עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיוטת חוזר תאונות אישיות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

טיוטת חוזר פוליסה תאונות אישיות

מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

אילוסטרציה לשבר

הפיקוח על הביטוח פרסם ביום 7/7/2019 טיוטה של חוזר לביטוח תאונות אישיות. מדובר על חוזר ולא על תקנות שפורסמו לביטוחי הפרט האחרים (ביטוח חובה לרכב, ביטוח רכוש לרכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון וביטוח דירה ותכולתה).

 

מדובר על חוזר אשר אמור להיכנס לתוקפו בחודש דצמבר 2019 כאשר לגבי חלק מההוראות התוקף יהיה מיידי מיום כניסת החוזר לתוקפו. בהתאמה שונה גם אתר ניסוח תנאים בתוכניות ביטוח בכל הקשור לביטוח תאונות אישיות ולביטוח נכות מבלי להתייחס לסוגיית ביטוח נכות שאינה מוגבלת לנכות מתאונה ועל כן אינה נכללת בביטוח תאונות אישיות.

 

הוראות החוזר חולו על פוליסות לביטוח תאונות אישיות פרט או קבוצתי למעט ביטוח תאונות אישיות לפי הוראות חוק הספורט וביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

 

בין החידושים, בחוזר:

 

היקף הכיסוי הביטוחי לפי רובד ביטוחי ראשון יכלול: מוות, נכות צמיתה, שברים (כולל שבר חלקי ושבר חוזר), ימי אשפוז (כולל במוסד שיקומי, סיעודי, בית הבראה או החלמה) וימי החלמה מתום האשפוז ועד למשך שלושה חודשים (תקופת המתנה שלא תעלה על 7 ימים).

 

ביטוח מוות ונכות צמיתה יכסו מוות או נכות צמיתה בתוך שלוש שנים ממועד קרות מקרה הביטוח.

 

 גובה הפיצוי בגין נכות צמיתה יחושב כמכפלה ישירה של אחוז הנכות המזכה שנקבע למבוטח בחוות הדעת, בסכום הביטוח המלא, בין אם מדובר במקרה ביטוח אחד או יותר ומבלי להתחשב בנכות קודמת של המבוטח.

 

לא יכללו סייגים לגבי: נכות שנגרמה עקב טיפול רפואי, צלקת אסטטית נכות נפשית, נכות תפקודית באיבר ללא קטיעתו, מגבלות לשיעור הנכות כסף פיצוי.

 

תוכנית ביטוח לא תכלול בכיסוי בגין ימי אשפוז שיפוי בגין הוצאות נלוות לאשפוז. תקופת ההמתנה הנדרשת לשם קבלת פיצוי בגין ימי אשפוז לא תעלה על יומיים.

 

 הגדרת תאונה: - אירוע שנגרם מגורם חיצוני, שלא תוכנן על ידי המבוטח וגרם לו נזק פיזי או נפשי.

 

תקופת הביטוח בפוליסת תאונות אישיות לא תעלה על שנתיים.

 

הוראות לתנאי הביטוח

לא יכלל תנאי לפיו שינוי בתחביב או בעיסוק של מבוטח הוא תנאי מהותי בעסקה ושעל מבוטח מוטלת החובה להודיע על שינוי בתחביב או עיסוק כאמור למבטח.

 

לא יכלל תנאי לפיו לא יינתן פיצוי אלא בגין מקרה ביטוח שאירע במדינת ישראל.

 

לא תיכלל  תקופת אכשרה.

 

סכום ביטוח מזערי לכיסוי מוות או נכות 50,000 ₪.

 

לא יכלל תנאי לפיו לא יינתן פיצוי בגין מקרה ביטוח שאירע במהלך שירות צבאי; על אף האמור, חברת ביטוח רשאית לכלול תנאי לפיו לא יינתן פיצוי בגין מקרה ביטוח שאירע במהלך שירות צבאי ונובע באופן ישיר מפעילות בעלת אופי צבאי.

 

הפוליסה תכלול דוגמה מספרית הממחישה את אופן החישוב בגין כל כיסוי בו נדרש חישוב אודות דרגת הנזק וגובה הפיצוי.

 

לא יכלל תנאי לפיו לא יינתן פיצוי בגין נזק שנגרם כתוצאה מלחץ נפשי או מאלימות מילולית.

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright