נציבות שירות המדינה ביטלה את המינויים החדשים של המפקח על הביטוח

 

ההנהלה החדשה של הפיקוח על הביטוח

לפי פרסומים בעיתונות, בוטלו המינויים החדשים של המפקח על הביטוח,  פרופ' עודד שריג, מיום, 26/4/2010 על ידי נציבות שירות המדינה.

 

סיבת הביטול, לפי הפרסומים היא שהמינויים נעשו ללא מכרז ועל כן, אינם תקינים מבחינה פרוצדוראלית.

 

על כן הודיעו מנציבות המדינה כי עד להשלמת המכרז יהיו המינויים של האוצר מינויים זמניים.

 

 

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright