לאחר הרשות להגבלים עסקיים, אשר סייפר פנה לח"כ איתן כבל

 

 

סוכן הביטוח הבכיר אשר סייפרסוכן הביטוח הבכיר, אשר סייפר פנה לח"כ איתן כבל  לאחר שקיבל את התשובה למכתבו לרשות להגבלים עסקיים נגד הקמת המסלקה הפנסיונית.

 

אתר זה, מתכבד להציג את תוכנו של המכתב:

 

 

 

 

 

                                                                                                       אשר סייפר

קדושי קהיר 22, חולון

 

                                                                                                                    1.7.2010

לכבוד

ח"כ  איתן כבל

הכנסת ירושלים

                                                                                                         

ג..נ .  

 

הנדון: אישור "מסלקה פנסיונית" בתוך חוק ההסדרים

 

הנני מתכבד לפנות בעניין כדלקמן:

 

  1. משרד האוצר ע"י הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, פועל לאחרונה להקמת מסלקה יחידה

            שתשמש את כל הפעילים  בשוק הפנסיוני במדינת ישראל, תוך ניסיון עקיפה של  אפשרות

            לקיים דיון ציבורי או ביקורת משפטית, על ידי הסדרתה כסעיף בחוק ההסדרים במשק, סידור

            שנקבע  בעבר ע"י בג"ץ כלא תקין.

 

  1. לטענת האוצר מסלקה זו תקל על פעולתם של השחקנים החדשים שהצטרפו זה עתה לשוק

             ועוסקים בשיווק ויעוץ פנסיוני: הבנקים.

              טענה זו אינה נכונה, היות ולדעתי ניתן היה לייעל את מהלך העברת הכספים והנתונים ע"י

             צעדים אדמיניסטרטיביים פשוטים שטרם נבחנו.

 

  1. הפעלת המסלקה במתכונת שמוצעת, תוסיף עלויות נוספות שיוטלו על כל היצרנים והמשווקים

            בתחום הפנסיוני, שבסופו של דבר יגבו את התוספות מהציבור.

 

  1. האוצר פועל בצורה לא נכונה, היות והוא גורם לריכוז עוצמה מונופוליסטית בידי גורם אחד בתחום הסליקה הפנסיונית, דבר שאינו עולה בקנה אחד עם טובת הציבור.

            המסלקה בבעלות גופים כגון:

            בנק הפועלים: שהוא בעל עניין בכלל ביטוח (הממונה הנוכחי על שוק ההון היה דירקטור וקיבל

            שכר מבנק הפועלים בזמן שמר דנקנר שימש כיו"ר - ולמיטב ידעתי לא התנגד להמשך כהונתו

            של מר דנקנר למרות עמדתו של נגיד בנק ישראל, פרופסור פישר )

            כלל ביטוח: בשליטת חברה בבעלות מר דנקנר, ונמצאת בחלקה בבעלות בנק הפועלים.

            בנק לאומי לישראל, שהוא בעל עניין במגדל חברה לביטוח.

            מגדל חברה לביטוח, הנמצאת בחלקה בבעלות בנק לאומי לישראל.

             ואלה רק דוגמאות!!!

  

  1. למותר לציין שהממונה על ההגבלים העסקיים טרם נתן את אישורו למהלך, ולדעתי באוצר

             ישנו חשד לפניה לערכאות של גורמים המתנגדים להקמת המסלקה, דבר המביא את ראשי האוצר ל"הגניב" את העניין בתוך

              חוק ההסדרים.

 

.     7.  חקיקת חוק " האח הגדול", שיאפשר ריכוז כל המידע הפיננסי של הציבור בגוף אחד, אינו עולה

           בקנה אחד עם טובת הציבור, מה גם שחלק מהגופים המעורבים עוסקים במתן אשראי ויש להם

           השפעה גדולה על כלל ציבור צרכני האשראי.  

 

8.  על כן, היות והאוצר מוביל מהלך מסוכן, שלדעתי אין לו תקדים בשוק הפנסיוני בארץ ובעולם,

     וישנו חשד לביצוע הסדר כובל וחשיפת נתונים אשר בסופו של דבר יפגע בציבור, הנני מבקש

     את  עזרתך למניעת העברת סעיף זה בתוך חוק ההסדרים והקמת המסלקה בכלל.

 

                                                                                                              ב כ ב ו ד   ר ב

 

                                                                                                                 אשר סייפר

 

 

  

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright