היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 דוד אלוני לוועדת טרכטנברג

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

יכול להיות שאתם צודקים... לאתר היועצת Z
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  

 

 

מכתבו של היועץ דוד אלוני לוועדת טרכטנברג

על רק השביתה בגין סוגיית עובדי הקבלן

 

רישום של דיוקנו של פרופ' מנואל טרכטנברג

1/9/2011

 

לכבוד:                                  

 פרופסור טרכטנברג

 יו"ר הועדה לשוויון כלכלי/חברתי

 

 

 

 

א.נ

 

הנדון: הצעות לנושאים לדיון, מטרות ודרכים.

 

 א.     דגש על האדם העובד ועידודו, חשיבות העבודה כערך ותגמולה.
 

 ב.    חשיבות החינוך של הדור הצעיר, כלים לשיפור וניתוק רצף דור שני למצוקה, ע"י תגמול ישיר של הילד ולא דרך מתן  כספים להורים.

 

 ג.    חינוך ותגמול של אחריות אישית וממלכתית. חסכון, צניעות, הימנעות מצריכה בזבזנית וראוותנות. דגש על מוסריות   והגינות אישית וממלכתית.

 

 ד.   שמירה על הדמוקרטיה וערכיה, דגש על בטחון הפנים והאישי של הפרט בשווה לביטחון חוץ.

 

 1. איחוד מיידי של הגבייה של מס הכנסה ביטוח לאומי ביטוח בריאות ופנסיה ממלכתית. (בלי לערב את העובד בחלוקה הפנימית ביניהם).

   יצירת מדרגות מס חדשות לדוגמא: עד 5000 ש"ח, 10%. (הכוללים את  4 הסעיפים מעלה).       

  עד 10,000 - 20%, עד 35 30%, עד 50000 ש"ח, 40%.  עד 100 50%, עד 250 60%, מעל 250000 70%. תוך דגש שאין כוונת גביה אלא רצון שלא ישולם שכר בשיעורים אלה.

  לחילופין ניתן לשקול אי התרת הוצאה לשכר מעל סכום זה.

  שאיפה לכך שמשיכת כספים מחברה (מס חברות+דיבידנד) תהיה יקרה באחוז אחד מהמס השולי הגבוה לא כולל   מדרגת הקנס.

  ניתן ליישום זאת על ידי העלאת המס על הדיבידנד.  חקיקת חוק פנסיה ממלכתי עד לגובה השכר הממוצע במשק. (ניתן בהמשך לבחון הגדלת הסכום עד הכפלתו) הכולל  את תשלומי קצבאות הזקנה לסוגיהם.

  מימון סעיף זה יהיה בעיקר על ידי כך שיבוטלו התקרות בגבייה של ביטוח לאומי ובריאות והגבייה תהיה פרוגרסיבית והוגנת.

  בנוסף יבוטלו מרבית הזיכויים והניכויים למס הכנסה, לרבות ביטול הסבסוד להון, ביטול כל ההסדרים עם קבוצות וסקטורים, לדוגמא: הטבת מס לספורטאים זרים המרוויחים סכומי עתק.

  ביטול הפטור מניכוי מס מריבית על פיקדונות של תושבים זרים וכן רבים אחרים.

  במקביל ליצירת פנסיה ממלכתית, תבוטלנה רטרואקטיבית כל ההפקדות על פי חוק הפנסיה הקיים שהופקדו בבתי השקעות בתעריפים המהווים עושק של הציבור. ראה סעיפים א ו-ג.

   

 2. חינוך חובה חינם בהדרגה מגיל 3 חודשים. הכולל הזנה של בוקר וצהריים למשך יום מלא. (ביטול צהרונים).

  ביטול כל התשלומים לסוגיהם מההורים במערכת החינוך. לרבות ספרים, טיולים והעשרה. מה שנדרש, יסופק על ידי  המערכת.        

  אנשים עובדים, יזוכו ע"י רשויות המס ישירות בתלוש השכר על 50 אחוז מהעלות עד גיל טרום חובה.

  ממליץ שכל  עובדי מערכת החינוך יועסקו על ידי המדינה ומשרד החינוך, ולא על ידי העיריות ואו חברות בנות.

  ראה משכורתן  המביישת של עוזרות הגננות ובהתאם, את רמתן.  המימון העיקרי של סעיף זה. יהיה מביטולן ההדרגתי של כל קצבאות הילדים.  

  בנוסף יש לעודד פתיחתם של מעונות ופעוטונים במקומות עבודה גדולים ע"י הכרה בהוצאה למס הכנסה של המעביד.       

  יש לאפשר גם לאוכלוסייה סמוכה להשתמש בשירותים אלה. ראה סעיף ב.
   

 3. חיוב של כלל אזרחי המדינה מכל גזע לאום ודת. בשירות חובה צהלי של 6 חודשים.

  יש לאפשר במקרים רלוונטיים לבצע שירות לאומי למשך 9 חודשים במקום זה. יש לבטל את כל ההסדרים האחרים שקיימים היום. מעל 6 חודשים יש לשחרר האוכלוסיות המתאימות ואו שאינן נדרשות ובמקביל להתחיל לשלם בהדרגה שכר עבור     

  השירות מעבר לתקופה זו. בשלב ראשון לדוגמא: השכר הממוצע במשק בניכוי 25 אחוז עבור אש"ל.

  ניתן להקצות חלק מהשכר לצורך לימודים אקדמאים ואו מקצועיים בסיום השירות.  מימון סעיף זה, מביטול מענקי השחרור ומתקציב הביטחון. (במקום קיצוץ בתקציב).

  הדבר יגרום להקצאה של כח  אדם ושימושים יעיל יותר, כמו למשל הבזבוז הקיים היום בשימוש בנשים בצבא. ראה סעיף ד.
   

 4. איחוד מדרגות וטבלאות השכר של כל כוחות הביטחון. צבא, משטרה, מג"ב וכדומה. ראה סעיף ד.
   

 5. שאיפה נחרצת ומתמשכת לצמצום פערי השכר במשק ובמקומות העבודה, כאשר הסקטור הציבורי מהווה דוגמא לכך. 

  לדוגמא: על ידי טבלאות שכר אחידות, רב אלוף בצהל באותה דרגת שכר של מנהל בית חולים גדול ושל מנהל חברה ממשלתית גדולה וכדומה. יש לשאוף שאף עובד בסקטור הציבורי יקבל שכר מינימום. (שכר אמיתי בלי התחכמויות). עסק שכל קיומו בנוי על תשלום שכר מינימום למרבית עובדיו, אולי ראוי שלא יתקיים.
   

 6. חברות השמה וכח אדם.-הכבדה ניכרת מתוך שאיפה לצמצום דרסטי של חברות כח אדם ועובדי קבלן לצורותיהן השונות.

  ביטול מיידי של הסדרי העסקה על בסיס יומי או שעתי.  הבסיס היחידי על בסיס חודשי כאשר שבוע עבודה הינו 42 שעות וחודש עבודה 186 שעות. קיצור הזמן המרבי המותר לעובד כח אדם, מ-9 חודשים כיום ל- 60 ימים.            

  איסור על העסקת עובדי קבלן וחברות כח אדם בכל הסקטור הציבורי.   
  העלאת שכר המינימום לעובדי קבלן וחברות כח אדם  ב50 אחוז מעל שכר המינימום הקיים במשק. ראה סעיף ג.
   

 7. הפחתת המע"מ על חשמל, מים, מספר מוצרי יסוד ושירותים בסיסיים ל 5 אחוז.

  מימון סעיף זה יהיה מביטול הפטור באילת והוספת מע"מ על תוצרת חקלאית בשיעור של 5 אחוז. (סקטוריאלי).
   

 8. ביטול הדרגתי של כל החברות העירוניות, ממשלתיות ואחרות. צריכה להיות הפרדה חדה וברורה. או ממלכתי. או פרטי.

  ביטול כל הארגונים מתקופת טרום המדינה המתוקצבים ואו נתמכים ציבורית והעברתם למשרדי הממשלה רלוונטיים כמו הסוכנות היהודית, קרן היסוד, קרן קיימת ועוד רבות אחרות או ממלכתי או פרטי.

  ביטול והפסקת תמיכה בכל העמותות שההנהלות שלהן מתוגמלות בשכר ולא בהתנדבות.

   לאסור על חברות ציבוריות לתרום לעמותות וגופים חברתיים, לעודד תרומה על ידי יחידים ופרטיים. נושא חשוב ומבורך, שהפך בחלק מהמקרים  ממצווה לביזנס. צמצום מעורבות המדינה לביטחון חינוך בריאות ורווחה.
   

 9. עידוד הקמת שירותי הסעדה במקומות העבודה, ע"י הכרה בהוצאה של רשויות המס לרבות האפשרות לעובדים במקומות סמוכים.

  במקביל צמצום ההכרה בהוצאות אכילה במסעדות נסיעות לחו"ל הכרה בהוצאות ליסינג ועוד רבים אחרים. שבעצם ממומנים על ידי כלל משלמי המס, הציבור. ומעוותים את השימושים היעילים במשק. ראה סעיף ג.
   

 10. לבחון גיל פרישה אחיד ומדורג לנשים וגברים מגיל 62 ועד 70. בתאום ורצון העובד והמעביד לרבות תשלום פנסיה וקצבה מדורגת בהתאם לגיל הפרישה.

  במקביל לפעול לביטול כל ההסדרים האחרים הקיימים כיום.

  עידוד על ידי מיסוי והגדלת קצבה, המשך העבודה ככל שניתן. ביטול האפשרות הקיימת כיום, לקבלת משכורת ואו פנסיה ביותר מגוף ציבורי אחד. בהמשך לסעיף הקודם, בגדול, אדם או עובד או פנסיונר (כל גוף עם זיקה ממלכתית, יחשב ציבורי).
   

 11. ביטול כל הגבייה הנוספת של ביטוחי הבריאות והסיעוד המשלימים למיניהם וכיסוים ע"י המדינה.       
  פיקוח והגנה על הציבור בכל שירות בסיסי נדרש, כמו חיבור לטלפון, לאינטרנט, לכבלים, לגז, בנקים, דמי ניהול גמל ופנסיה וכדומה. כנ"ל ביטוחי חובה לרכב, דלק ושכמותם.     

  חקיקה לגבי האפשרות להרמת מסך לגבי בעלי חברות המנצלים כספי ציבור ולא מחזירים אותם, לרבות סימונם וחיובם במימוש נכסים ורכוש פרטי.  

           

בנוסף:

 • יש לבחון חיזוק הדמוקרטיה ויכולת נבחרי הציבור לנהל את המדינה טוב יותר עם מטרות ארוכות טווח  על ידי שינוי שיטת הממשל.

 • ממליץ על חקיקה מיידית של הגבלת מספר השרים ל-12. (למנוע מראית עין כה מכוערת).

 •  יש לבחון צמצום דרסטי בחקיקה של רשויות ומועצות.

 

בנוסף: אין זה מתחום ועדה זו.

אך בעתיד, לא יהיה מנוס מדיון ציבורי ופוליטי על יחסי הדתות השונות והמדינה והאם להפרידן. תוך כבוד הדדי  ושמירה על ערכי הדמוקרטיה, הזכויות והחובות, על כל  המשתמע מכך. 

 

                                               בכבוד רב    

   אלוני דוד,

תל-אביב

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright