היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח קבלנים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.

 

 

הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 


 

  

אין להעתיק את המדריך, לפרסמו או לעשות בו כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

ביטוחים נוספים לביטוח עבודות קבלניות

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

 

ביטוח אובדן רווחים לקבלניםביטוח עבודות קבלניות הוא הביטוח הבסיסי וההכרחי לכל פרויקט המוקם החל מהקמת וילות קטנות, סלילת כבישים וכלה בהקמת גורדי שחקים. אולם צרכי הביטוח אינם מסתכמים בביטוח העבודות עצמן, אלא שבמקרים רבים , אם לא בכולם יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים בתחומי ביטוח הרכוש וביטוח האחריות החוקית.

 

 


 

ביטוח רכוש:

ביטוח ציוד מכני הנדסי לכלים המשמשים לעבודות באתר כמו מחפרונים, מערבלי בטוח ועגורנים. בחלק מהפוליסות לביטוח עבודות קבלניות ניתן לקבל כיסוי (באמצעות חלק מחברות הביטוח) לציוד הנדסי נייח הנמצא באתר עד לגבול האחריות מוסכם הנקוב לגביו ברשימת הפוליסה. הרחבה זאת יכולה לבור בחשבון אך ורק כאשר רוכש הביטוח הוא הקבלן המבצע. הסיבה לכך היא שרק היזם יכול לדעת את תאור הכלים הנמצאים באתר, ערכם (אם עומד במגבלות גבול האחריות לגביהם ברשימת הפוליסה ולפי הצורך להגדילו), דרישות הביטוח של בעל הציוד, שעבודים שקיימים לגביו ותנאי הפעלתו באתר.

 

כאשר הביטוח נערך על ידי היזם, כמקובל, דורש היזם מהקבלן המבצע לבטח את הציוד בביטוח ציוד מכני הנדסי הכולל ויתור על תחלוף לטובת היזם והמבוטחים הנוספים לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ובכלל זה הבנק המלווה את הפרויקט.

 

 


 

 

ביטוח מלאי יחידות דיור - או מסחר שהושלמו וטרם נמסרו או נמכרו - במקרים רבים, היזם אינו מצליח לשווק ולמסור את כל היחידות שהקים לאחר קבלת טופס 4 לפרויקט, שהוא המועד שבו מסתיים ביטוח העבודות הקבלניות. הפתרון המקובל הוא ביטוח רכוש למלאי היחידות הגמורות במסגרת פוליסת אש מורחב.

 

הואיל ובמהלך שנת הביטוח, מצליח היזם בדרך כלל או כמעט תמיד לשווק יחידות קיימות מצד אחד ומצד שני נוספות יחידות חדשות בשל פרויקטים שהושלמו, יש צורך להתאים את סכומי הביטוח המשתנים במהלך תקופת הביטוח. שיטה אחת (שאינה מומלצת על ידי) היא התאמה חודשית של רשימת היחידות וסכומי הביטוח לגביהם. החיסרון הוא בהיעדר התאמה מיידית של הביטוח במועד השינוי העשויה לפגוע בכיסוי הביטוח.

 

שיטה נוספת היא ביטוח הצהרתי בגבול אחריות מרבי (אותו יש להתאים לפי הצורך) עם התאמת פרמיה שנעשית בסוף השנה. שיטה נוספת ללא צורך בהתאמת פרמיה היא ביטוח לפי מקסימום נזק על בסיס נזק ראשון, כלומר, היזם אינו חייב לדווח למבטח את פרטי הרכוש המבוטח אלא רק לדאוג לכך שסכום גבול האחריות הנקוב בפוליסה יהיה בגובה מספיק לכיסוי נזק. גבול האחריות נקבע, בדרך כלל לפי הערכת המבוטח את ערך הפרויקט היקר ביותר כאשר החיסרון הוא למקרים בהם יקרה בו זמנית נזק במספר אתרים העולה על גבול האחריות המרבי, כמו למשל במקרה של רעידת אדמה.

 

 


 

ביטוח אובדן רווחים מתקדם - ALOP

ביטוח אובדן רווחים מתקדם, מכסה את אובדן הרווחים שנגרם ליזם בשל נזק פיזי לפרויקט. הואיל והביטוח אינו מכסה בדרך כלל קנסות ופיצוי דיירים בשל איחור במסירת מבנה לפי הסכם, הכיסוי ניתן לריבית בנקאית המשולמת על ידי היזם לבנק במשך התקופה שבה מתאחרת מסירת הפרויקט וקבלת התמורה מהדיירים.

 


 

ביטוח כנגד נזקי טרור

הואיל וביטוח העבודות הקבלניות אינו מכסה נזקי מלחמה וטרור, ניתן לרכוש פוליסה מיוחדת לביטוח נזקי טרור לפרויקט הכוללת הרחבה לאובדן רווחים מתקדם בשל נזקי טרור.

 

 


 

ביטוח רכב רכוש -  ביטוח רכב רכוש חיוני אף הוא לכיסוי אחריות חוקית כלפי צד ג' בשל נזקי רכוש ולקיומו של ויתור על תחלוף במסגרת ביטוח המקיף לטובתם של היזם הקבלן והבנק המלווה.

 


 

ביטוח אחריות חוקית:

ביטוח חובה וצד ג' לכלי רכב - הביטוח החשוב ביותר מבחינת היזם והקבלן הוא כמובן ביטוח חובה לכלי רכב. ביטוח זה נדרש בדרך כלל, אם לא תמיד על ידי הבנק המלווה את הפרויקט. בהיעדר ביטוח חובה, קיימת חשיפה לתביעה לפי דיני הנזיקין בשל פגיעת גוף על ידי כלי רכב באתר.


על הקבלן להקפיד על קיומו של ביטוח חובה לכלים הנמצאים בבעלותו או תחת פיקוחו כאשר הסיכון להיעדר ביטוח הוא בשימוש בכלים הנמצאים בדרך כלל במחסן ללא ביטוח חובה המוצאים לשטח האתר מבלי שנערך בעבורם ביטוח מתאים. כמו כן יש לקחת בחשבון, כי השליטה של הקבלן מוגבלת בכל הקשור לקיומו של ביטוח חובה לכלי רכב הנמצא בבעלותם ובפיקוחם של אחרים. בעניין זה אין תחליף לנוהל עבודה האמור להיות מיושם על ידי מנהל הפרויקט לפיו לא תינתן כניסה של רכב לאתר מבלי לוודא קיומו של ביטוח חובה לגביו.

 

 


 

ביטוח צד ג' לצ.מ.ה

קיומו של ביטוח צד ג' לצ.מ.ה. באתר חשוב לאור העובדה שביטוח עבודות קבלניות אינו מכסה אחריות בשל נזק לרכוש הנגרם על ידי כלי רכב כאשר הפוליסה הרחבה יותר לפי תנאי ביט מכסה נזק מעל לגבול האחריות לפי פוליסת צד ג' רכב רכוש עד לגבול האחריות לכיסוי זה הנקוב בפוליסה. בנוסף לביטוח צד ג' רכוש, חשוב לרכוש גם כיסוי לאחריות לנזקי גוף שנגרמו על ידי כלי רכב שאין חובה לבטחם בביטוח רכב חובה.

 

 


 

ביטוח אחריות מקצועית למתכנן

ביטוח זה נדרש בדרך כלל על ידי המזמין במסגרת הסכם התכנון. תנאי הביטוח הרחבים ביותר הקיימים כיום בשוק למתכננים הם תנאי "שפי" של חברת איילון וניתנים לרכישה באמצעות כל סוכן העובד עם החברה. הדבר החשוב מבחינת היזם הוא לדרוש לקבל מדי שנה בשנה אישור קיום ביטוחים לגבי חידוש ביטוחיו של המתכנן, הואיל וביטוח זה נערך על בסיס "הגשת תביעה", כלומר, על הביטוח להיות בתוקף במועד שבו מוגשת התביעה כנגד המתכנן הואיל והביטוח שנערך במועד תחילת העבודה מסתיים ביום שבו נגמרת תקופת הביטוח.

 

 


 

ביטוח אחריות מקצועית לקבלן המבצע - ביטוח אחריות מקצועית

לקבלן המבצע נדרש במרבית המקרים על ידי היזם והבנק המלווה, הכוונה היא לביטוח אותם נזקים בשל ביצוע הקבלן שאינם מלויים בנזק פיסי לעבודות הפרויקט כמו למשל חריגה משטח החלקה, בניית תקרה נמוכה או גבוהה מדי וכו'.

גם במקרה זה, כמו בביטוח אחריות מקצועית למתכנן, הדבר החשוב מבחינת היזם הוא לדרוש לקבל מדי שנה בשנה אישור קיום ביטוחים לגבי חידוש ביטוחיו של המתכנן, הואיל וביטוח זה נערך על בסיס "הגשת תביעה", כלומר, על הביטוח להיות בתוקף במועד שבו מוגשת התביעה כנגד המתכנן הואיל והביטוח שנערך במועד תחילת העבודה מסתיים ביום שבו נגמרת תקופת הביטוח.

 

 

 


 

ביטוח אחריות המוצר למבנה לאחר מסירת הפרויקט

הואיל ובניין מוגדר כמוצר לפי חוק האחריות למוצרים פגומים, חשוב לערוך ביטוח אחריות המוצר בגין מבנים לאחר מסירתם וביטוח מסוג זה נדרש בדרך כלל על ידי היזם מהקבלן המבצע ובמקרים רבים, עורך היזם ביטוח משלים משלו שאינו כולל את אחריותם של הקבלנים למקרה שתוגש כנגדו תביעה שלא תהיה מכוסה לפי ביטוחיהם של הקבלנים המבצעים מסיבות שונות, כמו אי חידוש הביטוח, גבול אחריות נמוך מדי, ביטוח הביטוח, מיצוי גבול האחריות ועוד.

 

גם במקרה זה, כמו בביטוח אחריות מקצועית למתכנן, הדבר החשוב מבחינת היזם הוא לדרוש לקבל מדי שנה בשנה אישור קיום ביטוחים לגבי חידוש ביטוחיו של המתכנן, הואיל וביטוח זה נערך על בסיס "הגשת תביעה", כלומר, על הביטוח להיות בתוקף במועד שבו מוגשת התביעה כנגד המתכנן הואיל והביטוח שנערך במועד תחילת העבודה מסתיים ביום שבו נגמרת תקופת הביטוח.

 

 


 

ביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה

נדרש בדרך כלל לחברות הנסחרות בבורסה, אך לא רק הואיל ומדובר באחריותם האישית של המנהלים בחברה היזמית או קבלנית.

 

גם במקרה זה, כמו בביטוח אחריות מקצועית למתכנן, הדבר החשוב מבחינת היזם הוא לדרוש לקבל מדי שנה בשנה אישור קיום ביטוחים לגבי חידוש ביטוחיו של המתכנן, הואיל וביטוח זה נערך על בסיס "הגשת תביעה", כלומר, על הביטוח להיות בתוקף במועד שבו מוגשת התביעה כנגד המתכנן הואיל והביטוח שנערך במועד תחילת העבודה מסתיים ביום שבו נגמרת תקופת הביטוח.

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright