עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

רה ארגון במגדל

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 רה ארגון במגדל ושיפור לאחר השלמת המאזן

 

 

 

מתוך ההודעה של מגדל לבורסה לניירות ערך בת"א

חברת הביטוח מגדל, הודיעה לבורסה לניירות ערך בתל אביב, כי ביום, 24/11/2015, קיבל דירקטוריון החברה, החלטה לפיה יבוצע שינוי ארגוני שבו תרוכז פעילות חטיבת ביטוח משנה ומערך עסקים של מגדל ביטוח במסגרת מרחב ייעודי בחטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה של מגדל ביטוח.

 

השינוי הארגוני המפורט לעיל נכנס לתוקפו עם קבלת ההחלטה, דהיינו מיום 24/11/2015.

 

הדיווח אושר בידי מורשה חתימה: עו"ד טלי כסיף, מזכירת החברה.

 

בדיווח נוסף של מגדל לבורסה מיום 25/11/2015  לגבי אירועים לאחר תאריך המאזן, הודיעה החברה, כי

 

לאחר תאריך השלמת הדוחות הכספיים ועד סמוך למועד פרסומם, נרשמה עליה בשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם. כתוצאה מעליות אלה, מתאריך הדוח הכספי ועד סמוך למועד אישורו, נרשמו הכנסות מדמי ניהול משתנים בפוליסות משתתפות ברווחים, בסכום שנאמד בכ- 200 מיליון ש"ח לפני מס, בעוד במהלך הרבעון השלישי נרשם קיטון בהכנסות אלו בסכום שנאמד בכ- 270 מיליון ש"ח לפני מס.

 

כמו כן, מתאריך הדוח הכספי ועד סמוך למועד אישורו, נרשם רווח כולל מתיק ההשקעה הסחיר בנוסטרו (כולל השפעת שער החליפין) בסכום שנאמד בכ- 150 מיליון ש"ח לפני מס , בעוד במהלך הרבעון השלישי נרשם הפסד כולל בסכום שנאמד בכ- 210 מיליון ש"ח לפני מס.

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright