמורות חברות הביטוח לשאת גם בעלויות פיצוי התלמידים שנפגעו בכל תאונה שאירעה ללא מעורבות של רכב מנועי בעת שהתלמידים רכבו על אופניים חשמליים. הסיבה לכך, שביטוח תאונות לתלמידים בניגוד לביטוח תאונות אישית רגיל, אינו כולל סייג לכיסוי לעניין נהיגה ברכב מנועי דו גלגלי! בנוסף לסייגים רבים נוספים שכלולים בביטוח תאונות רגיל ואינם כלולים בביטוח תאונות לתלמידים.

 

ביטוח תלמידים על פי הוראות חוק לימוד חובה

החיוב בביטוח תאונות לתלמידים מקורו בתיקון מס' 20 לחוק לימוד חובה שפורסם ביום 8/7/1994 בחתימתם של יצחק רבין, ראש הממשלה, אמנון רובינשטיין שר החינוך התרבות והספורט ושבח וייס, יושב ראש הכנסת.

 

החוק אינו קובע את מסגרת הביטוח ואינו מחייב כיסוי ביטוחי לפעילות שאינה קשורה ללימודים. וכך נאמר בסעיף 6 (ד1) לחוק:

 

מי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף זה יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות, באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד; התשלומים שייגבו מהמבוטחים בעד הביטוח ייקבעו על ידי השר במסגרת התשלומים לפי סעיף קטן (ד).

 

פרשנות לטובת התלמידים

בהיעדר קביעת מסגרת מחייבת של תנאי ביטוח על פי חוק שבעצם רק מחייב את קיומו של הביטוח ואינו קובע את תנאיו, נקבעים תנאי הביטוח על ידי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך שנעזר לצורך גיבושם ביועץ ביטוח מומחה מהשורה הראשונה. כך שהכלל לפיו יש לפרש את תנאי הפוליסה כנגד המנסח, אינו אמור לפעול במקרה הנדון כנגד חברות הביטוח הואיל ולא הן אלו אשר ניסחו את הפוליסה.

 

התלמידים אינם מבוטחים לפי הפוליסה אלא רשויות מקומיות או רשויות חינוך או מוסדות חינוך או רשתות לימוד או ישיבות ואו מוסדות אחרים.

 

התלמידים מוגדרים כמוטבים לפי הפוליסה שאינה מפרטת את שמותיהם בניגוד למקובל בביטוח תאונות אישיות רגיל.

 

הגדרת הכיסוי הביטוחי שהוכתבה, כאמור לחברות הביטוח מקנה כיסוי ביטוחי במשך 24 שעות ביממה ומשנת הלימודים 2016 בישראל בלבד. הכיסוי חל בין לתאונה בין שיש לה קשר לפעילות המוסד החינוכי ובין אם לאו.

 

חברות הביטוח מפרשות את האמור באופן המקנה כיסוי ביטוחי לכל תאונה שהיא לתלמיד גם ללא קשר להיותו תלמיד.

 

אילו היו חברות הביטוח מאמצות פרוש מצומצם יותר לכיסוי הביטוחי, אזי היה הביטוח מוגבל רק לאותן תאונות הקשורות לפעילותו של המוטב בפוליסה כתלמיד.

 

לפי הפרשנות המצומצמת, היה מוגבל הכיסוי אך ורק לפעילות כתלמיד גם כאשר הפעילות אינה קשורה למוסד החינוכי.

 

כלומר הביטוח היה מכסה תאונות שאירעו בעת השתתפות בחוגי העשרה שלא במסגרת בית הספר, ביקור בספריות, קבלת שיעורים פרטיים, עריכת ניסיונות ומחקרים לצורך לימוד עצמי ועוד. תאונות שאירעו ללא קשר ללימודים לא היו מבוטחות.

 

חברות הביטוח כאמור, בחרו שלא להתייחס לאפשרות הפרוש המצומצם של הפוליסה, למרות שביטוחי תאונות אישיות נוספים שמחויבים על פי חוק, ביטוח לפי חוק הצלילה וביטוח לפי חוק הספורט מגבלים את החובה לקיומו של הכיסוי הביטוחי רק בעת ביצוע הפעילות בגינה מחויב הביטוח על פי חוק.

 

כלומר, הכיסוי הניתן לפי הפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים לפי הפרשנות המקובלת על חברות הביטוח חל לגבי כל פעילות שהיא הנעשית על ידי התלמידים ובכלל זה פעילות שאין לה כל קשר ללימודים ומקנה גם כיסוי ביטוחי לתאונות המתרחשות כאשר התלמיד "עורק" מבחירתו החופשית מהלימודים, למשל מקרה שבו התלמיד במקום להתייצב בבית הספר הולך לשחות בים וטובע.

 

חריגי ביטוח תאונות לתלמידים

 

חריגים מיוחדים לביטוח תאונות תלמידים

הפוליסה לביטוח תאונות לתלמידים כוללת חריגים שאינם כלולים במרבית הפוליסות המקובלות לביטוח תאונות אישיות וזאת במטרה להוזיל עד כמה שניתן את עלויות הביטוח כאשר במרבית המקרים הורי התלמידים אינם נשארים ללא פתרון כלכלי הואיל והמימון לתוצאות התאונה מגיע ממקור אחר כמו למשל ביטוח חובה לרכב או המוסד לביטוח לאומי.

 

כך למשל אין כיסוי ביטוחי לפי ביטוח תאונות אישיות לתלמידים למקרים של:

 

 1. תאונת דרכים בארץ או בחו"ל כמשמעה בחוק הפלת"ד. אולם ניתן להרחיב את הכיסוי הביטוחי לכיסוי תאונות דרכים בחו"ל.
   

 2. תאונת עבודה שבגינה זכאי התלמיד הנפגע לתגמול מהמוסד לביטוח לאומי. חריג שאינו לך לגבי זכאות התלמיד כמתנדב לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי.
   

 3. תאונה לנפגע שגילו במועד התאונה 14 שנה ומעלה כתוצאה ישירה מהשתתפותו הפעילה בביצוע מעשה עבירה בדרגת פשע.
   

 4. תאונה שאירעה במסגרת ו/או כתוצאה מרעידת אדמה.

 

חריגים מקובלים שאינם כלולים בביטוח תלמידים

מאידך גיסא, בביטוח תאונות לתלמידים לא נכללים חריגים וסייגים המקובלים בפוליסות "רגילות" לביטוח תאונות אישיות כמו למשל: הסתכנות מרצון שלא לצורך הצלת נפשות, נהיגה (ולפעמים גם רכיבה) ברכב מנועי דו גלגלי, השתתפות בקטטה, טביעה בחוף ללא פיקוח מציל, שימוש בסמים, עיסוק בספורט אתגרי, סקי, שימוש באופנוע ים, סנפלינג, עיסוק בקרב מגע, אלימות מילולית, צניחה, דאייה, הימצאות בכלי טיס שלא נועד להסעת נוסעים בשכר בקו תעופה סדיר, פגיעה פסיכולוגית או אמוציונאלית, איידס, מיקרוטראומות, ומקרים נוספים שאינם כלולים במסגרת הכיסוי הביטוחי המקובל לפי הפוליסה לביטוח תאונות אישיות, אך אינם מוצאים מכלל כיסוי לפי הפוליסה לביטוח תאונות לתלמידים ולפיכך מדובר באירועים מבוטחים!

 

פרשנות מדויקת של הפוליסה

לאור העובדה שמדובר כאמור בכיסוי מפליג הניתן תמורת פרמיה שהיא מעבר לאבסורד נאלצות חברות הביטוח להעלות את הפרמיה מדי שנה בשנה על מנת לעמוד בתשלום התביעות שהולכות וגדלות, כאשר גם לחברות הביטוח, למי שאינו יודע זאת עדיין, אין מטע עצים שמגדל שטרות של כסף. רק למען ההיבט ההיסטורי ביטוח תאונות תלמידים לפני כעשור עלה להורים 12 ₪ לתלמיד וככל שהעלות של ביטוח תאונות התלמידים שהוא ביטוח החובה עולה, כך גדל העומס הכלכלי על המשפחות ומקשה בעיקר על משפחות ברוכות ילדים ממעמד סוציואקונומי נמוך.

 

מסיבה זו נוטות חברות הביטוח להיצמד לפרשנות של הכיסוי הביטוחי למקרה של רצח כפי שנקבעה על ידי ביתי המשפט באופן השולל את אופיו כאירוע תאונתי הואיל ומדובר באירוע מכוון שאינו תאונתי מבחינת הרוצח.

 

חברות הביטוח אינן עושות שימוש בפרשנות זו בפוליסות "רגילות" תמורתן משולמת פרמיה סבירה.

 

בכל מקרה, אם חברות הביטוח היו מפרשות את היקף הכיסוי הביטוחי בהקשר הצר של פעילות המוטב כתלמיד בלבד, הרי שמרבית מקרי הרצח לא היו אמורים להיכנס ממילא למסגרת הפוליסה, הואיל והאירועים שבמהלכם נרצחו מרבית התלמידים לא היה להם כל קשר לפעילותם הלימודית של המוטבים שנרצחו.

 

10/3/2016

 

עודכן ביום 6/9/2016

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright