היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

הפיקוח ינהל את כלל?

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים, מכרזים, מפרטים ותביעות ביטוח לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת


 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  

 

 

 

 

האם הפיקוח על הביטוח ינהל את חברת כלל באמצעות נאמן?

 

 

 

 

 

 

הלוגו של חברת הביטוח יובל שנקנתה ע"י קונצרן כלל בשנת 1979

 

הפיקוח על הביטוח פרסם בתחילת ספטמבר 2012 הבהרה לציבור המבוטחים שאין כל סיבה לחשוש ממצבה של החברה לאור הקשיים אליו נקלע נוחי דנקר, הבעלים של התאגיד.

 

מהסיפא של ההודעה, ניתן להבין, כי הפיקוח על הביטוח נערך למצב שבו יוכל להיות מעורב בניהול החברה באמצעות מינוי מנהלים מטעמו.

 

מי שמכיר קצת את ההיסטוריה של הביטוח בישראל אינו יכול להתעלם מנושא "סגירת המעגל" לאור העובדה שחברת כלל היא במקורה חברת הביטוח הממשלתית "יובל" שנוסדה ע"י ממשלת ישראל במטרה לבטח את סיכוני הממשלה (בדומה לפעילותה של חברת ענבל כיום). בסוף שנות השישים רכשו ג'סי קפלן ושותפיו את מניות החברה מהממשלה ומינו את יגאל לבנון (כיום יועץ לביוטח כללי)  כמנכ"ל החברה. 

 

מעניין אם בתקופה הקרובה, נראה שוב את ממשלת ישראל מעורבת בניהולה של החברה אשר היתה בבעלותה בשנות השישים...

 

בהודעה לבורסה לניירות ערך ציינה חברת אי די בי, חברת האם של כלל ביטוח, כי בחודש אוגוסט 2012 עודכן היתר השליטה שנתן המפקח על הביטוח להחזקת אמצעי שליטה ולשליטה בגופים המוסדיים מקבוצת החברה.

 

בהתאם להיתר המעודכן, הופחת ממועד התיקון ועד ליום 1 במרס 2015 שיעור האחזקה המהווה את גרעין השליטה בחברה אותו נדרשת אידיבי פתוח להחזיק (וכן נדרשת להחזיקו חופשי משעבודים) מ- 50.01% ל- 45%.

 

במסגרת העדכון הוספו להיתר הוראות לעניין סמכויות המפקח על הביטוח במקרה של אירוע שיהא בו כדי להביא לשלילת יכולת השליטה של בעלי השליטה בחברת הביטוח ובכלל זה הוראה בדבר העברתם של אמצעי השליטה בחברה או בכלל חברה לביטוח בע"מ, לפי החלטת המפקח על הביטוח במקרה כאמור, לידי נאמן שזהותו תאושר בידי המפקח על הביטוח ואשר יפעיל את אמצעי השליטה המופקדים בידיו לטובת התאגיד המפקיד ובהתאם להוראות הממונה אשר יהיה רשאי לתת הוראות כדי להבטיח את הניהול התקין של המבטחים האמורים ואת השמירה על עניינם של המבוטחים או החוסכים, לרבות לעניין גיוס הון.

 

אידיבי פתוח דיווחה כי במסגרת העדכון האמור של היתר השליטה צוין כי העברת אמצעי שליטה במקרה כאמור לא תפגע בזכותו של התאגיד המעביר לקבלת דיבידנדים ככל שיחולקו. אידיבי פתוח דיווחה כי היא והחברה נדרשות למסור לממונה, ייפוי כוח בלתי חוזר לצורך מינוי נאמן במקרה כאמור.

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright