המפקח על הביטוח הטיל קנסות ועיצומים על שלוש חברות ביטוח

 

המפקח על הביטוח הטיל קנסות ועיצומים על שלוש חברות ביטוח ממלא מקום המפקח על הביטוח, יואב בן אור, הטיל קנסות על שלוש חברות ביטוח בשל הפרת הוראות שונות במסגרת פעילותן.

 

החברות הן:  שירביט, איילון וכלל גמל .

 

"שירביט" - קנס אזרחי בסך 484,800 בעבור הנהגת תכניות ביטוח ללא היתר  הפיקוח מהמפקח על הביטוח, הנדרש על פי חוק הפיקוח וכן עיצום כספי בסך  5,400 בגין איחור בהגשת מאזן רבעוני לפיקוח.
 

"איילון" - קנס אזרחי בסך 323,000 בשל פעילות בניגוד להחלטות ועדת השקעות, העדר מעקב ופיקוח פעיל של ועדת ההשקעות אחר יישום החלטותיה ותיעוד לא תקין של ישיבות והחלטות ועדת ההשקעות. וכן עיצום כספי בסך 37,500 ₪ על אי משלוח דיווח שנתי למבוטחים בביטוח סיעודי בעלי פוליסות מסולקות (פוליסות שהמבוטח הפסיק לשלם בגינן אך הן עדיין מזכות אותו בזכויות ביטוחיות בגין תשלומים ששילם בעבר), בניגוד להוראת המפקח על הביטוח.  

 

 "כלל גמל בע"מ" -  עיצום כספי בסך 118,800 בשל איחור  במתן מענה לממונה על שוק ההון, במסגרת בירור תלונות על ידי היחידה לפניות הציבור במשרד הפיקוח על הביטוח.

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright