היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

חדשות הביטוח ליום 6/6/2011 - מעדנות תובעת גם את היועץ

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

יכול להיות שאתם צודקים... לאתר היועצת Z
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  

 

מעדנות תובעת גם את יועץ הביטוח

 

 מניסיון אישי כיועצת לניהול סיכונים באפשרותי להעיד על מקרים רבים שבהם בוחרים גופים גדולים ובעלי חוסן כלכלי להימנע מביטוחים אשר ידוע להם על קיומם וחשיבותם על מנת שלא לשלם פרמיות וזאת על אף ההמלצות והעצות שקיבלו מיועצי הביטוח ומגורמים נוספים.

 

מעדנות תובעת גם את יועץ הביטוח

באתר האינטרנט של ANET, מתפרסם כתב התביעה שהוגש ע"י משרד עורכי הדין חיים קליר בשם מעדנות בע"מ כנגד חברת הביטוח כלל (המיוצגת ע"י משרד לויתן שרון ושות') וכנגד החברה אשר שימשה בזמנה כחברת ייעוץ לניהול סיכונים של קבוצת תנובה (יועצים לניהול סיכונים בע"מ) וכנגד מי שעומד בראש חברת היועצים, מר דניס מאייר.

 

לפי הפרסום, מדובר בתביעה בסכום של כ 41 מיליון דולר לפי פוליסה לביטוח של הרכוש (פוליסה לביטוח אש מורחב או פוליסה מיוחדת לביטוח קלקול סחורה – לא ברור מכתב התביעה באיזה סוג ביטוח מדובר) וכן ביטוח אובדן רווחים של מעדנות.

 

מקרה הביטוח הנטען, הוא  חשש להימצאותם חיידקי ליסטריה בפיצה של מעדנות, דבר אשר גרם להשבה של מלאים שכבר סופקו ע"י מפיצי החברה, השמדתם והשמדה של מלאי קיים, ביצוע בדיקות מיוחדות והוצאות נוספות.

 

מבחינת הכיסוי הביטוחי, מדובר בביטוח קלקול מוצרים על בסיס "כל הסיכונים" הכולל הרחבה ל "גוף זר" אך כפוף לחריגים הכלליים של הפוליסה, כאשר במהלך הטיפול בתביעה נחתם מסמך הבנות בין מעדנות לבין כלל ומאוחר יותר סוכם, כי יבוטל, כך לפי כתב התביעה.

 

יועץ ניהול הסיכונים דניס מאייר, מוכר וידוע כמומחה בעל שם בקרב המבוטחים, המבטחים ויועצי הביטוח, הוא בעל השכלה משפטית וכלכלית ולמעשה היה הראשון אשר הנהיג בארץ (בתקופת עבודתו בחברת הפניקס) ביטוח מסוג "כל הסיכונים" לבתי עסק (לפי הפוליסה "אלומה לבית עסק", המשווקת על ידי חברת הפניקס עד עצם היום הזה).

 

בכתב התביעה, נטען גם כלפי חברת הביטוח, כי לא עמדה בחובת ההנמקה המוטלת עליה על פי הוראות הכרעה עקרונית של הפיקוח על הביטוח וכי מכתב הדחייה שנשלח ע"י חברת הביטוח למבוטחים היה מכתב סתמי.

 

להלן הטענות כנגד יועצי הביטוח מתוך כתב התביעה:

 

"פעלו ברשלנות ובחוסר זהירות תוך הפרת חובת נאמנות והיפר חובה מקצועית כלפי התובעת, ואלה באים לידי ביטוי, בין היתר, במעשים ו/או במחדלים, כמפורט להלן,  כולם או במקצתם,  במשולב או בנפרד:

 1. בכך שלא העריכו נכונה או באופן הולם את הסיכונים אשר נובעים מאופי פעילותה של התובעת כיצרנית ומשווקת של מוצרי מזון.
   

 2.  בכך שערכו פוליסה שאינה מתאימה לצרכי התובעת ובהתעלם מהסיכונים אשר נובעים מאופי פעילותה כמפעל יצרני של מוצרי מזון.
   

 3. בכך שלא דאגו לעריכת כיסוי ביטוחי מקיף והולם את צרכי התובעת ובכך שלא דאגו למציאת פתרונות נאותים להבטחת מקרים מהסוג של נזק לסחורה עקב הימצאות גורמים זרים כדוגמת המקרה הנדון.
   

 4. בכך שיעצו ייעוץ לא נאות בכל הנוגע לניהול תביעת הביטוח,  ובין השאר , אפשרו למבטח לחמוק מהנטל הרובץ עליו להראות ולהוכיח כי אין עליו חובה לפצות בהתאם לכללי ההוכחה בפוליסה מסוג כל הסיכונים.
   

 5. בכך שהסתירו מהתובעת עובדה מהותית כי אין היא חייבת להראות על פי פוליסת כל הסיכונים כיצד נגרם האובדן או הנזק וכי אין היא חייבת להוכיח את סיבת האובדן או הנזק ואת דרכי התרחשותם.
   

 6. בכך שלחצו שהתביעה תסולק בערכי מטרד וללא בדיקה עניינית של זכויות התובעת לרבות גובה הנזק.
   

 7. בכך שיעצו ייעוץ רשלני בכל הנוגע לתביעת התובעת ולזכויותיה בגין המקרה נשוא התביעה ובכלל זה ייעוץ שגוי על פי הפוליסה תוך התחמקות ממתן חוות דעת כתובה ומנומקת הנוגעת להעדר כיסוי בפוליסות ו/או לכיסוי מוגבל לפי הטענה לסכום של 950,000   אשר הנתבעת הסכימה לשלמו.
   

 8.  בכך שהציגו מצג שווא רשלני בכל הנוגע להיקף הכיסוי הביטוחי ולזכויות התובעת בגין מקרה הביטוח.
   

 9. בכך שלא דאגו לבדוק ולברר את היקף הנזקים שנגרמו בעטיו של מקרה הביטוח והנחו את התובעת שלא להגיש מסמכי תביעה מתאימים למבטח הואיל ולשיטתם המקרה ממילא אינו מכוסה.
   

 10. בכך שיעצו לחתום על מזכר שנועד לפי גישה מסוימת לסלק את כל התביעות,  וזאת בטרם שהנתבעת מילאה את חובתה בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח להמציא מכתב המפרט את הנימוקים שבעטים הנתבעת סבורה כי אין עליה חובה לשלם את תגמולי הביטוח ואת האופן בו חושב הפיצוי שהוצע ובכך מנעו מהנתבעת את האפשרות לשקול את זכויותיה.
   

 11.  בכך שלא בדקו בזהירות סבירה את זכויותיה של התובעת על פי הפוליסות.
   

 12. בכך שלא פעלו כפי שיועצי ביטוח או מתווכים לביטוח סבירים ונבונים היו פועלים בנסיבות העניין."

 

דעה אישית: תאגידים גדולים, כגון תנובה מחזיקים בד"כ גם מנהלי ביטוח בשכר בנוסף לייעוץ שוטף אותו הם מקבלים ממשרד יועצי ביטוח. באשר להימצאותם של חיידקים במזון, הרי שמדובר בסיכון האמור להיות ידוע ומוכר להנהלת המבוטחים ללא כל צורך בקבלת מידע ממשרד יועצי הביטוח לגביו. כמו כן, יכלו המבוטחים לקבל מידע על קיומם של ביטוחים מיוחדים לתעשיית המזון, ללא כל קשר למשרד יועצי הביטוח, אולם מדובר בביטוחים העולים בפרמיה לא מבוטלת ובכתב התביעה לא מוזכר, כי המבוטחים ביקשו לקבל ייעוץ מיוחד ממשרד לגבי אותם ביטוחים מיוחדים.

 

מניסיון אישי כיועצת לניהול סיכונים באפשרותי להעיד על מקרים רבים שבהם בוחרים גופים גדולים ובעלי חוסן כלכלי להימנע מביטוחים אשר ידוע להם על קיומם וחשיבותם על מנת שלא לשלם פרמיות וזאת על אף ההמלצות והעצות שקיבלו מיועצי הביטוח ומגורמים נוספים.

 

מבחינה מקצועית יהיה מעניין לראות את ההכרעה השיפוטית לגבי מעמדו ואחריותו של יועץ לניהול סיכונים (להבדיל ממנהל סיכונים בפועל) בכלל וכלפי תאגיד חזק שיכול להרשות לעצמו להחזיק באיש ביטוח בשכר בפרט, ההבדל שבין ביטוח מסוג "כל הסיכונים" לבין ביטוח האמור, לפי התביעה לכלול כיסוי מפני "כל סיכון", משמעות המונח "גוף זר" (האם הכוונה לעצם דומם או גם לצורת חיים פרימיטיבית כמו חיידק, ביטוח רכוש שכבר יצא מחזקת המבוטח, כיסוי הוצאות לאיסוף המוצרים ובדיקתם, דיון במהותו של מקרה ביטוח, ההבדל שבין ייעוץ לניהול סיכונים לבין סקר סיכונים, חובות המבטח בעת יישוב תביעה ואולי גם משמעותו של חריג זיהום בפוליסה לביטוח רכוש ועניינים נוספים.

 

 

פסיקה קיימת

פסיקה קיימת לגבי אחריותו של יועץ ביטוח, ניתן למצוא בתיק תא (חי') 1326/98 כרמל שאול נ' ש.ניר הצפון (1991) בע"מ. שם חויבו יועצי הביטוח ע"י השופטת  שושנה שטמר מבית המשפט המחוזי בחיפה (פס"ד מיום 24/07/2007) לשפות את המבוטחים בעבור כל סכום אותו יחויבו לשלם לעובד שנפגע ואשר פציעתו לא היתה מבוטחת לפי הפוליסה לביטוח אחריות מעבידים וזאת משום שלא דאגו לכך שהפוליסה תכלול כיסוי לפגיעה של רכב מנועי המוחרגת מחוק הפלת"ד.

 

מתוך פסק הדין:

"אין מחלוקת כי ניר הצפון שכרה את שירותיה של ברי"פ יועצים על מנת להבטיח את הביטוח "ההולם ביותר" (תצהירו של אלבז, מנהלה של ניר הצפון), בהסתמכה על כך שהיא מומחית בשטח זה.

 

ברי"פ יועצים חבה חובת זהירות כלפי לקוחתה, ניר הצפון (וראו ע"א 209/85 עיריית קריית אתא נ' אילנקו בע"מ, פ"ד מב(1) 190). חובה זו התבטאה במקרה זה בשתיים: ראשית, לדאוג כי הסעיף יותאם כך שיכסה גם תאונות שהן תאונות דרכים, אולם הוחרגו מחוק פלת"ד. שנית, לבדוק מדוע לא הוכנס הסעיף שמופיע במפרט ולדאוג כי יוכנס, או למצער להבהיר לניר הצפון כי מקרים כאלה אינם נכנסים לגדרה של הפוליסה (וראו בספרו של י' אנגלרד פיצויים לנפגעי תאונת דרכים (מהדורה שלישית-תשס"ה) עמ' 207, שם מזכיר המחבר כי יש חשיבות שחובות הביטוח יכסו יותר מאשר הכיסוי לפי חוק פלת"ד).

 

לא שוכנעתי, כי ברי"פ יועצים אכן הבהירה לניר הצפון כי הפוליסה איננה מכסה אירועים אשר הם "שימוש ברכב מנועי" אולם אינם "תאונת דרכים" כמשמעותה בחוק פלת"ד. ניתן להניח, משיקולים של סבירות, כי ניר הצפון כן היתה רוכשת פוליסה, שבה יופיע הסעיף המרחיב אותה, כך שתחול גם על המקרים שחוק פלת"ד אינו קובע לגביהם את האחריות על פי החוק, שכן ניר הצפון העסיקה עובדים רבים, גם צעירים, שבוודאי הוסעו ממקום למקום או עבדו במפעלים דוגמת יפאורה, מקום שעלולה להתרחש תאונת דרכים שחוק פלת"ד אינו חל עליה.

 

לפיכך, אני קובעת כי על ברי"פ יועצים לשלם לניר הצפון כל סכום שתחוב בו על פי פסק דין זה."

 

(תודה מיוחדת ליועץ לניהול סיכונים, עו"ד אורי אורלנד, אשר הפנה את תשומת לבי לפס"ד זה).

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright