ביטוח

 

 


    

   

קפה ביאליק בתל-אביב

פינה בקפה ביאליק בתל-אביב

שיחה על רקע התערוכה

המשורר המופלא משה בן שאול, ז"ל

משה בן שאול ז"ל ואילנה יפה רוסאנו

רות רמות, מקסים גילן, ז"ל

עוזר רבין, ז"ל

רות רמות, מקסים גילן ז"ל

פוסטר התערוכה עם תמונתו של ירון גולן ז"ל

פוסטר התערוכה

המו"ל המיתולוגי, ירון גולן ז"ל

פסח מילין, ז"ל

אריה סיון

אסתר אייזן

חניתה הלוי קוראת שירים בארוע הפתיחה

אורי פרידמן קורא שירים באירוע הפתיחה

ראובן דותן וישראל בר כוכב

אורי ברנשטיין

פסח מיליו, ז"ל ואריה סיון

מראה מהבר

מרב, בעלת המקום תולה את פוסטר העתרוכה