יוקם מאגר מידע לרכב משומש

 

אושר בתנאים פטור מהסדר כובל להקמת מאגר מידע ע"י האגוד לרישום היסטוריית תאונות של כלי רכב

 

 

בסוף חודש יוני 2010, ניתן פטור  בתנאים ע"י רונית קן, יו"ר הרשות להגבלים עסקיים להסדר שבין אגוד חברות הביטוח, מרכז הסליקה של חברות הביטוח בע"מ ומבטחים נוספים להקמת מאגר מידע על היסטוריית תאונות כלי רכב.

 

הבקשה לפטור הוגשה, להסדר לפיו אגוד חברות הביטוח יקים מאגר מידע שעיקרו רישום היסטוריית תאונות של כלי רכב, וימליץ למבטחים להצטרף למאגר.

 

הממונה על ההגבלים העסקיים, רונית קן, החתומה על הפטור, קבעה, כי למרות העובדה שההסדר חל על חלק ניכר מהשוק, הרי שבכפוף לקיום התנאים שבו, הכבילות שבהסדר אינן פוגעות פגיעה של ממש בתחרות בשוק הואיל ו עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה, ואין בהסדר כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

 

 

 

 

 

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright