היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

סיום הביטוח הקבלני

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

תוכן הכתבה

 


סיום הכיסוי לפני תום התקופה


הפתרון המקובל


 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


על ביטוח | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחיםטיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לעסק  | עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק  | ביטוח אינטרנט ומחשבים


מתי נגמר הביטוח הקבלני?

   מאת: קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

ביטוח עבודות קבלניות

 

סיום ביטוח קבלני - מתי?מבוטח המאמין, כי הוא מבוטח עד תום תקופת הביטוח לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ללא קשר להשלמת העבודה, תחילת השימוש ומסירה, טועה ועשוי למצוא את עצמו ללא כיסוי ביטוחי

 

 סיום הכיסוי עוד לפני תום תקופת הביטוח

אחת הטעויות השכיחות לגבי מועד סיומו של ביטוח עבודות קבלניות היא האמונה, כי הביטוח מסתיים במועד תום תקופת הביטוח. לא שהדבר אינו נכון, תקופת הביטוח לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות לא תמשך לאחר תום תקפות הביטוח הנקובה ברשימת הפוליסה (למעט כמובן, הכיסוי המוגבל לתקופת התחזוקה).

 

אולם בחלק לא מבוטל מהמקרים תקופת הביטוח מסתיימת עוד לפני המועד שנקבע כיום שבו הגיע הביטוח לסיומו.

 

למה הכוונה? התנאי המיוחד המקובל בביטוח עבודות קבלניות לפיו מסתיים הביטוח מיידית לפי כל פרקי הפוליסה (ביטוח רכוש, ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי וביטוח אחריות מעבידים) לגבי אותם החלקים של הפרויקט אשר נמסרו למזמין או אשר החל בהם השימוש וזאת גם אם תקופת הביטוח לפי הפוליסה טרם הגיעה לסיומה.

 

כמו כן מסתיים הביטוח לגבי כל הפרויקט כולו אם הוא נמסר למזמין או  נעשה בו שימוש או אם העבודות הושלמו לפני תום תקופת הביטוח.

 

כלומר, מבוטח המאמין, כי הוא מבוטח עד תום תקופת הביטוח לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ללא קשר להשלמת העבודה, תחילת השימוש ומסירה, טועה ועשוי למצוא את עצמו ללא כיסוי ביטוחי במקרה של נזק לרכוש וגם או אחריות חוקית הואיל והביטוח, לפי הפוליסה, מסתיים כאמור גם לפי הפרקים לביטוח אחריות חוקית.

 

 


הפתרון המקובל

 

הפתרון המקובל הוא ביטוח רכוש ואחריות חוקית בגינו בכל מקרה שבו מסתיים הכיסוי לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות. למשל, אם ביטחנו פרויקט שערכו 10,000,000 ₪ והמבוטח מספר למזמין יחידות שערכן 6,000,000 ₪, הרי שסכום הביטוח לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ירד באופן אוטומטי לכדי 4,000,000 ₪, ועל המזמין לדאוג לביטוח רכוש בעבור היחידות ע"ס 6,000,000 ₪ ובנוסף עליו לדאוג לביטוח אחריותו וחוקית בגין אותן היחידות.

 

במקרים רבים, נעשית המסירה בתוך תקופת ההארכה של הפוליסה המקורית. על כן חשוב לקבוע מראש את תיאור העבודות שנותרו וערכן ובדרך זו לחסוך בעלות הפרמיה שתחושב לפי סכום הביטוח שנותר במקום לשלם שלא לצורך, פרמיה המחושבת על סכום הביטוח המקורי של הפרויקט כאשר בפועל, סכום הביטוח, ירד כאמור, בשל עבודות הפרויקט שכבר נמסרו.

 

כאשר מדובר בביטוח של מבנה מגורים הכולל יחידות רבות, מקובל ונהוג לבטח את כל המבנה כולו (פחות ערך העבודות) בפוליסה לביטוח רכוש וביטוחי חבות בסמוך למסירה הראשונה ולא לעשות את ההעברה בין הפוליסה הקבלנית לפוליסת הרכוש כל פעם שתימסר דירה חדשה בפרויקט וזאת על מנת לשמור על מסגרת עבודה שפויה ולהימנע ממספר רב של העברות בתוך שנת ביטוח אחת (העשוי להגיע לכדי מאה או יותר מקרים).

 

על מנת למנוע "נפילה בין מבטחים", מומלץ, כי ביטוח הרכוש והאחריות החוקית בגינו ייעשו באמצעות אותו המבטח אשר ערך את הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, כך שבכל נזק שיקרה, ידע המבוטח את הכתובת היחידה לתשלום הנזק ולא ישמש ככדור משחק בין מבטחים.

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright