עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

פשרה בייצוגית נגד מבטחים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

פתרונות ניהול סיכונים, מכרזים, מפרטים ותביעות ביטוח לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

למדריך תביעות ביטוח רכב

פשרה בהיקף מיליוני ₪ בייצוגית מול מבטחים

 

 

 

 

 

חץ מצויר עם גלגל רכב

ב26/6/2011, פורסמה באתר זה כתבה בנושא: סוכנים רבים מתעלמים מחוזר הפחתה בטוטל לוס.

 

כתבה זו לא זכתה לתשומת הלב הראויה מצד המבטחים והסוכנים וכך קרה שהדברים הגיעו לכדי תביעות יצוגיות אשר באו לסיומן בחודש מאי 2015, כאשר סגן נשיאת  המחוזי בת"א, יצחק ענבר, אישר הסדר פשרה במספר תביעות יצוגיות נגד מבטחים בתצ (ת"א) 2239/07 ‏ ‏ זכריה דהרי נ' אליהו חברה לביטוח בע"מ וכן ת"צ 2239/07, ת"צ 2263/07, ת"צ 2241/07 ות"צ 2240/07.

 

התובעים זכריה דהרי, אורי ברקת, קובי שלומי, לילך שטרית יוצגו ע"י עוה"ד יוחי גבע ואמיר ישראלי.

 

חברות הביטוח אליהו, איילון יוצגה ע"י עוה"ד פגי שרון ותמי גרינברג, הכשרה יוצגה ע"י עוה"ד אילן אמודאי וסברינה דדון-בוטבול, מגדל יוצגה ע"י עוה"ד ברק טל וגיא פורר, היועץ המשפטי לממשלה יוצג ע"י עו"ד עדי בר-טל מפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי).

 

עילת התביעה, היא הפרה של הוראות חוזר 2000/12 של המפקחת על הביטוח שמחייב את המבטחות לגלות למבוטחיהן בביטוח רכב  – עוד בשלב הצעת הביטוח: מהו מחירון הרכב לחישוב תגמולי ביטוח בקרות מקרה ביטוח; מהם המשתנים המיוחדים שעשויים להשפיע על ערך הרכב בעת תשלום תגמולי ביטוח, כגון: בעלויות קודמות, עבר תאונתי, קילומטראז', בלאי חריג ומיוחד; לפרט בהבלטה מיוחדת את משמעות המשתנים המיוחדים והשפעתם על תגמולי הביטוח תוך פירוט שתי דוגמאות שכיחות לפחות.

 

בנוסף מורה חוזר המפקחת כי ככל שהמבטח לא גילה את הפרטים כאמור לעיל "יחול במקרה ביטוח של אובדן גמור ערך הרכב הבסיסי המקובל אצל אותו מבטח או לפי מחירון אחר מקובל בשוק, ללא התחשבות במשתנים מפחיתים בלבד שלא צוינו".

 

לפי הפשרה שהושגה:

כל אחת מחברות הביטוח התחייבה לרענן את נהליה בקשר עם המסמכים בהם היא עושה שימוש לשם הבאת מידע למבוטחיה לגבי השפעת המשתנים המיוחדים על דמי הביטוח ותגמולי הביטוח במקרים של אובדן גמור, להוציא פניה בכתב לכל הסוכנים הפועלים מטעמה, בכדי לוודא שהם עושים שימוש במסמכים עדכניים ולהנחות את הסוכנים העוסקים במכירה טלפונית של פוליסת ביטוח רכב.

בנוסף התחייבו חברות הביטוח להעניק לחברי הקבוצה הטבה, ל"קבוצת התובעים", עליהם חל הסכם הפשרה, הם "מבוטחים אשר התקשרו עם מי מהמשיבות בפוליסה לביטוח רכב פרטי או מסחרי (רכוש) עד 4 טון במהלך התקופה הקובעת אירע להם מקרה ביטוח של אובדן גמור, בגינו שולמו להם תגמולי ביטוח שמהם הופחתו סכומים בגין התחשבות במשתנים המיוחדים, העולים על סכומים שהוספו לתגמולי הביטוח, ככל שהוספו, בשל התחשבות במשתנים המיוחדים, למעט מבוטחים הנמנים עם קולקטיב".

 

"התקופה הקובעת" הוגדרה:

לגבי מגדל       -        8.8.2004-8.8.2007.

לגבי הכשרה    -        5.8.2004-5.8.2007  

לגבי איילון     -        5.8.2004-5.8.2007            

לגבי אליהו     -        4.8.2004-5.8.2007.

 

חברי קבוצה שהם מבוטחים "פרטיים" (שאינם נכללים בצי רכב או בקולקטיב) – יהיו זכאים לשלושה חודשי ביטוח חינם בביטוח רכב (רכוש) עד 3.5 טון.

 

חברי קבוצה שהם מבוטחים הנכללים בצי רכב (אך לא בקולקטיב) יהיו זכאים לחודש ביטוח חינם בביטוח רכב (רכוש) עד 3.5 טון.

ההטבה תינתן לכל אחד מחברי הקבוצה ללא תלות או תנאי ברכישת ביטוח אצל המשיבות לתקופה נוספת.

 

"תקופת ההטבה" – 15 חודשים שיחלו בתום 60 ימים מהמועד בו יהפוך פסק הדין המאשר את הסכם הפשרה לחלוט.

 

שווי ההטבה - בהתאם לחוות דעת הבודק:

 

מגדל  – 808 ש"ח למבוטח פרטי; 270 ש"ח למבוטח בצי רכב. שווי הפיצוי הפוטנציאלי המצרפי לחברי הקבוצה הנו 2,823,498 ₪.

עלות ההטבה למגדל (שווי בנטרול רכיב הרווח) – 566 ש"ח למבוטח פרטי; 189 ש"ח למבוטח בצי רכב; ובהתייחס לכלל חברי הקבוצה – 1,948,214 ש"ח.

 

הכשרה  – 826 ש"ח למבוטח פרטי; 275 ש"ח למבוטח בצי רכב. סך כל הפיצוי לחברי הקבוצה – 2,010,158 ₪.

עלות ההטבה למשיבה (שווי בנטרול רכיב הרווח) – 578 ש"ח למבוטח פרטי; 132 ש"ח למבוטח בצי רכב; ובהתייחס לכלל חברי הקבוצה – 1,387,009 ש"ח.

 

איילון  – 776 ש"ח למבוטח פרטי; 258 ש"ח למבוטח בצי רכב. סך כל הפיצוי – 1,500,425 ₪.

עלות ההטבה למשיבה (שווי בנטרול רכיב הרווח) – 535 ש"ח למבוטח פרטי; 178 ש"ח למבוטח בצי רכב; ובהתייחס לכלל חברי הקבוצה – 1,035,293 ש"ח.

 

אליהו  – 808 ש"ח למבוטח פרטי; 270 ש"ח למבוטח בצי רכב. סך כל הפיצוי – 1,873,720 ₪.

עלות ההטבה למשיבה (שווי בנטרול רכיב הרווח) – 566 ש"ח למבוטח פרטי; 189 ש"ח למבוטח בצי רכב; ובהתייחס לכלל חברי הקבוצה – 1,292,866 ש"ח.

 

כל משיבה תודיע לחברי הקבוצה הפוטנציאליים, כמשמעותם בהסכם הפשרה:

 

 (1)      לחברי הקבוצה שעודם מבוטחים בביטוח רכב אצל המשיבה וביטוח זה מסתיים במהלך תקופת ההטבה – במסגרת הודעה על תום תקופת הפוליסה, אולם לא קודם ל-60 ימים מהמועד הקובע. למבוטחים במסגרת ציי רכב (40 ומעלה כלי רכב בבעלות אחת) תינתן הודעה באמצעותם נציגם.

 

(2)      יתר חברי הקבוצה הפוטנציאליים יקבלו הודעה בדבר ההטבה באמצעות פניה בכתב שתישלח בדואר בתוך 60 ימים מהמועד הקובע לכתובת האחרונה שלהם או לכתובת אחרת הידועה למשיבה.

 

במסגרת ההודעה לחברי הקבוצה הפוטנציאליים יתבקש מי מהם המעוניין בבחינת זכאותו לקבלת ההטבה וככל שיתברר כי הוא זכאי לה – לממשה, להודיע על כך בכתב למשיבה הרלוונטית במהלך תקופת ההטבה. בדיקת הזכאות להטבה תיבחן על ידי המשיבות עצמן.

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright