היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח נסיעות עד גיל 100

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

יכול להיות שאתם צודקים... לאתר היועצת Z
 


 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 

  

 

 

ביטוח נסיעות לחו"ל

 

 

ביטוח נסיעות לחו"ל עד גיל 100

 

 

סוכן הביטוח הוותיק והבכיר אלי ארליך

סוכן הביטוח הבכיר והוותיק, אלי ארליך משווק ביטוח נסיעות לחו"ל משופר ומשודרג למבוטחי הסוכנות המבוגרים:

הביטוח כולל הטסה רפואית ורעידת אדמה ללא תוספת פרמיה. ניתן להרחיב לספורט אתגרי וסקי (עד 75) ולטיולי מוצ'ילרוס (עד 59).

גיל הצטרפות מכסימלי לכל הוא עד יום הולדת 86.הצטרפות מגיל 86 ומעלה כפופה תמיד לחיתום רפואי וטפסים מיוחדים בנוסף לכל המפורט.

הכיסוי לפרק ביטול נסיעה מישראל מתחיל 30 יום לפני מועד היציאה. מי שמעונין יכול לרכוש כיסוי ביטול מורחב גם עד 90 יום לפני הנסיעה (בעיקר לטיולים מאורגנים שמוזמנים ומשולמים זמן רב מראש).

מומלץ לכל מי שנוטל תרופה כלשהיא גם אם בטיפול מינורי קבוע, ולכל מי שגילו 55-60 ומעלה לרכוש לעצמו ביטוח בכיסוי מורחב. (הפער הכספי זניח אל מול השקט הנפשי!).

גבולות האחריות לאירועי הבריאות עד 1 מליון דולר, מתוכם למחלות קיימות בכיסוי המורחב  גבול האחריות עד 200,000$.

אין השתתפות עצמית באשפוזים, ניתוחים והטסה רפואית.

ניתן לשקול צרוף פרטני - אך ורק בכפוף לחיתום רפואי אישי מראש- כמעט לכל מחלה, כולל: טרשת נפוצה, סיסטיק פיברוסיס, איידס, לב, תלויי דיאליזה ומחלה ממארת.

חריגים עיקריים גם למי שרכש החמרה של מצב רפואי קודם - לא מכוסה:

 מצב רפואי שלא היה מיוצב ב- 6 החודשים שקדמו לנסיעה. לא מיוצב, משמעותו, החמרה שחלה במצב הרפואי ו/או אשפוז ו/או טיפולים רפואיים שאינם חלק מטיפול שוטף שגרתי במחלת המבוטח.   

גם מי שאושפז וטופל ב – 6 החודשים שקדמו לנסיעה, או עבר טיפול בלתי שגרתי, או אם חלה במחלת סרטן וסיים טיפולים, יכול להעביר מסמכים רפואיים עדכניים וחתימת רופא שמאשר את הנסיעה, וכן יעד, משך ומטרת הנסיעה, ובכפוף לשיקול רפואי פרטני, באופן אוהד ניתן לעתים לאשר ביטוח לנסיעה.

אין כיסוי לנסיעה שמטרתה קבלת טיפול רפואי.

אין כיסוי לתרופות, בדיקות וטיפולים שוטפים וספציפיים שנקבעו למבוטח טרם נסיעתו, כחלק מטיפול שגרתי שוטף.

אין כיסוי לביטול נסיעה - בגין מחלה או מוות של בן משפחה כמוגדר בפוליסה -במקרה של מחלה קיימת ו/או החמרה של מחלה קיימת ו/או מוות כתוצאה ממחלה קיימת ובכל מקרה לא לגבי בני 80 ומעלה.

אין כיסוי מטען ל: סלולרי, משקפיים, תוכנות, תקליטורים, דיסקטים, עדשות מגע, דברי אומנות, חפצים שבירים, אובדן או נזק לדברי ערך שלא צמודים למבוטח.

השתתפות עצמית 50 $ לאירוע. לא תחול במקרה של אשפוז, הוצאות העברה לבית חולים והטסה רפואית.

 

עיקרי הכיסוי הביטוחי בכפוף לתנאי הפוליסה

הכיסוי

גבול אחריות

גבול אחריות המבטח להוצאות רפואיות

1,000,000 $

הוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל

כיסוי מלא

החמרה של מצב רפואי קודם

200,000 $

הוצאות העברה ברכב יבשתי לבי"ח בחו"ל

כיסוי מלא

פינוי אוירי ממקום האירוע לבית חולים קרוב – כיסוי חדש

7500$

הטסה רפואית לישראל

כיסוי מלא – ללא תוספת פרמיה – חדש!

הוצאות רפואיות בחו"ל שלא בעת אשפוז

כיסוי מלא – עד גבול האחריות.

תרופות (שלא במסגרת אשפוז)

400$

טיפול חירום בשיניים

400$ 

הוצאות שהייה נוספת בחו"ל (מעבר לתקופת הביטוח)

כרטיס נסיעה

מלון בחו"ל

 

 

2000$

1000$

העברת גופה

כיסוי מלא

הפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה

6000$

הפסד תשלומים בגין קיצור נסיעה

7000$

נסיעת חירום של בן משפחה קרוב לחו"ל

2000$

הוצאות משפטיות בהליכים פליליים בחו"ל

5000$

תאונות אישיות

20000$ מגיל 18 עד 65

10000$ עד גיל 18 (נכות בלבד)

15000$ מגיל 66 עד 85

כבודה – מטען אישי

דברי ערך – מתוך הכבודה

מגבלה לפריט (דברי ערך)

גניבה מתא מטען/שמירת חפצים או אוטובוס

איחור בהגעת כבודה

שחזור מסמכים

צד ג'

2000$

750$

450$

400$

150$

150$

200,000$

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright