מנורה קבלה את טיוטת דוח הפיקוח

המפקח על הביטוח\ עודד שריג עם עו"ד בתיה לונדון ומנחם הרפז מהנהלת אלמנטרי במנורה באירוע חברת הביטוח מנורה לבורסה בת"א ביום 1/4/2010, כי  ביום 28.03.10 בערב, התקבלה במשרדי חברת מנורה מבטחים טיוטת דוח ביקורת ממשרד הפיקוח על הביטוח בקשר עם ההלוואות המיוחדות שהעניקה החברה למבוטחיה ללא בטחונות במועד מתן ההלוואות ובקשר לפעולות רטרואקטיביות שבוצעו בפוליסות בחברה.

 

טיוטת דוח הביקורת כוללת פירוט של ממצאים וליקויים, לכאורה, הנוגעים להתנהלות לא תקינה של החברה, הנהלתה ונושאי משרה נוספים בה, תוך פעולה לעתים בדרך שאינה עולה בקנה אחד עם הוראות דין שונות.

 

מנורה הודיעה, כי בכוונתה ללמוד את תוכן טיוטת הדוח ולהעביר את תגובתה בהתאם לבקשת המפקח.

 

בהתאם לתגובת מנורה ביטוח ישקול המפקח נקיטת צעדים.

 

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright